Jubileum Graaf van Ursel school komt eraan ff Wies Ligtvoet geselecteerd voor Jong Oranje Aphrodite Q 713 Schoolstraat 5 Buurtvereniging Heikant nu ook Heartsafe GUO-concert Spinvis met ’De Weerman’ BRILLEN LENZEN Weekblad voor Moergestel a IKjfe De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen Kerkstraat 21, Oisterwijk, tel. 5217326 De Lind 35a - Oisterwijk 013-528 4899 WOENSDAG 30 MAART 2011 36e JAARGANG Nr. 1608 Q Voor alle drukwerk: van geboortekaartje tot boek... MOERGESTEL gWJ Tel. 013-513 1474 v JT* i Huidverzorgingsinstituut FhL. uü «mes mm— nieuws es PAN IS Uitgave en redactie: Burn '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterli/k zondag 18.00 uur; advertenties: tot uiterli/k maandag 12.00 uur info@schepenstweewielers.nl www.schepenstweewielers.nl gestart en het gaat hard met de inschrijvingen. Zolang de voorraad strekt, is het boek ook op gen van de lagere school Maria Goretti (1950 - 1968) en van basisschool Graaf van Ursel (vanaf 1968) kunnen op zaterdag 16 april van 12.00 tot 17.00 uur de school te bezoeken om het gebouw nog eenmaal in zijn huidige staat te zien. In verband met geplande nieuwbouw wordt het gebouw in het najaar van 2011 afge broken. Wies Ligtvoet, softbalspeelster bij Roef!, is geselecteerd in het team van Jong Oisterwijkseweg 43 Tel. (013) 513 2268 I Het team van de Graaf anno 2011. U kon het al eerder lezen in Moergestel Nieuws: op de Graaf van Urselschool wordt rekening 13.27.13.837 t.n.v. Graaf van Ursel J 1 aanmelding van de reünie en of intekening op het Jubileumboek en voor alle verdere cor respondentie is reunie@graafvanursel.nlHet bestelde exemplaar kan op de dag van de reünie worden afgehaald. REÜNIE VOOR IEDEREEN! Naast het uitgeven van het jubileumboek vindt als extra activiteit op zaterdag 16 april 2011 een reünie plaats. Alle oud-leraren en oud-leerlin- Vandaar het advies om in te tekenen. U kunt duSLwe}<Om.OP de.rel*n1^' dat nog tot 9 april 2011 en het kost 15 euro, j Stuur uw gegevens naar het onderstaande e- mailadres of per post adres. U kunt het bedrag van 15 euro overmaken op AL RUIM 80 JAAR FIETSPLH1ER GUO voor volgend seizoen opnieuw een serie van acht internationale concerten met westers georiënteerde folk, roots en singer-songwri- ters op haar affiche staan. Tussen begin okto ber en medio april treden artiesten op uit Brabant, Vlaanderen en Wallonië, maar ook van verder weg: Engeland, Schotland, Ierland, Oostenrijk en Canada. GUO opent op zondagmiddag 2 oktober met een bijzondere familievoorstelling waarmee ze haar 10-jarig bestaan viert en waarbij kin deren onder begeleiding van volwasssenen gra tis entree krijgen. De overige zeven concerten vinden plaats op zaterdagavonden, waaronder op 25 februari de thematische boeren- en schoenlappers-avond ‘Gèèssel 800-zuwul’, met vette knipoog naar het stadse Oisterwijk dat exact op die dag 800 jaar stadsrechten heeft. GUO maakt haar GUO-concertserie 2011/2012 bekend in haar april-editie van GUO-Nieuws. Voor wie zich wil abonneren op deze gratis digitale maanduitgave, volstaat een mailtje naar guo@inoisterwijk.nl. nisch bij Jan Zoontjens, tel. 513 1447. Op de foto bestuursleden van buurtvereniging Heikant Adri Ketelaars (hij werd onlangs zelf nog gereanimeerd), Sia Reijrink, Carla Hamil ton, voorzitster van de buurtvereniging, Wilnita Op ‘t Hoog (op haar huisadres Oirschotseweg 79 hangt de AED) en voorzitter Jan Zoontjens van EHBO-vereniging St. Christoffel en tevens bestuurslid Oisterwijk Heartsafe. 5e Wies Ligtvoet in het tenue van Oranje. u Kunt net oearag van t? euro overmaxen op --- -- -- rekening 13.27.13.837 t.n.v. Graaf van Ursel o.v.v. Jubileumboek. Het e-mailadres voor de r TT - - - - Graaf van Urselschool, Kloosterlaan 32,5066 Oranje Wit. ‘n Team bestaande uit speel sters die in 1995 en 1996 zijn geboren. Met 44 andere speelsters uit Nederland werd er vanaf september in Veenendaal en Nieu- wegein flink getraind. De trainingen werden verzorgd door de Amerikaanse coach Graig j Montvidas en enkele speelsters van het j Nederlands team. Na een beslissend toernooi j in Amsterdam op 12 en 13 februari waar Wies tijdens het toernooi twee records heeft verbro ken. Zij wist namelijk in één wedstrijd vier keer op de eerste honk komen en vier keer op een gestolen honk. Op camavalszondag werd de selectie bekend gemaakt. 22 Speelsters zijn na dit toernooi overgebleven waaronder ook Wies Ligtvoet. Zij is daarmee de enige speelster uit Brabant. Nu gaat ze voor de Europese kampioenschapen die in augus tus worden gehouden in Antwerpen. JUBILEUMBOEK Om de sfeer van vroeger en nu te kunnen blij ven proeven heeft oud-directeur Jan Geerts is een jubileumboek geschreven dat van de per sen zal gaan rollen. “60 jaar Maria Goretti en Graaf van Ursel” is in een Jubileumboek van zo’n 100 pagina’s in kleur vastgelegd met tek sten en veel foto’s, die een beeld geven van het onderwijs en de mensen in die lange periode. De inschrijving voor het boek is even geleden via collages en presentaties op digitale rroctnrt on not rroot nnrn mcnnrmrincmn I ÏT Spinvis rondt op zaterdag 2 april GUO-concert- serie 2010/2011 af. Vanaf 20.30 uur brengt de meest eigengereide singer-songwriter van Ne- derland met zijn vijfkoppige band zijn nieu- j we theaterconcert ‘De Weerman’ in Den Boo gaard. Liefhebbers reserveren hun tickets digi taal via www.guo.inoisterwijk.nl, telefonisch op 521 7220, of aan de kassa in Den Boogaard vanaf één uur vóór tot aanvang van het con cert. Spinvis is bekroond met de Essent Award, de Zilveren Harp, de Popprijs en de Annie M.G. Schmidt-prijs voor compositie ‘Voor Ik Ver geet’. Nieuwe GUO-concertserie 2011/2012 Met ‘De Weerman’ van Spinvis op zaterdag 2 april rondt concertorganisatie Groeten Uit Oisterwijk haar GUO-concertserie 2010/2011 af. In haar concertlocatie Den Boogaard heeft hard gewerkt aan de voorbereidingen aan de festiviteiten in de het kader van de Vanaf komende maand is de buurt in de omgeving Heikant-Oirschotseweg ook viering van het 60 jarig bestaan. Een gebeurtenis die ouders, leerlingen en leerkrach- heartsafe. Aan de Oirschotseweg 79 (hoek Heikant) is het AED-apparaat geplaatst, ten van de school binnenkort gaan vieren. Aanstaande donderdag is er op MTV Het apparaat is aangeboden door de Moergestelse EHBO-vereniging St. Christoffel een uitzending te zien over het naderende jubileum en de diverse activiteiten. Dit vanwege haar 70 jarig bestaan. De Heikant is gekozen omdat die het verst van de om alvast in de sfeer te komen voor het naderende feest. 112-alarmering ligt. De EHBO-vereniging wil op deze manier iets terug doen vanwege de jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage vanuit de gemeenschap bij de jaarlijkse collecte en vanwege de sponsoring van de verengingen bij het posten van evene menten. De kast waarin de AED zich bevindt, is door de buurtvereniging zelf betaald. Voor meer informatie kunt u terecht op de De afgelopen 60 jaar zijn in beeld gebracht website van Oisterwijk Heartsafe of telefo- V1*> rt 11 o a c r» nr.icf.nf i.1. cc /iïaïfoltf* schoolborden. U kunt oude bekenden weer zien. En dat beloven er gezien de reacties heel de dag van de reünie verkrijgbaar. Maar op=op! wat te worden. Kortom teruggaan in de tijd INTFKFNFN lang geleden of nog redelijk recent. Iedereen is dus welkom op de reünie. In verband met de organisatie wordt iedereen wel vriendelijk verzocht u hiervoor aan te mel den. Dat kan via e-mailadres reunie@graafvan- ursel.nl en vermeld daarbij uw naam en het natuurlijk ook een brief naar de school sturen: (•rant oan T TT*c<alcz->r»r\rvl K Innctorloan 27 SAAA AN Moergestel. Graag met vermelding Reünie. Tot ziens op “De Graaf”! Kijk ook eens op de site www.graafvanursel.nl onder de knop “60 jaar Graaf”. I UW IS» -- ----- - *14 «M x M 4»

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2011 | | pagina 1