Graaf van Urselschool vierde feest! Zondag 1 mei Jaarmarkt KONINGINNEDAG 2011 Aphrodite IZ BRILLEN LENZEN Weekblad voor Moergestel Huidverzorgingsinstituut De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen De Lind 35a - Oisterwijk 013 - 528 4899 Twee oud-leerkrachten van de Maria Gorettischool: Lies van den Meijdenberg en Gonny Timmermans- van de Wal. Kerkstraat 21, Oisterwijk, tel. 5217326 info@ schepenstweewielers.nl www.schepenstweewielers.nl WOENSDAG 27 APRIL 2011 36e JAARGANG Nr. 1612 Zondag 1 mei a.s. is het weer zover, voor de 34e keer wordt in het centrum van Moergestel de jaarmarkt gehouden. Nog altijd een van de eerste jaarmarkten van het seizoen en ook een van de drukste. U kunt snuffelen op meer dan 200 kramen met een gevarieerd aanbod en ook de standwerkers zullen weer van de partij zijn. Tijdens uw markt is het uiteraard goed vertoeven op een van de gezellige terras sen die zich aan de markt bevinden. Dikwijls onder de tonen van één van de dweil orkesten die Moergestel aandoen tijdens hun jaarlijkse mei uitstapje. Bent u zelf een marktkoopman en denkt u ik wil ook op deze markt staan, dan kunt u op www.moergestelsejaarmarkt.nl een inschrijffor mulier vinden wat u vervolgens op kunt stu ren. En wie weet zie we u dan terug op de Moerges- telse jaarmarkt als marktkoopman. Zoals altijd wordt de markt ook deze 34e keer doorC.V. de Dors(T)vlegels georganiseerd. Zij zorgen voor de op- en afbouw, het toezicht bij het parkeren, zijn op die dag het aanspreekpunt Juffrouw Riet’ van Roosmalen met enkele oud-leerlingen. In de week van tien tot en met zestien april werd het 60-jarig bestaan van de Graaf van Urselschool gevierd. De feestweek begon op zondag met een viering in de paro chiekerk St. Jan's Onthoofding. Bij de drukbezochte viering waren veel kinderen betrokken: het koortje, de misdienaars, de collectanten en de kinderen die een gebed je of een stukje tekst voorlazen. Na het slotlied mochten de kinderen buiten 60 bal lonnen (voor ieder jaar één) oplaten. Dat was een prachtig gezicht bij een strak blau we lucht en een heerlijk zonnetje. Daarna kon nog een kopje koffie op school wor den gedronken. voor de marktkooplieden en ruimen na afloop de vele troep weer op die door de bezoekers is achtergelaten. Je kunt dan na afloop ook bijna niet zien dat er wat te doen is geweest in het centrum van Moergestel. De markt is van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn redenen genoeg om zondag 1 mei lekker in ons eigen Moergestel te blijven en de Jaarmarkt te bezoeken. CV de Dors(T)vlegels Organisatie Moergestelse Jaarmarkt voorstelling zelf invulling geven aan het pro gramma door ideeën aan te dragen. Ook moch ten leerlingen en leerkrachten spontaan een bij drage leveren aan de voorstelling. Al met al een geslaagde dag waarbij opviel dat veel leerlin gen van de beide scholen elkaar al kenden of hebben leren kennen. Een mooie opmaat naar de nieuwe school. DANSEND DOOR DE TIJD Het vrijdagprogramma van de feestweek voor de kinderen was een waar dansfestijn. Want "Dansend door de tijd" kreeg wel een heel spe ciale uitvoering. De juffen van "Dans in school" kregen het voor elkaar om de kinderen in een mum van tijd de dansjes te leren. Je kreeg van al dat bewegen wel honger, maar dat was geen probleem. Tussen de middag stond er name lijk een frietkraam. De dansdag werd afgeslo ten met een wervelende presentatie van de geleerde dansjes in de tent. Een lust voor het oog om alle groepen zo enthousiast bezig te zien. Ook de vele aanwezige ouders genoten van de dansshow. REÜNIE De laatste dag van de feestweek stond in het teken van de reünie. Een mooie afsluiting van het feest waaraan heel veel mensen hebben meegewerkt. Voor veel oud-leerlingen een feest van herkenning. Ruim 500 oud-leerlingen kwa men nog een laatste blik op de school werpen en konden samen herinneringen ophalen in gesprekken bij oude schoolfoto’s met klasge noten of oud-leerkrachten. Het speciaal ter ere van het jubileum uitgegeven jubileumboek was snel uitgekocht. Wie alsnog een exem plaar van de extra editie wil bestellen, kan con tact opnemen met auteur Jan Geerts 5131833. De maandag van de feestweek werd door de kinderen besteed met het treffen van voorbe reidingen voor de rest van de feestweek. De school werd feestelijk versierd met eigenge maakte slingers, tekeningen en spandoeken. Zo laat nu het feest maar beginnen! TOVERSFEER De derde dag van het feestweek stond in het teken van het schoolreisje voor alle groepen naar Toverland. Aangekleed met onze beken de blauwe schoolt-shirts met daarop de tekst "Gaaf, Ik ben een leerling van de Graaf' ver trokken we om negen uur met de bussen rich ting Sevenum. Bij aankomst bleek al gauw dat met onze neuzen in de boter vielen. Er waren maar weinig andere scholen zodat de kinderen heel vlot naar de kleine en grote attracties kon den gaan zonder veel wachttijden. Het varen met een vlot of het beklimmen van de klim- hoed door onze jongste kinderen viel goed in de smaak. De boosterbike- een motoracht- baan- was ook in erg trek bij de waaghalzen. Net als de Troy, een sensationele houten acht baan. Het leukste van allemaal was toch wel de Backstroke. Een spetterende attractie waarbij je gezeten in een "boomstam" je een aardig nat pak kon oplopen. Vlak voor het vertrek naar Moergestel nog even een ijsje en vervolgens zin gend in de bus naar huis. SPORTIEF Op woensdag lieten alle kinderen van onze school zien hoe sportief ze waren. De dag begon met een gezamenlijke warming-up op de speel plaats. De kinderen deden de bewegingen, die Tom van Agt van de sportschool maakte, voor treffelijk na. Daarna gingen de kleutergroe pen aan de slag in hun speelzaal waar een cir cuit was uitgezet. Groep 3 en 4 hadden apen kooi in sporthal Stokeind en groep 5 en 6 gin gen aan de slag bij de sportschool. Daar had Inge een grondoefeningen- en een cardio-cir- cuit klaargezet en ook kregen de kinderen een "spinning-les". Groep 7 en 8 hadden eerst een voetbaltoernooi op de speelplaats waarna ze bij cardio en fitness gingen doen. INTEGRATIEDAG Op donderdag van de feestweek waren de leer lingen van de twee scholen die in de toekomst samen de nieuwe brede school Moergestel bij elkaar op bezoek en hebben we er een gezelli ge dag van gemaakt. De kinderen gingen op de Hertog Janschool of op de Graaf in de lokalen naar eigen keuze leuke opdrachten uitvoeren. Voor een drankje en een klein hapje was ook gezorgd. Om half twaalf kwamen alle kinde ren van de Hertog Jan naar de Graaf van Ursel om daar samen lekker te lunchen. Na de lunch was er voor alle kinderen een voorstelling gepland. De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 blijven op de Graaf van Ursel hadden als thema bij het stuk vriendschap en verhuizen. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gin gen naar Stokeind. Daar konden ze tijdens de die tijd niet meer op het plein te parkeren. Be dankt alvast voor de medewerking. - Aan alle vrijwilligers wordt gevraagd zich eerst te melden bij het Meetingpoint. Iedereen krijgt dan een “hulpje van Oranje”-shirt om aan te trekken. Iedere vrijwilliger krijgt een pin van 2011. De pins (ook die van voorgaande jaren) zijn verkrijgbaar bij het Meetingpoint. - Deelnemers van de wandeltocht kunnen zich tussen 10.30 en 11.00 uur inschrijven bij het Meetingpont. - Het volledige programma van Koninginnedag 2011 vind je op het oranje programma, welke is ingevouwen in deze Moergestel Nieuws. We ontmoeten jullie graag a.s. zaterdag! Het Oranjecomite Moergestel Nog een paar dagen en dan is het weer zover! Dan zal Moergestel voor al haar inwoners weer rood, wit, blauw en oranje gekleurd zijn. Hier volgen nog enkele mededelingen: - De dag begint met de bekende fietstocht. De versiertasjes met daarin o.a. de spelletjeskaart en het ballonkaartje zijn de afgelopen week uitgedeeld op de scholen. De kinderen die geen tasje hebben ontvangen kunnen dit als nog ophalen bij: Dorris Rijnen (De Hoefkens 39). Dit geldt natuurlijk ook voor de Moerges telse kinderen die buiten Moergestel op school zitten! - Vanaf vrijdag 29 april 18.00 uur zal een auto verbod gelden op het St. Jansplein. We willen alle inwoners van Moergestel dringend ver zoeken daar rekening mee te houden en vanaf Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 1 hl nieuws 1 es RUUD PAN IS Oranjecomite Moergestel be Uitgave en redactie: Buro ‘76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties: tot uiterlijk maandag 12.00 uur I iuiu vui lui yn lyon ionn AL RUIH 80 JAM FIETSPLEZIER

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2011 | | pagina 1