V Bgpfccw© Gèèselse dorpspomp geopend met gemintepils, ranja en Reuzenbier VAN ALPHEN Oisterwijk Kees Ketelaars, een van de kunstenaars bij LandArt Diessen De Moergestelse kunstenaar Kees Ketelaars is een van de 19 kunstenaars, die dit jaar gese lecteerd zijn voor de 8e editie van Landart Diessen: ‘Met de kleuren van Van Gogh het landschap in’. Dat is het thema voor 2015. De kunstwerken staan mooi verspreid over een wandelroute van ongeveer 4 km. In een afwisselend landschap van bossen en velden en de rivier de Reusel. Prachtig staaltje zelfwerkzaamheid en vrijwilligerswerk op het Sint Jansplein ‘s Avonds en ’s nachts is de pomp verlicht. Dat leverde dit sfeerplaatje op. Kinderen vinden de nieuwe pomp hoogst interessant. L Foto's: Paul Spapens Uw Gemeenten/euws op www.oisterwijk.nl GRATIS: VERVANGEND VERVOER GRATIS: HAAL- EN BRENGSERVICE /WHtf Volgens Noud Smits klopt niets van dit ver haal. Het was de vroegere gemeente Moerges tel die de pomp liet bouwen. Men deed dat met geld dat aan de kermis was verdiend. ners. Bijna honderd jaar later hebben de Moergestelnaren van anno nu dit historisch erfgoed nieuw leven ingeblazen. Nadat hij de vrijwilligers en de sponsoren in het zon netje had gezet zorgde Ron Hermus in zijn rol van pastoor Jos Janssen voor de stunt (of ----z populaire Radler, een drank die voor de helft anderde gemintepils in ranja en bier. Nieuw: maak online een herstelafspraak of vraag online een geschat schadebedrag op! Ga naar www.vanalphenautoschades.nl De opening van landart Diessen is op 5 sep tember. De afsluiting is 20 september. Op de foto is de opbouw van een gedeelte van het kunstwerk te zien dat in Diessen geplaatst zal worden, www.landartdiessen.nl Votrr vVr-zcrrQtdJi, 6k. te heropening van de pomp iets bijzonders. Zij zullen over vijftig jaar nog in geuren en kleu ren kunnen verhalen van het wonder van de Gèèselse pomp. De presentatie van de fees telijke ingebruikname was in de goede handen van Ron Hermus. Hij deed zijn zegje als pas toor Jos Janssen, die in Moergestel her derde toen in 1926 de pomp werd gebouwd. Zijn belangrijkste handeling bestond uit een inze gening met vers opgepompt bronwater. Dat de pomp in 1926 is gebouwd is een his torisch weetje dat Noud Smits uit het regio naal archief in Tilburg opdiepte. Voorheen is steeds gesproken van 1925. De vooraan staande Gèèsele heemkundige wilde graag nog iets rechtzetten en wel de ontstaansgrond van de pomp. Steeds is beweerd dat de pomp is gebouwd op initiatief van Louis van Bom mel. De fabrikant was het beu dat zwervers en bezoekers van onder andere de kermis steeds bij hem om water kwamen vragen. Ron Hermus laat als pastoor Jos Janssen een groot glas vollopen met Reuzenbier. Rechts Ad Kocx, een van de vrijwilligers die de pomp heeft gerestaureerd en vernieuwd. De vernieuwde dorpspomp is vrijdagavond geopend op precies dezelfde wijze Het water kon tijdens de kermis door de als dit vrijwilligerswerk is geklaard: als een toonbeeld van zelfwerkzaamheid exploitanten worden gebruikt, maar was in van de Moergestelnaren - met een klein beetje hulp uit Oisterwijk. Dankzij het de allereerste plaats bestemd voor de inwo- technisch vernuft van Sjaak van Herk stroomt uit de pomp nu gemeentepils, ranja en water. Onder grote belangstelling van zowel vol wassenen als heel veel kinderen (het was te vens de slotavond van het kindervakantie werk) werd de gerestaureerde pomp opnieuw in gebruik genomen. Eerst stroomde er water uit. Dit dankzij een nieuwe put die is geslagen. Een door Kees Ketelaars gemaakt plaatje waarschuwt dat het geen drinkwater is. Vervolgens werd eerst ranja getapt en daarna AUTOSCHADES sinds 1880 J Reuzenpils van het eigen Moergestelse bier merk. Zelfs stroomde er per ongeluk korte tijd een mix van ran ja en pils uit de tapkraan. r Zij die het proefden vergeleken het met het was het een wonder?) van de avond: hij ver uit bier en voor de helft uit limonade bestaat. Wellicht een idee voor de mensen achter het Reuzenbier? Vooral voor de jeugd van Moergestel was de nieuws Weekblad voor Moergestel Slabts CUROGARANTBEOrttJF oe es WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2015 40e JAARGANG Nr. 1816 Silhouette is 6 dagen per week geopend ma t/m za Schoolstraat 2a 5066EE Moergestel gemeente Uitgave en redactie: Buro ‘76, Kloosterlaan 2a, 5066 AN Moergestel Tel. (013) 573 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties: tot uiterlijk maandag 12.00 uur Wij zijn aangesloten bij Aegon, NH1816, Schadegarant en vertrouwensreparateur voor Interpolis/ Centraal Beheer Achmea Nu bij schadeherstel: 2 GRATIS KAARTJES voor EUROSCOOP! J Optie Parafine behandeling 10.-V Optie Gellack behandeling 15,- Silh.our.tte. Hm Beauty S^on 3 V 43 Silhouette Hair Beauty Salon 013-8228022 www.silhouette.co.nl Kraaivenstraat 24, 5048 AB Tilburg, Tel. (013) 542 17 55 info@vanalphenautoschades.nl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2015 | | pagina 1