Sint door veel kinderen feestelijk onthaald! Meesterlijke iconen in Moergestel Verkeersbrigadiers nodig! I Aphrodite 25-jarig jubileum An Moorman bij Cantate Domino Oisterwijk Weekblad voor Moergestel Iconenschilders aan het werk in het atelier... Nieuws en advertenties: buro76@planet.nl Uw Gemeentewfeuivs op www.oisterwijk.nl Afgelopen zaterdag heeft het kerkkoor “Cantate Domino” haar jaarlijkse Ceciliafeest gehou den. Tijdens dit feest werd An Moorman, van wege haar 25 jarig jubileum, gehuldigd met de zilveren onderscheiding van de St. Gregorius- vereniging. Op de foto v.l.n.r: Pastor Theo te Wienk, An Moorman en de voorziter van kerkkoor ’Cantate Domino’ Ton van der Dussen. WOENSDAG 23 NOVEMBER 2011 36e JAARGANG Nr. 1639 GALERIE DE VERDIEPING Gedurende de periode van 26 november tot en met 4 december 2010 heeft na het succes van vorig jaar in galerie de Verdieping de iconen- De komende twee weekenden staat Moergestel in het teken van iconen. Zowel in Huize Nieuwenhof, het vroegere Stanislaus, als in Galerie de Verdieping wordt in de periode van 26 november tot en met 4 december tijdens het weekend aan dacht besteed aan deze bijzondere en met religieuze mysterie omgeven schilder kunst. Voor belangstellenden een unieke kans om kennis te maken met het Barach Atelier van zuster Delian de Brouwer en het werk van Geert Hüsstege. tentoonstelling plaats “Met iconen Kerst tege moet II” Bij de authentieke Nederlandse Kerstsfeer horen natuurlijk kaarsjes, een boom, kerststal- letjes, de nachtmis enzovoorts. Ook de iconen sluiten aan bij dit christelijke feest dat we bijna 2000 jaar vieren. Een feest van vertedering om het Godswonder en deze vertedering en inti miteit wil elke icoon uitstralen en teweeg bren gen. Er zijn ongeveer 150 authentieke iconen op houten panelen te zien die dateren van de 16e tot en met de 19e eeuw alsmede een groot aantal bronzen reisiconen met beschermheili gen. De hedendaagse meesterlijke iconen zijn van Geert Hüsstege’s hand. Hüsstege, verzame laar, restaurateur en schilder van iconen maakt belangstellenden vertrouwd met iconen en geeft o.a. cursussen in Eindhoven, België, Duitsland en Denemarken. De iconen die hij schildert zijn in tal van kerken en vele parti culieren in binnen- en buitenland een geliefd bezit. De tentoonstelling is gedurende genoemde periode te bewonderen op zaterdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur en de zondagen van 12.00 tot 17.00 uur. Galerie de Verdieping treft u aan op Industrieweg 16 te Moergestel. Op de zondagen tussen 12.00 tot 12.30 uur zit de heer Hüsstege klaar om uw iconen te beoor delen op de kwalificatie “kunst of kitsch” en op de staat van onderhoud. In de zithoek kunt u o.a. koffie en thee gebruiken. De toegang is gratis. www.iconen.nlwww.galeriedeverdieping.nl De Dorpsraad van Moergestel vindt het hard nodig dat er verkeersbriga diers komen om onze kinderen veilig te laten oversteken. De kinderen die altijd op de Graaf van Urselschool aan de Kloosterlaan hebben gezeten moeten nu naar de noodschool bij de Hertog Janschool. Ze moeten dan, hoe je het ook wendt of keert, het drukke Rootven over. LEVENSGEVAARLIJK Daarom wil de Dorpsraad samen met heel veel ouders en ook grootouders een veilige oversteek realiseren in de vorm van verkeersbrigadiers. Als u de kinderen van Moergestel wilt helpen geef dan uzelf op. U hoeft echt geen kind meer op een van de scholen te hebben om ons toch vooruit te helpen. Als veel mensen zich opge ven hoeft u niet vaak te brigadieren. Ook onze wijkagent Ron Oosterwijk wil ons hierbij helpen. Veilig Verkeer Nederland wordt ingeschakeld om ons een cursusje ‘veilig oversteken’ te geven. Van de gemeen te krijgen we dan allemaal een certificaat, de jassen en de klaar-overs. Als u denkt hiervoor even tijd te hebben kunt u een mailt je sturen naar Trees Verhoeven ver- hoevengianotten@home.nl of een briefje naar Burg. Maeijerstr 21,5066 VL Moergestel met vermelding van uw naam en adres en uw leef tijd. Zij gaat dit allemaal coördineren en u hoort z.s.m. wanneer we de eerste avond gaan houden voor nadere uitleg. Kom mensen, geef u op en laat onze kinde ren zonder ongelukken oversteken! Namens de Dorpsraad, Trees Verhoeven ’Hippelpad’ aangekomen stapte de Sint uit om naar een schitterende voorstelling van de Bie- nekebolders te kijken. Enthousiast zwaaiend maakte de Goedheiligman zijn tocht verder door Moergestel richting voormalige gemeen tehuis, waar de burgemeester en wethouders Sinterklaas mochten ontvangen op het bor des. Nadat Harmonie Prinses Juliana nog enke le Sint-nummers ten gehore bracht, trok de Sint met zijn gezelschap richting ’t Draaiboompje voor enkele kindervoorstellingen. We wensen Sinterklaas en zijn Pieten een prettig verblijf in Nederland. We bedanken bij deze alle bedrij ven en vrijwilligers die dit kinderfeest weer mogelijk gemaakt hebben in Moergestel voor hun spontane medewerking. Stichting Sint-Nicolaas Comité Moergestel Afgelopen zaterdag maakte Sint-Nicolaas vergezeld door vele Pieten zijn intocht in Moergestel. Het gezelschap arriveerde per cabrio en bakfietsen vanaf de Vinkenberg, waarna de Sint zijn weg vervolgde door de straten van Moergestel. Het weer zat gelukkig mee. Honderden kinde ren vergezeld van hun ouders verwelkomden de Sint en zijn Pieten langs de route. Vele geschminkte kinderen hadden tekeningen, knutselwerkjes en zelfs spandoeken voor de Sint meegenomen. Sint-Nicolaas nam dan ook ruim de tijd zoveel mogelijk kinderen per soonlijk toe te spreken en te bedanken voor hun kleine en grote attenties. De Sint verklaarde dat de tocht per cabrio hem al jaren zo goed bevallen is, dat hij dit jaar opnieuw in een open auto door Moergestel wilde rijden. De cabrio werd weer bestuurd door Trapadoelie die voor het veertigste jaar naar Moergestel kwam. Deze zei het nog steeds geweldig te vinden om hier te komen. Bij het HUIZE NIEUWENHOF Na wekenlang hard werken was de metamor fose een feit. Van twee wooneenheden in Huize Nieuwenhof werd een bijzonder functioneel maar ook sfeervol atelier gecreëerd. Na de ge dwongen sluiting van haar atelier op de zolder van het Moederhuis aan de Oude Dijk in Til burg, viel de keus al snel op Huize Nieuwen hof in Moergestel. Hier kreeg zuster Delian de mogelijkheid om zowel haar eigen werk als haar cursussen voort te zetten. Zij ontwikkel de haar schildertalent ondermeer bij leermees ters als Vader Egon Sendler, docent en icono- graaf aan het Russisch Studiecentrum bij Parijs. In Nijmegen verdiepte zij zich in de Byzantijnse iconografie. Op MTV hebt u de afgelopen weken al kun nen zien dat uw bezoek tijdens de komende open dagen meer dan de moeite waard zal zijn. Bovendien ontdekt u misschien uw verbor gen talenten én een nieuwe uitdagende hobby. U bent van harte welkom bij Atelier Baruch in Huize Nieuwenhof tijdens de officiële opening op 26 november om 14.00 uur en verder op zondag 27 november, zaterdag 3 en zondag 4 december van 14.00 tot 17.00 uur. Zuster Delian: “we hebben volgend jaar weer een aantal cursussen en iedereen is welkom. Laat jezelf door je eigen verrassen. Heel veel mensen weten niet hoe groot hun eigen talent is. En ik ontdek wel waar het zit...” ÖpenDeurDagen bij Frans van Velthoven ZIE ACHTERPAGINA 3 Huidverzorgingsinstituut Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 If r nieuws b Ui liduorrnrninricinctiti 11 it B. getneante Uitgave en redactie: Buro '76, Kloosterlaan 2a, 5066 AN Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties: tot uiterli/k maandag 12.00 uur

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2011 | | pagina 1