W/ I I i l F.E.V.I.O.R. heeft eerste Nederlands kampioene! E.J. van Delft (VïuzreKWreKtNT Aphrodite d! hm Schoolstraat 5 "Wat gebeurt er met mijn pensioen De Euro komt eraan Alles wat in Moergestel muziek maakt treedt op in Moergestel Motor-toertocht WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1161 Moergestel Bïest-Houtakker Haghorst Sonja Broers schrijft geschiedenis. Rabobank Moergestel, Raadhuisstraat 9, tel. (013) 513 63 73 3+^ i.v.m. nascholing AFWEZIG op VRIJDAG 5 OKTOBER Het MuziekWieKent in het laatste weekeinde van september is zo veelomvattend en zo geva rieerd dat het naar verwachting ook velen van buiten Moergestel aan zal spreken. De organi satie rekent er dan ook op dat het evenement Waarneming: Praktijk Terwindt/Blessing Oirschotseweg 2 Tel. 513 1204 Motorclub 't Stokske organiseert voor alle motorliefhebbers een gezellige toertocht vanaf de Zandstraat in Moergestel naar de Zandstraat in En terug. Deze toertocht vindt plaats op 7 oktober 2001. Vertrek en eindpunt is bij café 't Stokske in de Zandstraat te Moergestel. Men kan starten tussen 10.00 uur en 11.00 uur en deze toertocht is ongeveer 250 km lang. Inschrijfgeld is 10.00 (voor koffie, worstenbrood enz. enz.). Voor inlichtingen kunt u bellen: Café 't Stokske 513 1385 of J.W Reinders 513 0791. HUISARTS PROFIL? Lijstenmakerij voor alle inlijstiverk Restauratie-atelier Heusdensebaan 27, 5061 PM Oisterwijk tel. (013) 5284856 Open: donderdag 13.00-18.00; vrijdag 10.00-18.00; zaterdag 10.00-15.00 Vanaf 1 januari 2002 vervangt de Euro de gulden. Voor u het weet betaalt, ontvangt, rekent en werkt u in Euro's, alsof u nooit anders gewend bent geweest. Maar zover is het nog niet. De komst van de Euro roept heel wat praktische vragen op. Rabobank Moergestel helpt u op weg. Muzikaal dorp presenteert zich: 600 deelnemers op 10 locaties belangstellenden uit heel de regio zal trekken. Eerdere activiteiten van deze stichting sloegen goed aan onder een breed publiek. WieKent- Kunst organiseerde bijvoorbeeld een poppen theaterfestival, een amateurkunstvertoning, tentoonstellingen en rondleidingen door de kerk en over het kerkhof. Al deze tientallen muzikale optredens konden nooit op één plaats worden samengebracht. In de traditie van de Stichting WieKentKunst vinden daarom de optredens plaats op maar liefst tien verschillende locaties. Alles wat zich in Moergestel voor optredens leent is in het pro gramma opgenomen. Uiteraard horen daar in een op en top Brabants dorp als Moergestel een café bij en de kerk, terwijl in het geval van Moergestel Partycentrum Den Boogaard niet mag ontbreken. Maar er zijn ook optredens bij de zusters in het klooster, bij de bejaarden in het zorgcentrum, in een school en zelfs in de toren... In het laatste weekeinde van september vindt in Moergestel een bijzonder evenement plaats. Alles wat in dit muzikale dorp muziek maakt treedt gratis op. Dit betekent dat 600 deelne mers op 10 verschillende locaties 48 program- ma-onderdelen presenteren. Slechts één groep en één zangeres konden wegens persoonlijke omstandigheden niet meedoen. Een dorp dat alles wat het muzikaal in huis heeft in één pro gramma presenteert is nooit eerder vertoond. Dit MuziekWieKent op vrijdagavond 28 sep tember, zaterdag 29 september en zondag 30 sep tember is een initiatief van de culturele Stichting WieKentKunst. Deze stichting brengt al een paar jaar met succes de doelstelling in de prak tijk: al datgene wat op cultureel gebied in Moergestel leeft op een laagdrempelige manier onder de aandacht brengen van de Moer- gestelnaren. In de dressuursport van de Moergestelse Landelijke Rijvereniging F.E.V.I.O.R. heeft Sonja Broers als lid van die vereniging zondag 16 september geschiedenis geschre ven. Zij slaagde erin de Nederlandse titel voor zich op te eisen in dit prachtige disciplinaire onderdeel van de paardensport in de klasse B. Zij deed dit op het NKB-wedstrijden te Wanroy. Samen met haar 7-jarige merrie Ratiba van de Helle (Pavarotti x Furioso) liet zij haar naaste concurrenten ver achter zich. De beide juryle den plaatsen Sonja op de eerste plaats met respectievelijk 170 en 176 punten. Bij de al eerder gehouden afkampingswed- strijden van de NCB wist Sonja zich als twee de te klasseren, waarmee zij haar deelname aan de NKB-wedstrijden in Wanroy veilig stelde. Sonja (woonachtig aan de Kollenburgsebaan te Oisterwijk) rijdt sinds 1,5 jaar op haar Ratiba. Eerder beschikte zij over een ander paard waarmee deze successen hadden moe ten komen, maar het paard was niet zo mak kelijk als Sonja wel dacht, vertelde ze ons. Met de komst van Ratiba klikte het uitstekend tussen paard en amazone. De band met haar Ratiba is zo goed dat successen, waarop zij al zo lang hoopte, bijna niet uit konden blij ven. Nou ja, niet uit kunnen blijven... Natuurlijk is alles afhankelijk van de vorm en de wil van het paard op de dag zelf. Daarover heeft de ruiter niet precies alles te vertellen, maar wel daar waar het mogelijk is. Ratiba stelde haar dus zeker niet teleur op zondag 16 september. Afge lopen zaterdag mochten we, toen we de foto's gingen maken, getuige zijn van de vriendschap tussen mens en dier. Ratiba liet zich met Sonja naast zich, gewillig op de gevoelige plaat vast leggen. Sonja rijdt al paard van kindsafaan. Vroeger met de pony en nu dus met de volwassen paarden. Met veel liefde verzorgt en omringt zijn haar Ratiba. Met dezelfde liefde praat zij over haar hobby. Een prachtige vrijetijdsbesteding naast haar drukke baan op de Rabobank te Oisterwijk. Sonja, die inmiddels uitkomt in de klasse L2 schrijft met haar overwinning historie voor de vereniging waarvan zij lid is. Voor het Moer gestelse F.E.V.I.O.R. betekent het de eerste Nederlands kampioene in het 71-jarig bestaan van de vereniging. Niet enkel Sonja maar ook F.E.V.I.O.R mag daar bijzonder trots op zijn! Sonja: van harte proficiat en veel plezier en succes in je verdere carrière met Ratiba! M.O. Zeer breed Omdat letterlijk ‘alles en iedereen’ meedoet, komen de meest uiteenlopende muziek- en zangstromingen aan bod. Noem het en het is er, zoals daar bijvoorbeeld zijn: operette, klas sieke zang en muziek, big band, luisterliedjes, brassband, blokfluit- en dwarsfluitensembles, de harmonie niet te vergeten, de unieke mirli- tonfanfare, volksmuziek, djembe-concert, orgel spel in de kerk, zelfs het beluisteren van de torenklokken, tentoonstelling van bijzondere instrumenten, popmuziek en Gregoriaanse muziek, Latijns-Amerikaanse percussie, straat- orkestjes, carnavalsmuziek, Barbershop, piano- optredens, een kinderkoor en samen meezin gers zingen in het café. Alles gratis Alle muzikale talenten van Moergestel doen gra tis mee. Alle locaties zijn gratis ter beschik king gesteld. Alle organisatiekosten worden gedragen door sponsors en door een subsidie van de gemeente Oisterwijk. Vandaar dat alles van dit bijzondere muzikale evenement gratis kan worden aangeboden. De openingsavond op vrijdag is vanaf20.00 uur in Café De Brouwer. Op zaterdag en zondag zijn de voorstellingen vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. In een informa tiestand in Den Boogaard aan het St. Jansplein zijn het programma en een plattegrond met de locaties gratis verkrijgbaar. Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Altijd leuke aanbiedingen Schepens Tweewielers Kerkstraat 21. Oisterwijk, Tel. 5217326 de esselse VISA Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen 'Moergestel-Nieuws ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthopedie.nl Laat tijdig uw medicijnen aanvullen DE FIETSSPECIALIST WIEKENTKUNST MOERGESTEL q MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 m a S1 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.) H BBVAE E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fïetsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg 's-Maandags gesloten

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1