100-Jarige Boerenbond schenkt kunstwerk in winkels nog met de gulden betalen Aphrodite "Tot wanneer kan ik De Euro komt eraan I Circus Maxima P. Terwindt P. Blessing-van Luijt HUISARTSEN I i WOENSDAG 7 NOVEMBER 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1167 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst M.O. Rabobank Moergestel, Raadhuisstraat 9, tel. (013) 513 63 73 De praktijk is gesloten op donderdag 15 en vrijdag 16 november Moergestel is weer een kunstwerk rijker. Afgelopen zaterdag, 3 november, werd het door de 100-jarige Boerenbond aan geboden kunstwerk ’s middags onthuld tegenover de Boerenbond-winkel. De ont hulling van het kunstwerk vol symboliek werd verricht door oud-voorzitter Cees van Haaren, zijn schoondochter Ine van Haaren (voorzitter NCB-commissie Moergestel), burgemeester Kortmann en de schepper van ’de Aar’ Adry Hoeven. kennen allemaal de huidige instellingen als Rabobank en Interpolis. Deze zijn gegroeid uit de initiatieven van onze Boerenbond’. Cees ontkwam ook niet aan de constatering dat er op dit moment weer moeilijke tijden zijn voor de boeren. ’Gronden die destijds vaak nog met de hand ontgonnen werden, worden thans weer aan de landbouw onttrok ken voor woningbouw, industrie en natuur ontwikkeling’. kunstenaar Adry Hoeven. Hij werd ongeveer 2 jaar geleden benaderd om dit kunstwerk te ontwerpen en te maken. De opdracht die hij meekreeg luidde: Het moet herkenbaar zijn en een duidelijke link leggen met de boerensector. E. van DELFT Oisterwijkseweg 67, Moergestel Telefoon 513 1424 Vanaf 1 januari 2002 vervangt de Euro de gulden. Voor u het weet betaalt, ontvangt, rekent en werkt u in Euro's, alsof u nooit anders gewend bent geweest. Maar zover is het nog niet. De komst van de Euro roept heel wat praktische vragen op. Rabobank Moergestel helpt u op weg. Het parochiële kerkkoor ’Cantate Domino’ was uitgenodigd om 2 NCB-liederen te zingen. Bij aan vang van de onthulling was dat een heel oud NCB-lied (Het lied van het Kruis en de Ploeg) en aan het eind van de onthulling klonk daar van een modernere versie. Dit lied geeft over duidelijk de sterke band weer die e Boerenbond al die jaren al heeft met de Rooms-Katholieke kerk. Dat is uiteraard niet verwonderlijk want tenslotte was et Pater van den Elzen, een mon nik uit de Abdij van Berne te Heeswijk, die zich de slechte leefomstandigheden van de boeren aantrok en de boeren verenigde. We spreken dan over de tijd rond de eeuwwisseling van 19e naar 20e eeuw. Ook bij de oprichting van de afdeling Moer gestel, op 29 januari 1901, speelde onze toen malige pastoor, pastoor Van Rijckevorsel-van Kessel een grote rol. Onze toenmalige burge meester, Burgemeester Maeijer, werd de eer ste voorzitter en hij vervulde die functie maar liefst 26 jaar lang. Voorzitter Ine van Haaren neemt vervolgens de gelegenheid te baat om dankwoorden te spre ken. Onder andere aan de heer Hulsbosch van Woningstichting St. Joseph, die, toen hij bena derd werd met de plannen vóór dit kunstwerk, direct enthousiast reageerde. De Woningstich ting stelde de mooie locatie nabij het apparte mentencomplex ’De Korenschuur’ beschikbaar en heeft voor de inrichting gezorgd. Uiteraard waren er ook dank- en lovende woorden voor Burgemeester Kortmann gaf te kennen het ini tiatief te waarderen. Hij meent dat vooral ook bestaande kunst bewaard moet blijven. In het buitengebied is ook veel kunst aanwezig in de vorm van door onze boeren gecreëerde land schapselementen en gebouwen. ’Nu met de reconstructie van het buitengebied moeten we er voor proberen te waken dat deze verloren gaan’. Vervolgens onthulde hij samen met Cees van Haaren, Adry Hoeven en Ine van Haaren het kunstwerk dat tot in lengte van jaren zal herinneren aan wat op de plek waar het nu staat tot stand werd gebracht. Een stuk his torie voor Moergestel waarvan we nog dage lijks de vruchten mogen plukken... Cees van Haaren, oud-bestuurslid en bijna 20 jaar voorzitter van de afdeling Moergestel mem oreert in zijn toespraak de moeilijke jaren voor de boeren in het begin van de vorige eeuw. Boeren moesten toen hun producten persoon lijk aan de man brengen in de stad, waar men voor de afzet afhankelijk was van de handelaren. Pater van den Elzen wilde hierin verbetering brengen en reisde alle dorpen en gehuchten af om de boeren te organiseren. Er was in die tijd al een Maatschappij voor de Landbouw werkzaam, maar die werkte veelal boven de rivieren. Toen de boeren eenmaal georganiseerd waren gingen de ontwikkelingen vrij snel. Er werd een pakhuis gesticht waar zij hun voer konden leveren en aankopen; er werden leenbanken en verzekeringen opgericht. De hele plaat selijke bevolking plukte hiervan de vruchten. AVe PR FIL- SPECTACULAIR OPTREDEN Het voert in dit kader te ver om het gevarieerde en zeer spectaculaire programma van circus Maxima hier te beschrijven. Maar de hoogte punten willen we toch graag duiden, opdat het Moergestelse publiek terecht besluit dit een malige optreden niet aan de neus voorbij te laten gaan. De dolkomische en uiterst acroba tische act van de groep ’’Mini’s en Maxi’s” moet iedereen gezien hebben. Daarmee rollen zelfs de tranen bij de meest doorwrochte hypo chonder over de wangen. De mystieke en onnavolgbare illusionist ”Maxi- miliaan” voert een verdwijnact op die niet eerder in Europa, laat staan in Nederland, is ver toond. En de dansclowns de Maxima’s krijgen iedereen in de zaal aan het swingen, klappen en zingen. Dit alles ter eer en meerdere glorie van de nu nog onbekende en mysterieuze nieuwe stads prins van het Pierewaaiersgat. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat U aan wezig bent op 10 november aanstaande vanaf 20.30 uur in Café Restaurant De Brouwer om niets te missen. in Moergestel "De Pierewaaiers" Ine van Haaren mocht de ongeveer 150 belang stellenden welkom heten. Zij ging in haar ope ningswoord in op de naamsverandering van Boerenbond in ZLTO. Ondanks die naams verandering vond de commissie dat dit 100- jarige jubileum niet ongemerkt mocht passeren. ’Ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileum bieden wij namens al onze agrarische leden dit kunstwerk aan, aan de bevolking van Moer gestel’, aldus Ine. Huidverzorgingsinstituut De Pierewaaiers ”aon hun Maxima” met circus Maxima? Een (te dure) investering van De Pierewaaiers? Een sponsorinitiatief? Een stunt van Café Restaurant De Brouwer? Of een cadeautje van Wim Boogaers, de aftredende prins Willem d’n Twidde (en niet prins Wim d’n Irste, zoals vorige week in deze krant foutief werd vermeld)? We weten het niet. Feit is dat het wereld beroemde circus Maxima uit Argentinië naar Europa is gehaald en op zaterdag 10 november aanstaande een weergaloze voorstelling ver zorgt in Café Restaurant De Brouwer. Iedereen is gratis welkom vanaf 20.30 uur. Voor Sinterklaas kunt u nu al reserveren...!!! Schepens Tweewielers de esselse V/SA H Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen ’Moergestel-Nieuws ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthopedie.nl Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 J Waarneming: Laat op tijd uw medicijnen aanvullen! 1 DE FIETSSPECIALIST I p i iuiu vui tui yii lyou ionu 0 712 Schoolstraat ij- 181. U1Ö-51Ö 14/4 - p. 1 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.) [H Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21, Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg 's-Maandags gesloten W»’*- i jfg 1 A» - fit Ids'-»

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1