Zilveren KBO-speld voor Piëta Heijkants-Van Elderen VOGELS Kapsalon De Euro komt eraan Barbers E.J. van Delft HUISARTS "Wat gebeurt er met mijn pensioen en levensverzekering door de invoering van de Euro? iW i ijs van de Wouw AGRO CLEANING WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1158 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst Rabobank Moergestel, Raadhuisstraat 9, tel. (013) 513 63 73 geen praktijk van maandag 17 september t/m vrijdag 28 september Praktijk Terwindt/Blessing Oirschotseweg 2 Tel. 513 1204 Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Tel. 513 3284 of 06-53354149 SCHOONHEIDSSALON NAGELSTUDIO 'te Vanaf 1 januari 2002 vervangt de Euro de gulden. Voor u het weet betaalt, ontvangt, rekent en werkt u in Euro's, alsof u nooit anders gewend bent geweest. Maar zover is het nog niet. De komst van de Euro roept heel wat praktische vragen op. Rabobank Moergestel helpt u op weg. jaardenoorden. Men wilde toen vanuit de regio weten hoe men plaatselijk dacht ten aanzien van de oude dag voorziening. De jubilaris was mede-initiatiefneemster van de zogeheten “Ziekengroep” en heeft daaraan tot 1990, gedurende 25 jaar, haar bijdrage geleverd. Als afgevaardigde van die Zieken groep heeft zij gedurende tien jaar deel uit gemaakt van de Parochieraad. En dan haar werk waarvoor wij hier vanavond als KBO-bestuur met U bij elkaar zijn. Wij vieren het vijfentwintig jarig bestaan van een niet mis te verstane activiteit: het stijldansen, een passie van de jubilaris, die aan de wieg stond van wat uitgegroeid is tot een over de ge meentegrenzen bekende activiteit. De jubilaris is jarenlang bestuurslid geweest van de Katho lieke Bond van Ouderen, afdeling Moergestel en trok met anderen de kar bij de organisatie van de ouderenreizen. Maar niets haalde het bij haar gedrevenheid om erkenning te vragen voor haar grote liefde, het stijldansen. De contactpersoon, Kees Buiter, heeft mij in een vroegtijdig stadium benaderd om bij het jubi leum van deze activiteit, maar vooral bij de grondlegger van het stijldansen op een gepaste wijze stil te staan. Het bestuur van de KBO heeft dan ook de activiteiten van de jubilaris onder de aandacht gebracht van het Bondsbestuur. Het heeft het bestuur van de KBO, bisdom ’s-Hertogenbosch behaagd de zilveren speld toe te kennen aan Mevrouw Piëta Heijkants- Van Elderen wegens bijzondere verdiensten voor de KBO en zijn leden. Piëta samen met dansleraar Nico Kuiper in de bloemetjes... Zij is steeds het stralend middelpunt gebleven van de organisaties waarvan zij deel uitmaak te, terwijl haar het leed van zo nabij zijn onuit wisbare sporen heeft nagelaten. De zorg voor een groot gezin, het verlies van haar eerste echt genoot, Kees Vissers en nog vers in het geheu gen liggend, het verlies van haar tweede echtge noot, Koos Heijkants. Dat Piëta een sterke vrouw is, niet alleen fysiek met haar hoge leef tijd, maar ook vooral psychisch en geestelijk, moge blijken uit de wijze waarop zij zich naar anderen opstelt en in het leven staat. Het is daarom ook een grote eer om haar de zil veren speld te mogen opspelden en haar van harte te feliciteren en de hoop uit te spreken, dat zij nog heel lang in ons midden mag zijn en blijven. De felicitaties gaan vanzelfsprekend uit naar alle leden van de activiteit Stijldansen.’ is minder waar. Vierentwintig jaar lang, van 1966 tot en met 1990 heeft zij als kok op het schoolverlaterskamp van de toenmalige Bos- zichtschool haar diensten aangeboden. Zij was -en dat zeggen we met gepaste trots in het Inter nationale Jaar van de Vrijwilliger -in de peri ode 1964 tot en met 1994 als vrijwilligster con tinu present met de festiviteiten rond Drieko ningen in Den Boogaard, waarbij zij onder meer haar voortreffelijk smakende choco lademelk zette en de genodigden verzorgde. Slechts één jaar heeft zij verstek moeten laten gaan, als gevolg van een longontste king. In 1972 werd de jubilaris secretaris van het VNKV, terwijl zij er vanaf 1973 tot en met 1987 de voorzittershamer hanteerde. Gedurende de periode 1980 tot en met 1988 maakte zij deel uit van de regionale indicatie- commissie ex artikel 6 J van de Wet op de Be- Huidverzorgingsinstiti I Aphrodite F Wij bestaan géén 25 jaar... bij ons voor dezelfde prijs! PROFILE 25 Jaar geleden begon de Moergestelse afdeling van de KBO met stijldansen. Een activiteit die vandaag de dag nog steeds populair. Dat was de reden dat het voltallige KBO-bestuur aanwezig was zaterdag avond bij de ’jubileum-avond’. Maar het was niet de enige reden. Toen voorzitter Noud Smits rond de klok van half negen het woord kreeg werd alles pas goed duidelijk. Zijn toespraak geven we hier weer. ’De jubilaris van vanavond heeft haar sporen verdiend in de Moergestelse gemeenschap. Zoals we hier bij elkaar zitten, zou men mogen verwachten dat zij zich alleen op het terrein van de ouderen verdienstelijk heeft gemaakt. Niets Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Schepens Tweewielers de esselse VfSA Openingstijden: Rootven 35, Moergestel, Tel: (013) 513 22 21 M Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl Rootven 10, MOERGESTEL Tel. 513 18 89 (voorheen 'Moergestel-Nieuws ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthoDedie.nl Waarneming: Laat tijdig uw medicijnen aanvullen Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 Suzanne Vorstenbosch Oisterwijkseweg 62 5066 XE Moergestel Telefoon (013) 513 0400 Pr. Christinastraat 5 5066 BE Moergestel TeL/Fax (013) 513 0648 Rootven 66 Moergestel Tel. (013) 513 14 35 di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u 5 i_Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.),H Naar eigen wens en ontwerp Alle merken keukenapparatuur ÊkUfyfyjlW Bezoek aan huis Gratis offerte, geheel vrijblijvend maar alles uit het Jubileum-speelgoedboek dat deze week bij u in de bus viel DE FIETSSPECIALIST Altijd leuke aanbiedingen _»j Kerkstraat 21, Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nlk Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg ’s-Maandags gesloten

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1