FC Drunen - Audacia 1-4 Vrijdag, zaterdag en zondag feestweekend harmonie SCHEPEND TWEEWELERS Moergestel viert feest Aphrodite b B BRILLEN LENZEN B B B fhrównm Weekblad voor Moergestel De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen bingo: u hoeft dus géén lid te zijn van de KBO! Komt u óók? Dan maken we er samen ’n gezellige middag van! van Geert Antonis fraai binnen te koppen: 0 - 3. In de 35e minuut mocht de FC nog wel iets terug doen (1-3), maar kon met inmiddels tweemaal rood geen enkele vuist meer maken. Audacia maakte nog een slot akkoord door een fraai uitgevoerde counter door Rogier die door de meegelopen Ivo Bloemen mocht worden afgewerkt: 1-4. De Lind 35a - Oisterwijk 013-528 4899 WOENSDAG 25 MEI 2011 36e JAARGANG Nr. 1616 Opstelling Audacia: keeper Phil van Lier, achter: Rick Kocx, Jos Ligtvoet, Chris van Esch, Koen Schollen, midden Geert Antonis (aanvoerder), Richard van den Meijdenberg, voor: Niek Óp ’t Hoog, Rogier Op ’t Hoog, Joost Wolfs en Sander Janssen. In de 2e helft waren er invalbeurten voor Remco Op ’t Hoog, Sander Heslenfeld en Ivo Bloemen. Het zich al kampioen wanende FC Drunen kreeg door perikelen in hun wedstrijd tegen VCB in Biezenmortel van de KNVB 4 punten in mindering. Met nog 2 wed strijden te gaan in de competitie kwamen zij daarmee gelijk met Audacia. Beiden wonnen deze wedstrijden zodat er een beslissingswedstrijd moest plaatsvinden op neutraal terrein en dat werd op 18 mei bij Uno Animo in Loon op Zand. Muziekvereniging Prinses Juliana pakt in het weekend van 27,28 en 29 mei flink uit om het honderdjarige feest van deze vereniging te vieren. Dat dit met knal lende en ‘overheerlijke’ concerten gevierd wordt, waarbij iedereen uitgenodigd is, mag u van ons aannemen! REÜNIE Op vrijdagavond 27 mei is er voor leden en oud-leden (met partners!) van de har monie een reünie waarbij ongetwijfeld vele anekdotes verteld zullen worden. Gezellig bijkletsen in een gemoedelijke sfeer en ge nieten van de plaatjes uit de fotoboeken. Er is zelfs de mogelijkheid om weer eens een instrument te proberen. Vanaf 22.00 uur is er een akoestisch optreden van de Bekkers band. Voor ‘n hapje en ’n drankje wordt ge zorgd. De reünie vindt plaats in Den Boog aard en begint om 20.30 uur. die aan alles en iedereen voorbij ging behal ve aan de mee opgekomen Richard van den Meijdenberg bij de tweede paal: 0 - 1. In de 35e minuut kon de keeper een inzet van Sander (Nol) Janssen moeilijk verwerken en Niek Op ’t Hoog was er als de kippen bij om dit af te straffen: 0-2. Frustratie en ongeloof sloop in de ploeg van Drunen en wilde met opportunistisch voetbal een kan teling in de wedstrijd. Audacia hield echter het hoofd koel en ging niet in op de provo caties, sterker nog, in de 25e minuut van de tweede helft maakte Remco Op ’t Hoog aan alle twijfels een einde door een vrije trap VUURWERKCONCERT Zaterdagavond staat er weer eens iets nieuws te gebeuren. Een primeur in Nederland! Om 20.15 uur zal er een indoor vuurwerkconcert losbarsten in Den Boogaard. Zo’n zes jaar te rug was er al een spectaculair vuurwerkcon cert op het St.-Jansplein waarbij meer dan duizend toeschouwers aanwezig waren. Dit keer zal de firma Pyrofoor uit Amsterdam op de klanken van de slagwerkgroep en het har monieorkest Den Boogaard in vuur en vlam zetten. De muziekstukken die gespeeld wor den hebben allemaal iets met vuur te maken, zoals ‘The best of Earth, Wind Fire’, Fire on a Mountain, Fire Ice en ’American Ci vil War Fantasy’. Een spetterend concert met leuke muziek en zeer zeker verrassende effec ten, kortom een must om gezien en gehoord PANNENKOEKCONCERT Zondag 29 mei is speciaal voor de kinderen uit Moergestel, Oisterwijk en Heukelom! Om 12.00 uur zal er een pannenkoekconcert gegeven worden in Den Boogaard. Tijdens de optredens van het opstap- en opleidings- orkest kunnen de kinderen gratis pannen koeken versieren en natuurlijk opeten. Alle kinderen van 0 tot 99 zijn hiervoor uitgeno digd! Ook de slagwerkgroep van muziek- verenging Prinses Juliana zal een optreden verzorgen. Behalve pannenkoeken versieren en eten, kun je jezelf laten schminken en wordt er ballongeblazen! Daarnaast kunnen de kinderen die dat willen actief meespelen met de slagwerkers tijdens enkele speciaal gearrangeerde muziekstukken. te hebben. Als toegift is er een afterparty met de Bekkersband uit Moergestel. De toegang is gratis, maar vol is vol! Van harte welkom dus, a.s. vrijdag, zater dag en zondag bij de feestelijkheden in Den Boogaard van de honderdjarige mu ziekvereniging Prinses Juliana in Moerge stel. Bij hun onderlinge confrontaties was er winst en verlies met wel een objectieve waarneming van een neutrale toeschouwer dat Audacia het betere van het spel had. Dat kwam nu ook in de beslissingswed strijd tot uiting. De eerste kans was voor Drunen, maar keeper Phil van Lier redde uitstekend en daarna was het Audacia wat de klok sloeg. Eerst was er een soortgelijke kans als die van Drunen, die teloor ging, maar Audacia putte er wel inspiratie en ge loof uit in een goede afloop. In de 25e mi nuut maakte lastige” spits Rogier Op ’t Hoog zich vrij op rechts en gaf een voorzet BINGO Zaterdag om 13.30 uur is er in Den Boog aard een bingo voor alle senioren van Moer gestel! Deelname aan deze bingo is uiteraard helemaal gratis en er zijn leuke prijzen be schikbaar. U wordt gastvrij ontvangen met ’n kopje koffie of thee en iets lekkers daarbij. ALLE senioren zijn welkom op deze gratis ij jï B Kerkstraat 21. Oisterwijk, tel. 5217326 info@schepenstweewielers.nl www.schepenstweewielers.nl Huidverzorgingsinstituut Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 i 'l/f T nieuws 1 es oe RUUD PAN IS Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties: tot uiterli/k maandag 12.00 uur AL RUIM S0 JAAR FI£TSPLEZ1£R Audacia kampioen 5e klasse F ■J

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2011 | | pagina 1