LanhetxT i— Herdenking bevrijding Moergestel in teken van de oud-Indiëgangers Kapsalon Aphrodite 3 7Q Schoolstraat 5 "Wat doe ik met mijn oude franken, marken en lires etc. De Euro komt eraan Barbers WOENSDAG 24 OKTOBER 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1165 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst a+ c. 'o Rabobank Moergestel, Raadhuisstraat 9, tel. (013) 513 63 73 Rootven 35, Moergestel, Tel.: (013) 513 22 21 Het dagelijks bestuur van de Vereniging Oud-Indië-Gangers (VO.I.G.). Links voorzitter Bart van de Wouw, rechts secretaris Kees Spaninks. Tijdens de herdenking van de oorlog en de bevrijding van Moergestel op zondag 28 oktober aanstaande wordt deze keer in het bijzonder stilgestaan bij de Moergestelnaren die na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië hebben moeten vechten. Van de 38 zijn er nog 23 in leven, onder wie de 76-jarige Huub de Cort uit de Kloosterlaan. ”Het is mooi en goed dat er nu extra aandacht is voor de oud- Indiëgangers. Wij zijn altijd min of meer verzwegen en wij zijn nu allemaal van die leeftijd dat de behoefte en de noodzaak daar is om ons verhaal door te vertellen”, aldus De Cort. ze in de steek. De groep wordt steeds kleiner. Nu hebben we nog de kans hun verhaal door te geven. O c c ra - was De Cort nooit geweest toen hij in februari 1947 per troepenschip uit Nederland vertrok. ”Ik had er schrik van. Ik ben nooit zo voor vechten geweest”, aldus de mitrailleurschutter. bij ons voor dezelfde prijs! Vanaf 1 januari 2002 vervangt de Euro de gulden. Voor u het weet betaalt, ontvangt, rekent en werkt u in Euro's, alsof u nooit anders gewend bent geweest. Maar zover is het nog niet. De komst van de Euro roept heel wat praktische vragen op. Rabobank Moergestel helpt u op weg. GEDICHT DOOR HUUB DE CORT Huub de Cort schreef een gedicht over de oor log in Indonesië en de behoefte van oud- Indiëgangers dat hun verhaal wordt doorverteld. Zijn gedicht heeft als titel ’Bandung’ naar de begraafplaats waar meer dan 6.000 Nederlandse soldaten liggen begraven. Uit Moergestel zijn geen Indiëgangers gesneuveld, uit Oisterwijk wel. Wanneer zijn gezondheid dat toelaat, zal hij aanstaande zondag zeker aanwezig zijn tijdens de eigen Moergestelse herdenking van oorlog en bevrijding. Deze begint om 12.30 uur in de kerk en vervolgt om 13.00 uur met de krans- legging bij het monument van Colin Muir Barber. De Werkgroep Herdenking Oorlog en Bevrijding roept iedereen op aanwezig te zijn. Bij het monument treedt onder meer The Clan Lamont Pipe Band op en houdt burgemeester Y. Kortmann van de gemeente Oisterwijk een toespraak. In de kerk is onder meer een optre den van Muziekvereniging Prinses Juliana, worden alle slachtoffers herdacht en wordt de adoptie van het monument nabij De Reusel doorgegeven aan een andere groep leerlingen van een basisschool. Dit doorgeven is een belangrijk onderdeel van de plaatselijke her denking sinds daarmee bij gelegenheid van 55 jaar bevrijding is begonnen. PROFIL? LESBRIEF Het is precies datgene wat iemand als Huub de Cort en al zijn maten van vroeger zo belangrijk vinden en wat door de Werkgroep Herdenking Oorlog en Bevrijding ook nadrukkelijk wordt nagestreefd. In het kader van de herdenking dit jaar stelde Noud Smits voor de basisscholen van Moergestel een lesbrief samen over de twee politionele acties in Indonesië. De rol van de Moergestelse soldaten staat centraal in het lezenswaardige stuk van Smits. Achterin de lesbrief heeft hij met naam en toenaam alle 38 Moergestelse ’jongens’ vermeld. Ook Huub de Cort staat daar bij, ofschoon hij geen geboren Moergestelnaar is. Net iets meer dan vijftig jaar woont hij in het dorp, sinds zijn huwelijk met Riet Vugts. Toen De Cort als dienstplichtige naar Indonesië moest, was hij met haar verloofd. Hij was geboren ”op de haaj” in Oisterwijk. Verder dan de Bossche veemarkt F Tel. 013-513 1474 J ;C.Z. en V.G.Z.)|H BANDUNG In Bandung staan ze in het gelid op een veld van eer Honderden kruisen smetteloos wit, wij vergeten de jongens nooit meer Ze waren nog zo jong, hun leven amper ontloken En allen de politiek er toe dwong, zijn ze in de knop gebroken In Roermond gedenken we ze ieder jaar Hun dood gaf Nederland geen gewin Daarom stuurt Den Haag hooguit een minister, Maar nooit komt er eens de koningin Zesduizend doden, roemloos liggen ze begraven En als wij er niet meer zijn, wie komt er dan voor hen in Limburg opdraven? Wat zou het mooi zijn als de jeugd meer over Indië komt te weten Dan zouden de jongens in Bandung niet helemaal worden vergeten Wij bestaan géén 25 jaar... maar alles uit het Jubileum-speelgoedbgek THUISFRONT Samen met Moergestelnaar Bart van de Wouw, nu lid van de Werkgroep Herdenking Oorlog en Bevrijding, zat hij samen in hetzelfde pelo ton. De Cort heeft daadwerkelijk aan gevecht shandelingen deelgenomen. ”Ja, ik heb moeten vechten. Ik heb het gedaan in de hoop dat we allemaal terug zouden komen. Ik wist heel goed dat we daar niets te maken hadden.” In Indonesië ging het volgens De Cort heel dikwijls over thuis in Moergestel. ”Hoe het daar zou zijn”, vat hij in een korte zin uiteen lopende sentimenten samen als het wel en wee van zijn ouders, zijn familie, zijn verloofde. In maart 1950, na zware gevechtshandelingen op Sumatra, bracht troepenschip De Volendam Huub de Cort weer naar huis. We waren onver schillig geworden. Alles leek hier zo klein. Snel gingen we elkaar opzoeken. Alles wat we meege maakt hadden, wilden we met elkaar bespreken. De sterke onderlinge band is blijven bestaan.” Huub de Cort is lid van de plaatseli jke Vereniging Oud-Indiëgangers (VOIG). Deze vereniging bestaat 51 jaar. Voor de Werkgroep Herdenking Oorlog en Bevrijding was dit mede aanleiding de herdenking van aanstaande zondag in het teken van de Moergestelse oud-Indiëgangers te stellen. Voorzitter Noud Smits van deze werk groep: ”De oud-Indiëgangers hebben veel trau matische ervaringen. Ze gingen gedwongen naar Indonesië. Eenmaal terug liet de politiek Huidverzorgingsinstituut Huub de Cort: ’Behoefte om ons verhaal door te vertellen’ Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Schepens Tweewielers de esselse VISA Openingstijden: Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen 'Moergestel-Nieuws Lannet IT B.V. Gildepad 12c 5076 AN Haaren (N-Br) Ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren van netwerken Tel. +31 (0)411 604291 Fax: +31 (0)411 604294 E-mail: info@lannet-it.nl Rootven 10, MOERGESTEL Tel. 513 18 89 80WG ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthopedie.nl DE FIETSSPECIALIST di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u 1 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C MOERGESTEL I Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloei weg 's-Maandags gesloten

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1