Lantet^T VOGELS X I Directrice ’Bienekebolders’ neemt afscheid Gemeente heeft gevoel voor humor...(?) Aphrodite P. Terwindt P. Blessing-van Luijt Akkoord over plan ’Sonman II’ in zicht WOENSDAG 10 OKTOBER 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1163 Moergestel Biesrt-HouTakker Haghorst a+* Herfstaanbieding: 20% KORTING op onderkleding De praktijk is gesloten van maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober E. van DELFT Oisterwijkseweg 67, Moergestel Telefoon 513 1424 PROFIL^ Van 17.00-19.00 uur... bij ons voor dezelfde prijs! Wij bestaan géén 25 jaar.. maar alles uit het Jubileum-speelgoedbgek «Mg Huidverzorgingsinstituut Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Schepens Tweewielers Marjon van Deijl gaat ’op andere kleintjes’ letten... de esselse M.O. Redactie 'De Gèsselse’ en Buro ’76 Rootven 66 Moergestel Tel. (013) 513 14 35 C VISA BOVfiC Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl HUISARTSEN (voorheen 'Moergestel-Nieuws LannetIT B.V Gildepad 12c 5076 AN Haaren (N-Br) Ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren van netwerken CD C c ro Tel +31 (0)411 604291 Fax: +31 (0)411 604294 E-mail: info@lannet-it.nl Waarneming: Laat op tijd uw medicijnen aanvullen! 1 Rootven 10, MOERGESTEL Tel. 513 18 89 DE FIETSSPECIALIST ram We doen ons uiterste best om iedereen te woord te staan, zowel aan de deur als aan de telefoon, en zowel door de week als in het weekend. Wilt u er echter rekening mee houden dat we ook graag 'n hapje willen eten? DAAROM ZIJN WE 'S AVONDS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR NIET MEER BEREIKBAAR... Minister J. Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, heeft bij brief van 3 oktober jl. met betrekking tot de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein in Moergestel, laten weten tot nader overleg bereid te zijn. Daarmee lijkt het bedrijventerrein ‘Sonman II’ toch op redelijke termijn gerealiseerd te kunnen gaan worden. Overleg met het minis terie van VROM vindt komende week al plaats. Het antwoord van de minister zal door het gemeentebestuur eerst worden kortgesloten met de provincie, omdat de gemeente op dit punt samen met het provinciaal bestuur is opge trokken. Zodra er meer bekend is over de gang van zaken, danwel over het resultaat van het nade re overleg, zullen wij u zo spoedig mogelijk volledig informeren. Er schijnt in elk geval voor de ondernemers, die plannen hadden tot verhuizing naar het nieuwe bedrijventerrein, enig licht in de duisternis te zijn gekomen. a.s. Donderdag 11 oktober wordt voor Marjon van Deijl ’n emotionele dag, zo ver trouwde ze ons toe. Dan immers neemt ze na ruim 12 jaar afscheid van één van haar kinderen: de openbare basisschool ‘De Bienekebolders’. Ruim ’n week geleden heeft elk huis adres in Moergestel een brief gekregen van de gemeente Oisterwijk waarin on der de titel ‘Help de brandweer uit de brand’ gevraagd werd om vrijwilligers voor de vrijwillige brandweer voor, in ons geval, Moergestel. Op zich is daar natuurlijk niks mis mee, ware het niet dat ook de bewoners van ‘De Reuselhof’ zo’n brief hebben gekre gen... Maar ja, er werd dan ook specifiek gevraagd naar mensen die tijdens regu liere werktijden beschikbaar zijn. Eén van de bewoners van ‘De Reuselhof’ (89 jaar...) zag er de humor wel van in en vertelde ons dat ze zich bij de vrijwillige brandweer gaat aanmelden. Of ze door de selectie heenkomt? We houden u op de hoogte... VANAF HET BEGIN... Wat als geintje was begonnen werd binnen ’n half jaar werkelijkheid. We schrijven dan april 1989. Bernard Smits (de eerste directeur van ‘Bienekebolders’) en Marjon van Deijl kenden elkaar al geruime tijd. Bernard was namelijk haar eerste mentor. Hij opperde het idee dat het best leuk zou zijn om samen ergens een open bare basisschool op te zetten. Marjon stemde er lachend mee in, niet wetend dat Bernard haar korte tijd later zou bellen met de me dedeling ‘dat het zover was’. Hij zou een school op gaan zetten in Moergestel. Sinds dat moment zijn ze als ‘n klein team aan het karwei begonnen en hebben ze samen het resultaat bereikt dat ze voor ogen hadden. VISIE Dat hun samenwerking succesvol kon verlopen was te danken aan hun gezamenlijke visie op het onderwijs. Ze kwamen wat dat betreft prima overeen. Of anders gezegd: twee personen één gedachte! Allebei al de nodige ervaringen opge daan in het onderwijs stond voor ogen er voor Moergestel het beste van te maken. Van alle onderwijsinrichtingen werd door hen dan ook het beste gekozen en dat werd samengebracht in één pakket. Moergestel mocht het openbaar onderwijs op die manier begroeten. En niet zonder succes. Weliswaar was de officiële geboorte van de school nog kleinschalig. Twee gebouwtjes van de Scouting aan de Bosstraat vormden het pril le begin. Beide initiatiefnemers zaten echter niet stil en al spoedig ontpopte Bernard zich als ‘bouwleraar’. Hij ontwierp het gebouw aan de Pr. Margrietstraat dat we nu beter kennen als ‘De Roozendries’. ‘De Bienekebolders’ hadden er geruime tijd onderdak tot het gebouw geen soulaas meer bood voor het grote aantal leer lingen dat men binnen de schoolmuren kreeg. Zo kwam men, na integratie van de Boszicht- school terecht in de school aan de Bosstraat, Itï lei- U13-513 14/4 aZ-p 51 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.) H waar men met voldoende ruimte voorhanden, voor de toekomst ruimschoots uit de voeten zou kunnen. GROEI En zo maakte ook Marjon de groei van ‘De Bienekebolders’ in al haar facetten mee. Door bijscholingen en studies doorliep ze zowel de onder- als bovenbouw van de school. Kende ze uiteraard ook voor- en tegenspoed in al die jaren dat ze als lerares betrokken was bij de school. Uiteindelijk bracht ze het in 1994, naast Bernard Smits die directeur was, tot adjunct- directeur. Het lag dus in de lijn der verwach ting dat zij Bernard zou opvolgen als directeur toen die in 1999 afscheid nam. Die baan accep teerde ze dan ook bij het begin van dat nieuwe schooljaar. Maar leraar en adjunct-directeur is nog iets anders dan directeur van een school zijn. Dat ervoer ze de de afgelopen twee jaar. Ze was, zoals ze het noemt, ‘grensverleggend bezig’ en leerde op die manier een totaal andere capa citeit van zichzelf kennen: managen! Dat is trouwens de taak van een schooldirecteur van daag de dag. Ze hield zich niet meer bezig met zelf lesgeven, maar organiseren en coördineren. Ze wist op die manier bij zichzelf dingen naar boven te halen, die tot dan toe verborgen ble ken te zijn gebleven. NA 20 JAAR... Langzaam begon ze te beseffen dat ze het vernieuwende onderwijs, waarmee ze al zo lang bezig was geweest, wel ’n beetje gezien had. Daarbij verloor ze vanuit haar eigen gevoel de betrokkenheid en neigde zelfs naar een totaal nieuwe uitdaging. Met andere woorden: er moest meer zijn in de wereld dan alleen maar het onderwijs, waarvan ze ooit eens gezegd had dat het haar roeping nooit zou worden, al kwam ze dan uit een ‘onderwijs’-gezin (vader was immers inspec teur voor het onderwijs, red.). Daar kwam nog bij bekent ze eerlijkheidshal ve, dat de laatste twee jaren voor haar enorm zwaar zijn geweest, ’n Tijd ook waarin ze vaak meer van zichzelf vergde dan eigenlijk goed was. Niet alleen door de school werd dat veroor zaakt, maar ook de ernstige ziekte van haar man verleden jaar, heeft daaraan geen goed gedaan. Zelfs voor een sterke persoonlijkheid, zoals Marjon zeker is, kan dat van iemand meer dan het uiterste vergen. HET ROER OM En wat niemand verwacht had gebeurt dan toch: Marjon stapt uit het onderwijs en gaat zich met iets geheel anders bezighouden. Bij collega’s, en niet alleen die uit Moergestel, maar uit het hele land omdat ze er beroeps matig vaak mee te maken had, sloeg het nieuws de afgelopen tijd in als een bom. Niemand had er dan ook maar ooit rekening mee gehouden dat Marjon het onderwijs nog eens vaarwel zou zeggen. En toch is dat zo. Ze begint aan een absoluut nieuwe uitdaging, en dat nog wel in het bedrijfs leven! Ze gaat haar managingcapaciteiten gestal te geven als supermarktmanager bij grootgrutter Alben Heijn. Jawel, ze gaat op ‘andere’ klein tjes letten. Uit een ervaringsgerichte visie schreef zij een sollicitatiebrief en werd er door de direc tie van Albert Heijn ‘uitgepikt’, zoals ze dat zelf zegt. Voor iemand die Marjon kent en in een persoonlijk gesprek kennismaakt met haar gedrevenheid, zou het allemaal geen verras sing meer mogen zijn, ’n Sterke persoonlijkheid die op indrukwekkende en boeiende wijze in woorden kan vertalen wat haar voor ogen staat. Wat dat betreft had Bernard Smits het in april 1989 uitstekend gezien... AFSCHEID Donderdag neemt ‘Bienekebolders’ dus afscheid van haar directeur. Zoals we in onze aanhef al schreven zal het volgens Marjon een emotio neel afscheid worden. Daar is ze zich volledig van bewust, maar dat vindt ze ook niet erg. Het zal ook vreemd zijn voor de kinderen van Marjon (2 dochters en 1 zoon). Zij zullen er aan moeten wennen dat hun mama niet meer dage lijks op school te vinden is. Wellicht is het voor Marjon in haar nieuwe functie mogelijk, en dat is haar, haar man en kinderen van harte gegund, wat meer tijd vrij te maken voor haar nog jonge, opgroeiende gezin. ‘De Bienekebolders’ zal verder moeten zonder het vertrouwde gezicht van ‘alleskunner’ Marjon van Deijl. Maar zeker is dat zij een prachtig stuk levenswerk nalaat dat weer prima op haar grond vesten staat. En daar mag de afscheidnemen de alleen maar blij en trots op zijn. Marjon, het ga je goed in je nieuwe werkkring! 3 7|j Schoolstraat 5 Uj MOERGESTEL 1 Tel. 013-513 1474 J Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21. Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mai 1Profi leschepens hetnetnl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloei weg ’s-Maandags gesloten ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthopedie.nl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1