Pieregeblèr - 19 januari 2002 St. Nicolaascomité Moergestel Aan alle inwoners van Moergestel... Aphrodite 22 OKTOBER TZM 27 OKTOBER A.S. BRILLEN LENZEN f Rabobank Schepens Tweewielers WOENSDAG 17 OKTOBER 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1164 Moergestel Biest-Hautakker Hagharst Huidverzorgingsinstituut Het jaarlijkse tweedaagse bezoek van St. Nicolaas en zijn Pieten staat weer voor de deur De kinderen uit Moergestel van 2 t/m 8 jaar krijgen de gelegenheid om de Sint persoonlijk te begroeten in ’t Draaiboompje’ en krijgen zij 'n tractatie en leuke verrassing. Maar u begrijpt wel... om een feest te vieren hebben we financiële hulp nodig. Daarom houden wij weer onze traditionele ’ENVELOPPEN-ACTIE’, welke gehouden wordt van In deze ’Gèsselse’ treft u een envelop aan, waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen. Deze wordt door collectanten bij u opgehaald. Leg de envelop daarom alvast klaar. De collectanten zijn door ons voorzien van een legitimatiebewijs, dus u mag ernaar vragen. Zij vragen u ook hoeveel kinderen u hebt in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar; zij krijgen namelijk een tractatie en een verrassing. U krijgt één kaartje per kind met daarop de dag en uur van bezoek. Dit kaartje moet worden meegebracht naar ,’t Draaiboompje’, bewaar ze daarom goed! Als de collectant u niet thuistreft of u wilt het St. Nicolaascomité Moergestel een bijdrage geven als extra steun, dan kunt u dit doen op bankrekening 13.45.05.905, t.n.v. het St. Nicolaascomité Moergestel. Wij hopen weer op uw spontane medewerking te mogen rekenen, want alleen met üw hulp kunnen wij dit prachtige feest voor de kinderen van Moergestel leuk, fijn en gezellig laten verlopen. Het St. Nicolaascomité Moergestel Mocht u nog vragen hebben dan kimt u terecht bij een van de leden van het St. Nicolaascomité. De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen De Lind 35a - Oisterwijk 013 - 528 4899 De intocht wordt gehouden op ZATERDAG 17 NOVEMBER om 13.00 uur. Dit jaar vindt de intocht plaats via de Vinkenberg (viaduct) De data zijn vast gesteld op: ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 NOVEMBER A.S. PROFILE Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Alle verdere gegevens over dit aanstaande kinderfeest vindt u de komende tijd in ’De Gèsselse’. 1 Huidverzorgingsinstiti - de esselse VISA 1 (M.D.) (®J RUUD PAN IS ■nu (voorheen 'Moergestel-Nieuws Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthopeciie.nl Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 Moergestel tvX' DE FIETSSPECIALIST Het is pas herfst, de zuurstokken van de ker mis liggen nog op het aanrecht en de eerste camavalsvoorbereidingen gaan al weer van start. Volgende maand zal de nieuwe Moer- gestelse prins weer gekozen worden en op 24 november a.s. zal het schitterend georgani seerde Blaoskapellenfestival weer plaats vin den. Wat ook rond deze tijd van start gaat is de voorbereiding van het wereldwijd beken de Pieregeblèr. Want op 19 januari 2002 zal in 'Den Boogaard' beslist worden wie het Moergestels carnavalslied voor het komen de camavalsjaar maakt. Ook dit zevende jaar verwacht iedereen natuur lijk weer veel van de verschillende groepen en Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21, Oisterwijk. Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietspiezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg ’s-Maandags gesloten vorig jaar door ”De Poekeltjes” mee naar huis werd genomen. Net als in voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer om een presentatieprijs gestreden worden. Wie zal dit jaar "de Brouwer jr" van de troon stoten? Wil je jezelf in deze strijd mengen, pak dan nu de telefoon en geef je op, zodat je verzekerd bent van een plaats op het podium op 19 januari 2002. Voor informatie over deelname volstaat een simpel telefoontje naar Guus Hurkmans (513 2135). Dus wil je meedoen aan dit prach tige evenement, bel dan nu op, zodat je op 19 januari, onder het motto Tk zit aon m’n maxi ma’, kunt schitteren op het podium van Den Boogaard. individuelen uit Moergestel. De laatste jaren hebben bewezen dat deze verwachting terecht is, want talent is er voldoende in onze gemeente. Om iedereen een kans te geven om mee te doen aan het Pieregeblèr zijn er slechts een beperkt aantal regels die gesteld worden voor deelna me: het lied moet in het Nederlands (en liever nog in het Gèssels) gezongen worden, het lied mag niet kwetsend zijn ten opzichte van per sonen, en het lied mag niet langer duren dan tien minuten (incl. opbouwen van podia e.d. (vol vol)). Wij zijn ervan overtuigd dat ook dit jaar weer menigeen mee zal strijden om de titel die in ij 1 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.)^ Adrie Jonkers, Schoolstraat 29, tel. 513 2844 (voorzitter); Ria Willems, Schoolstraat 69, tel. 513 1914 (penningmeester); Peter Jans, D’n Duyp 42a, tel. 513 2706; Rini Denissen, Burg. Poortstraat 33, tel. 513 2911, Mieke Oerlemans, De Looijakker 8, tel. 513 2239.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1