Diamanten huwelijksfeest Rinus en Diny Oerlemans Start Moergestel Fietsdorp: Twee bijzondere fietstochten in Moergestel Bedevaart naar St. Gerardus te Wittem I Weekblad voor Moergestel Gedenkwaardig jubileum wordt bescheiden gevierd Voor nog véél meer informatie over Moergestel Fietsdorp en het volledige programma, zie pagina 5! Nieuws en advertenties: buro76@planet.nl Gratis ’klepper’ voor jeugdige deelnemers ’Magisch Fietsen’ Kerkstraat 21, Oisterwijk, tel. 5217326 info@schepenstweewielers.nl www.schepenstweewielers.nl 'Magisch Fietsen’ op zondag en ’Kapellekes Fietstocht’ met openluchtmis op zaterdag Het jaarlijks fietsevenement Moergestel Fietsdorp begint komend weekeinde met twee bijzondere fietstochten. Op zondag 15 mei kan worden deelgenomen aan ‘Magisch Fietsen’, een fietstocht voor het hele gezin met onderweg vermaak van onder meer goochelaars en toneel. Zaterdag 14 mei is er de ‘Kapellekes Fietstocht’ langs kapellen in de omgeving, ’s Avonds is er een openluchtmis bij de Mariakapel van Moergestel. Voor jeugdige deelnemers aan ‘Magisch Fietsen’ is er een gei nig aandenken in de vorm van een ‘fietsklepper’ (zie kaderstukje). WOENSDAG 11 MEI 2011 36e JAARGANG Nr. 1614 Aan ‘Magisch Fietsen’ wordt door zowel professionele- als amateurgoochelaars meegedaan, onder wie (vlnr) Joep de Groot, Joep van de Ven en Pieter Ketelaars uit Moergestel. Foto: Paid Spapens. Beide fietstochten hebben een aantal zelfde kenmerken. Ze zijn gratis. De routes met een lengte van rond de 30 kilometer zijn door professionals uitgestippeld. De routes zijn veilig. Professioneel gemaakte folders met routebeschrijvingen zijn op beide dagen vanaf 11.00 uur verkrijgbaar op het St.-Jans- plein, dat voor de duur van het grootste fiets- feest van Nederland het epicentrum is van Moergestel Fietsdorp. Dit evenement met tal van gratis activiteiten duurt van vrijdagavond 13 mei tot en met zondagmiddag 22 mei. Moergestel Fietsdorp heeft dit dorp de laatste Zondag 15 mei 1951 trouwden Rinus Oerlemans en Diny de Laat. Dit jaar zijn ze derhalve 60 jaar getrouwd en daar wordt, op bescheiden wijze weliswaar, komen de zondag aandacht aan besteed tijdens een samenzijn met familie, vrienden en kennissen. Tien jaar geleden beleefden ze, als een van de eerste bewoners van nieuwbouwcomplex ’De Korenschuur’ aan de Schoolstraat, daar hun gouden hu welijksfeest. Ze wonen er nog steeds en hebben het er nog prima naar de zin... Een klooster, een kasteel, een paar café’s, een enkele boerderij en een handje vol huizen, ver scholen tussen het groen en de glooiende hel lingen aan de voet van de Gulperberg. Dat is Wittem, gelegen in het dal van de Geul, een kilometer of tien onder Valkenburg. In deze oase van rust bouwden de paters Re demptoristen hun klooster en stichtten hier een bedevaartsoord ter ere van de H. Gerardus. Een ideale plaats voor bezinning en gebed. Jaarlijks komen hier duizenden pelgrims. Uit alle windstreken en omringende landen. Niet alleen op de speciale bedevaartszondagen, maar het hele jaar door. Zelden ben je er alleen. De vele brandende kaarsen getuigen hiervan. Ook vanuit Tilburg en omgeving gaat ieder jaar in juni een bedevaart naar St. Gerardus te Wittem. Dit jaar is dat op zondag 5 juni a.s. Alle belangstellende pelgrims kunnen zich hier voor opgeven bij het onderstaande adres. De prijs voor deelname isl 8,- (voor kinderen van de basisschool 10,-). Kaartjes zijn verkrijgbaar van 7 t/m 21 mei a.s. bij Ria Roosen, Raamackerstraat 8. gave, hoewel Rinus absoluut geen ‘lastige’ patiënt is. Diny is nog steeds actief als koorlid bij ‘n twee tal koren: Seniorenkoor ‘Echo’ en Zangvere niging ‘Crescendo’. Nog trouw bezoekt ze de wekelijkse repetities. Samen met Rinus legt ze nog elke avond ’n kaartje, want dat vindt hij leuk. Daarnaast bekijkt Rinus vooral dvd’s over met name de Tweede Wereldoorlog. Het zijn voor hem, hoe wrang ook, momenten en beelden van herkenning. BESCHEIDEN Vorige week werd de 60-jarige echtverbintenis al enigszins herdacht tijdens een H. Mis die werd opgedragen als jaargetijde voor Marij en als nagedachtenis aan schoonzoon Aad. Komende zondag wordt het diamanten feest bescheiden gevierd met familie, vrienden en bekenden, waarna de dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner met eigen kinderen, klein- en achterkleinkinderen. We hopen dat Diny en Rinus er komende zondag een gezellige dag van weten te maken, en wensen hen beide nog goede jaren toe in ‘De Korenschuur’. Van harte gefeliciteerd! M.O. sen straattheater en wagenspel. Ook nu weer hebben De Naamloose Speelers een bijdrage die het alleen al de moeite waard maakt om deel te nemen aan ‘Magisch Fietsen’. Ze slaan als waarzeggende zigeuners hun kamp op bij de Pierenberg, een prachtige zandverstuiving in de Moergestelse bossen. Een klepper van Moergestel Fietsdorp gemonteerd op de beugel van het spatbord. Foto: Paul Spapens. Jeugdige deelnemers aan de fietstocht ‘Ma gisch Fietsen’ op zondag 15 mei in Moer gestel krijgen gratis een klepper. Wat dat is? Ouders en zeker grootouders zullen er honderduit over kunnen vertellen. Een klep per is een herrieding wat aan de beugel van het voorspatbord van een fiets wordt ge maakt. Onder het fietsen maakt de klepper voortdurend een klepperend geluid. Vroeger speelden alle kinderen met een klepper. Die maakten ze zelf. De organisatie van Moer gestel Fietsdorp geeft aan de kinderen een compleet bouwpakket, inclusief doosje dat het klepperend geluid maakt en een bouw tekening. Als doosje werd vroeger een schoenpoetsdoosje gebruikt. Nu krijgen de kinderen een doosje gevuld met snoepjes en met een opdruk van Moergestel Fiets dorp. Tijdens Moergestel Fietsdorp zijn ze ook te koop op het St.-Jansplein. IN HET KORT In de krant van 16 mei 2001 hebben we hun levensverhaal al uitvoerig beschreven. Daarom nog even in de herinnering: Rinus is geboren op 2 maart 1924 in Kaatsheuvel. In 1929 kwam de familie Oerlemans naar Moergestel. Diny zag het levenslicht op 4 mei 1927 op het adres Rootven 40. Ze leren elkaar kennen bij de familie Klomp: Diny had daar vriendinnen en Rinus was be vriend met een van de zonen. Na een verke- ringstijd van 7 jaar geven ze elkaar het ja woord op 15 mei 1951 in onze parochiekerk en nemen hun in trek in ‘De Nachtegaal’ op de Oisterwijkseweg. In 1962 verhuizen ze naar Schoolstraat 28, ’n bekend adres voor veel Moergestelnaren die er hun schoenen vaak lieten repareren... Rinus en Diny krijgen 7 kinderen: 3 meisjes en 4 jongens. Sinds 2001 wonen ze in ‘De Korenschuur’ (nr. 16). VAN 50 NAAR 60 JAAR We zullen weinig nieuws vertellen als we zeg gen dat de laatste paar jaren voor het diaman ten echtpaar niet écht makkelijk zijn geweest. Twee jaar geleden immers verloren ze hun dochter Marij na de afgrijselijke gebeurtenis op Koninginnedag in Apeldoorn. Amper an derhalf jaar later komt ook de man van Marij, Aad, na een ernstige ziekte te overlijden. Het zijn feiten die we niet onvermeld willen laten omdat het ’n onuitwisbaar deel uitmaakt in het leven van Diny en Rinus. Rinus kan het ech ter niet allemaal meer plaatsen. Hij heeft al enkele jaren de ziekte die het voor zo veel ouderen communicatief niet altijd even mak kelijk maakt. Hij weet het allemaal niet meer zo precies. Mensen herkennen wordt steeds moeilijker.Dat is ook voor Diny ‘n hele op- Huidverzorgingsinstituut jaren landelijk op de kaart gezet. Het heeft zich ontwikkeld tot het grootste fietsevene ment van Nederland. Aan het succes is behoor lijk bijgedragen door fietsroutes met een opval lend thema. Bijvoorbeeld de Midzomernacht Route tijdens de kortste nacht (21 juni) en de Leugenbèngkes Route. Deze bijzondere fiets routes bestaan uit twee vaste onderdelen: mooie en veilige routes door de natuur; onderweg wordt allerlei vermaak geboden. Dit jaar zijn er twee van zulke fietstochten. KAPELLEKES FIETSTOCHT Zaterdag 14 mei staat de ‘Kapellekes Fietstocht’ op het programma. Deze voert langs een flink aantal kapellen. De route is uitgezet door Moergestelaar Paul Spapens. Van zijn hand zijn ook de beschrijvingen van de kapellen. Paul Spapens is een kenner van volksgeloof waar hij veel over heeft geschreven, ’s Avonds om 19.00 uur begint een Heilige Mis in de openlucht op een open plek in het bos achter de Mariakapel langs de weg van Moergestel naar Oisterwijk. Dit is een van de populairste kapellen van Brabant. In de mis wordt voorgegaan door pas tor Theo te Wierik. MAGISCH FIETSEN Zondag 15 mei is ‘Magisch Fietsen’ de tweede bijzondere fietstocht waaraan het komend weekeinde kan worden deelgenomen. Het unie ke karakter van de Moergestelse themafiets- tochten komt hiermee zeer goed tot zijn recht. ‘Magisch’ slaat op het vermaak dat onderweg j wordt geboden. Het gaat daarbij onder meer om optredens van goochelaars, verhalenvertel lers (sterke verhalen) en van de Moergestelse amateurtoneelgroep De Naamloose Speelers. Deze groep is een fenomeen in Moergestel en omgeving door de manier van de optredens die in zulke gevallen vaak het midden houden tus- -K-.1 Schoolstraat 5 MOERGESTEL M Tel. 013-513 1474 i V- IB nieuws es oe Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties: tot uiterlijk maandag 12.00 uur AL RUIN 80 JAM HETSMEZIER I

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2011 | | pagina 1