La n he UT Kabelwerken worden afgerond VOGEL* 1 1 2 Aphrodite E.J. van Delft HUISARTS "Wat voor gevolgen heeft de komst van de Euro voor onze vereniging De Euro komt eraan 20% KORTING Popmuziek, volksmuziek en meezingen op openingsavond van MuziekWieKent AGRO CLEANING 4 S 4 -- 4 p P P Wij bestaan géén 25 jaar... WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1159 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst Hb Popmuziek Kempisch Volksorkest C sï Alarmnummer Rabobank Moergestel, Raadhuisstraat 9, tel. (013) 513 63 73 voor als het écht nodig is... geen praktijk van maandag 17 september t/m vrijdag 28 september op lange damesregenjas van AGU De avond valt in twee delen uiteen: de opening van het evenement ‘voor en door Moergestel’ met verschillende optredens in Café De Brouwer en het optreden van twee popgroepen in jon gerencentrum ’t Kwartierke. Zoals alle optre dens tijdens dit voor Moergestel zo bijzonde re evenement zijn ook deze gratis. Huidverzorgingsinstituut Schoolstraat 5 M i MOERGESTEL EW Tel. 013-513 1474 J Waarneming: Praktijk Terwindt/Blessing Oirschotseweg 2 Tel. 513 1204 PROFIL^ Vanaf 1 januari 2002 vervangt de Euro de gulden. Voor u het weet betaalt, ontvangt, rekent en werkt u in Euro's, alsof u nooit anders gewend bent geweest. Maar zover is het nog niet. De komst van de Euro roept heel wat praktische vragen op. Rabobank Moergestel helpt u op weg. Moergestelnaar Jean-Marc van Herck is als solo-gitariast verbonden aan de formatie Freak Out. Spijkers omschrijft de muziek als ‘stevi ge rock’. De helft van de nummers is eigen werk. Inaxy noemt Spijkers ‘een aanstormend en veelbelovend bandje’. De jonge muzikanten brengen louter eigen nummers. ‘Leuke, stevi ge rock’, zegt Spijkers van de muziek van Inaxy. Ondanks alarmerende berichten... Alarmerende berichten in de krant dat Essent Kabelcom, het kabelbedrijf van energiebedrijf Essent, de aanleg van het glasvezelkabelnet had stopgezet. Recente problemen bij kabelbedrijven als Casema en UPC hebben de directie doen besluiten de aanleg van haar glasvezelnet minstens op een lager pitje te zetten en zeker nog eens goed te bekijken. Dit bericht heeft onder de Moergestelse inwoners nogal wat beroering veroorzaakt. Het plan van ruim een miljoen was bijna afgerond en zou op een paar kleinigheden na dus ook niet worden afgew erkt. Mensen die al een abonnement bij Canal+ hadden genomen of wilden gaan internetten via de kabel werden teleurgesteld. Sommigen hadden al kosten gemaakt en konden er niet mee uit de voeten. Dus daarom maar eens contact opgenomen met Essent via het storingsnummer. Hier ver telde men dat er van problemen geen sprake was. Over stoppen van de werkzaamheden kon men verder ook geen uitsluitsel geven want men wist het gewoon niet. Directie woordvoerder Erwin van Laar was zich ook van geen proble men bewust en wist dus ook niets nieuws te mel den. Hij zette intussen wel de 'communicatie- machinein werking. Uiteindelijk kregen wij contact met Harrie Vaassen van Essent Kabelcom in Maastricht. Hij zou voor ons de zaak uitzoeken en waarachtig hij heeft woord gehouden. Afgelopen vrijdag belde hij op met de verheugende mededeling dat maandag 10 september j.l. de werkzaamheden weer zouden worden opgestart om de gehele zaak binnen een paar weken af te ronden. Wat gaat er nu verder gebeuren De afwerking wordt ter hand genomen en de tijdsduur is afhankelijk van het werk wat nog gedaan moet worden. Dat is op een paar weken nog niet in te schatten. Ook wordt het buiten gebied wat nog niet afgewerkt is voltooid. Daarna worden de rasterwijzingen aangebracht zodat iedereen de beloofde zenders begin okto ber kan ontvangen wat tevens een verheugend bericht voor de voetballiefhebbers is. Ook in de kom van Moergestel moeten nog een aantal kleinigheden worden afgewerkt en men kan dan met het testen van de onderdelen van het net beginnen. Na dit certificeren komt de Beta test aan de beurt waarbij het gehele net weder om zal worden gecontroleerd. Vervolgens zal het netwerk dan worden vrijgegeven en dat zal met een paar maanden bekeken zijn. Intussen heeft iedereen echter wel de beloofde zenders maar Internetters en Mister-Z gebruikers moeten iets langer wachten en komen na de volledige Start muzikaal evenement Moergestel op vrijdagavond De eerste (vrijdag)avond van het door de Stichting WieKentKunst georganiseerde MuziekWieKent in het weekeinde van vrijdag 28 september tot en met zondag 30 september is al meteen heel speciaal. Het speciale is dat op deze avond zowel oud als jong muzikaal aan hun trekken kunnen komen. Van het Kempisch Volksorkest zijn ook enke le inwoners van Moergestel lid. Een ander lid is mevrouw I. Depmann, wethouder van cul tuur van de gemeente Oisterwijk. Tijdens het optreden van het Kempisch volksorkest zal zij op een ludieke manier het muzikale evenement openen. De openingavond wordt afgesloten met een samenzang van populaire deuntjes en liedjes uit het repertoire van Nederlandse volks liedjes. Alle aanwezigen krijgen de tekst van de liedjes uitgereikt. De samenzang wordt begeleid door een paar accordeonisten. In combinatie met een goed glas bier kan dit heel gezellig wor den. De opening vanaf 20.00 uuris een programma op zich. De bezoekers worden op een komische manier verwelkomd door IEKÜU, die ooit een eerste optreden had tijdens het Pierenvariété. De groep brengt van oorsprong sketches en cabaret en voegde daar later straattheater aan toe. De laatste tijd verzorgt IEKUU ook gere geld ‘ontvangst acts’. Een voorbeeld daarvan presenteren vrijdagavond vanaf 20.00 uur. In jongerencentrum ’t Kwartierke vindt op dezelfde vrij dagavond vanaf 2130 uur een gra tis optreden plaats van twee popgroepen. Op dit hele kleine popfestivalletje treden groepen op met een deels Moergestelse bezetting. De groe- pen zijn op verzoek van Stichting WieKentKunst bij elkaar gebracht door Moergestelnaar Peter Spijkers. Zijn sporen op dit terrein heeft hij onder meer verdiend met de organisatie van Moerpop. afronding aan de beurt. Als alles achter de rug is moet ook het te ontvangen beeld voor ieder een hetzelfde zijn gebleven al dan niet beter geworden zijn. Zoniet dan dient de storings dienst op nummer 0800 1682 (24 uur bereik baar) te worden gebeld. Controleer echter eerst of de aansluitingen bij U zelf in orde zijn. Om maar een voorbeeld te geven; de kabel van Uw kastje naar het toestel kan ook al heel oud en misschien aan vervanging toe zijn. Informeer ook even bij Uw buren of die hetzelfde probleem hebben want als U de monteur laat voorrijden voor een ongegronde klacht dan worden bij U de voorrijkosten van fl. 75,= in rekening gebracht. Overigens zal met deze regel soepel worden omgegaan verklaarde de heer Vaassen ons. U dient na de gehele operatie, dus over een aantal weken, minimaal hetzelfde zoniet een beter beeld alsmede een groter aantal zenders te hebben dan voor de ombouwing van het glasvezelnet. Wij zullen Essent Kabelcom kri tisch blijven volgen of de gedane beloftes wor den nagekomen en aan de bel trekken als onver hoopt nodig mocht zijn. Daarna treedt het Kempisch Volksorkest aan. Het is absoluut iets bijzonders een optreden van deze groep bij te kunnen wonen, omdat het Kempisch Volksorkest bijna nooit optredens geeft. Wel komt het orkest iedere eerste zondag van de maand in De Beiaard in Postel bijeen tijdens een soort openbare repetitie. Het Kempisch Volksorkest is in 1979 op initiatief van Harrie Franken ontstaan. Een jaar later kwam daar de dansgroep De Kempische Volksdansers bij. Het repertoire bestaat uit melodieën en dansen uit Nederland, België en andere Europese landen. id p Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Tel. 513 3284 of 06-53354149 bij ons voor dezelfde prijs! Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Schepens Tweewielers de esselse Laat tijdig uw medicijnen aanvullen BOVAG VISA Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen Moergestel-Nieuws Lannet IT BV. Gildepad 12c 5076 AN Haaren (N-Br) Ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren van netwerken ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthopedie.nl Tel +31 (0)411 604291 Fax: +31 (0)411 604294 E-mail: info@lannet-it.nl Rootven 10, MOERGESTEL Tel. 513 18 89 I GD C c (0 DE FIETSSPECIALIST Rootven 66 Moergestel Tel. (013) 513 14 35 maar alles uit het lubileum-speelqoedboek dat deze week bij u in de bus viel - r 1 J 1 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en VG.Z.Hj Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21. Oisterwijk. Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@helnet.nl Ruim 75 jaar Reisplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg ’s-Maandags gesloten

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1