RUUD PANIS Moergestelse vrijwilligers zorgen voor warme maaltijden en een praatje 'Moergestel- Nieuws' zoekt 'n Aphrodite y Valentine's I sale J I Carnavalsconcert Seniorenorkest i Kopij inleveren i.v.m. carnaval BRILLEN LENZEN Oisterwijk Weekblad voor Moergestel Huiskamer Goirkestraat Tilburg, gezelligheid voor mensen in de marge Opmaat carnaval Uw Gemeentenieuws op www.oisterwijk.nl De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen Huidverzorgingsinstituut Liefst 'n jongen-meisje vanaf plm. 13/14 jaar (alleen of met 'n vriendje). Het gaat om de wijk: Oostelvoortjes. De Huiskamer is gestart in 1992. De oprich ters waren wijlen Anna Lint en Theo te Wie- rik, voormalig pastor van Moergestel. Hij is een pater van de Rooi Harten. Deze congre gatie is samen met de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart het project begonnen. Theo te Wierik is nog steeds de coördinator van de Huiskamer. Van de Huiskamer maken De Huiskamer is gevestigd aan de Goirke straat 113. Aanmelden kan bij Theo te Wierik, 013-5421390 of theotewierikmsc@home.nl. I.v.m. carnaval dient kopij voor de krant van volgende week a.s. zaterdag om 12.00 uur te zijn ingeleverd. Advertenties zijn zoals altijd tot maandag 12.00 uur welkom. Op donderdag 12 februari zorgt het Seniorenorkest Tilburg wederom voor de opmaat voor het carnaval in Moer gestel. Wat voorzichtig want het moet zeker geen heuse, drukke en luidruch tige camavalsmiddag worden. Nee, het wordt een heerlijke, ontspannen en sfeervolle muzikale middag met vlotte, herkenbare en vrolijke muziek. Interesse? Stuur 'n mailtje naar: buro76@planet.nl of bel 513 2268 WOENSDAG 11 FEBRUARI 2015 39e JAARGANG Nr. 1790 S De Lind 35a - Oisterwijk 013 - 528 4899 We zijn met spoed op zoek naar 'n BEZORGER! Gasten aan de dis in de Huiskamer. Derde van links met blauwe trui medeoprich ter en coördinator Theo te Wierik. Achter de tafel twee vrijwilligers, leden van Rotaryclub Tilburg Leydal. Foto: Paul Spapens Samen een maaltijd gebruiken is een van de manieren waarop het de bezoekers van de Huiskamer naar de zin wordt gemaakt. Er is tijd voor een praatje en voor ontspanning. Het initiatief bestaat volledig bij de gratie van vrijwilligers. Een aantal van hen komt uit Moergestel. Elke week zijn vrijwilligers uit Moergestel aanwezig in de Huiskamer aan de Goirkestraat in Tilburg. De Huiskamer is een voorziening voor mensen die te maken hebben met instanties als de GGZ en die het moeilijk vinden om met andere mensen contacten te hebben. In de Huiskamer kunnen deze mensen samen zijn en elkaar ontmoeten in een ongedwongen huiskamersfeer. De gasten komen uit Tilburg en omgeving. De Huiskamer is geopend elke maandag en woensdagavond en om de veertien dagen op vrijdagavond. De dinsdagmiddag is gere serveerd voor vrouwen uit de langdurige zorg. Voor hen zijn dan een kapster, een pedicure en iemand die gezichts- en hand- massage geeft. Ook zij zijn allemaal vrij willigers. De bijzondere voorziening wordt gefinancierd met een subsidie van de ge meente, giften en een minimale bijdrage van de gasten. Kortom genieten van begin tot end. Op deze middag wordt de stemming en de sfeer nog verder verhoogd door de inbreng van het bekende eigen Moergestels Meezingkoor “Agge Mar Weg Bent” en de uitermate stem ming verhogende groep dixielanders “het Dixie Kliekske”. Het meezingkoor verleidt iedere bezoeker natuurlijk tot het uitbundig meezingen. En een nog optimaler sfeertje als ook het orkest instrumentaal eens een handje meehelpt. Het “Dixie Kliekske”ver- maakt de bezoeker in de pauze en houdt er ook na afloop de stemming nog een tijdje in. Martien Oerlemans praat de middag aan elkaar. Donderdag 12 februari a.s., aanvang 14.00 uur. De entreeprijs is 5,- in de voorverkoop via de bar in Den Boogaard of via www.den- boogaard.com. Op de dag aan de zaal is de prijs 6,50. Kortom een heerlijke, volop ontspanning biedende middag die u niet mag missen. Meer informatie op www.huiskamergoirkestraat.nl per maand 37 gasten gebruik. Ze worden ge holpen door 47 vrijwilligers. Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 1 <Silb.ou.ghtg. uws Hair Beauty Salon oe es gemeente h Uitgave en redactie: Buro '76, Kloosterlaan 2a, 5066 AN Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planef.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties: tot uiterlijk maandag 12.00 uur I eren Knippen KaAAan Brazilian Karatine et SOAK OF GEILAK^ Day and Z q Gezichtsbehandeling I Acryl Nagels Waxen/Epi]< b VERVEN^ Extensions Silhouette Hair Beauty Salon Schoolstraat 2a ^^013-8228022 5066EE Moergestel www.silhouette.co.nl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2015 | | pagina 1