^lUZIEKWreKENT D Heel Moergestel gaat drie dagen met de muziek mee ’Toer Mee’ a.s. zondag! TOER-MEE Barbers f Aphrodite guldenmunten en bankbiljetten inwisselen?" "Tot wanneer kan ik I Kapsalon De Euro komt eraan 26 augustus 2001 Nieuwe cursus EHBO Moergestel AGRO CLEANING WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1156 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst Voor de 21e maal Muziek WieKent met 600 deelnemers BRILLEN LENZEN tH S Rabobank Moergestel, Raadhuisstraat 9, tel. (013) 513 63 73 Rootven 35, Moergestel, Tel.: (013) 513 22 21 De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen De Lind 35a - Oisterwijk 013 - 528 4899 Van 17.00-19.00 uur... Daarom zijn we 's avonds tussen 17.00 en 19.00 uur (ook telefonisch!) niet bereikbaar... Vanaf 1 januari 2002 vervangt de Euro de gulden. Voor u het weet betaalt, ontvangt, rekent en werkt u in Euro's, alsof u nooit anders gewend bent geweest. Maar zover is het nog niet. De komst van de Euro roept heel wat praktische vragen op. Rabobank Moergestel helpt u op weg. en als sluitstuk D’Ambiejans. Zo zijn er pro gramma’s voor iedereen. Alle muziekstijlen en muziekstromingen komen aan bod. Van orgel spel door Hans Festen en Toon van Gils tot optredens van Moergestelse popgroepen in ’t Kwartierke. Daarnaast kent het programma een aantal bijzondere elementen als het maken van instrumenten van afvalmateriaal voor kinderen. Dit alles wordt gratis aangeboden dank zij de belangeloze medewerking van iedereen die optreedt. Dank zij een ruimhartige sponsoring door het plaatselijk bedrijfsleven en een sub sidie van de gemeente. Al even ruimhartig zijn de eigenaren en beheerders van de speellocaties geweest. Niemand brengt het gebruik in reke ning. Tegen iedereen die dit MuziekWieKent mogelijk maakt, zou de organisatie op zijn Moergestels willen zeggen: ‘Dè ge bedankt zèt, dè witte.’ Volgende week in ’De Gèsselse’ meer over dit evenement. Aan het MuziekWieKent op vrijdag 28 september, zaterdag 29 september en zondag 30 september doet alles en iedereen mee wat in Moergestel muziek maakt. De opzet is dat Moergestelnaren gratis kunnen genieten van de muziek die Moergestelnaren maken. Dit is nooit eerder vertoond in Moergestel. De werkgroep M.O.V. organiseert op zondag 26 augustus 2001 voor de 21e keer de ’Toer Mee’. Met deze sponsor- fietstocht hopen we gelden bijeen te brengen voor het werk van de Moerges telse pater Theo Raaijmakers in een opvangcentrum voor straatkinderen in Cochabamba in Bolivia. Ook voor deze Toer Mee is in Moergestel en omgeving wederom een prachtige ca. 40 kilo meter lange fietstocht uitgezet met de moge lijkheid eveneens een kortere tocht van ca. 25 kilometer te rijden. De werkgroep biedt de fiet sers onderweg enige versnaperingen aan met daarnaast nog enige attracties. Het ligt in de bedoeling, dat de deelnemers zich laten sponsoren. Voor belangstellenden, die geen sponsor hebben kunnen vinden en die toch mee willen doen kan ook meegefietst worden voor een minimumbedrag van f. 5,= per persoon, met per gezin een maximum van f. 12,50. Informatie en startkaarten zijn op zondag 26 augustus 2001 te verkrijgen bij het start/finish- bureau, dat staat opgesteld voor Herberg De Veerkes op het St. Jansplein. Gelegenheid tot starten is er tussen 11.00 uur en 13.30 uur, terwijl de deelnemers voor 17.30 uur worden terugverwacht bij de finish. Heeft u wel eens een ongeval gehad, of direct betrokken geweest? Voelde u zich toen ook zo machteloos omdat u niet wist hoe u zou kun nen helpen? In september starten wij (bij voldoende aan meldingen) met een nieuwe cursus EHBO. In deze cursus leert u op een enthousiaste manier en in begrijpelijke taal handelend optre den bij letsel in en om huis, op straat, op het sportveld en in de werksfeer. U leert in 17 avon den op een gezellige manier hoe u moet optre den in alle voorkomende situaties. Heeft u interesse in of vragen over de EHBO Moergestel, dan kunt u zich opgeven of bellen voor informatie naar: Jan van Loontel. 513 3673 Jan Zoontjenstel. 513 1447 Toon Fonkentel. 513 3187 J Huidverzorgingsinstituut ÏT/—j Tel. 013-513 1474 Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Tel. 513 3284 of 06-53354149 Bijna iedere muzikale inwoner, bijna iedere muziekgroep uit Moergestel, heeft medewer king toegezegd. Dit betekent dat rond de 35 groepen en individuelen een of meerdere voor stellingen gaan geven. In totaal treden ongeveer 600 mensen op op 11 verschillende locaties verspreidt over het dorp. Het grote aantal locaties is kenmerkend voor de manier van doen van WieKentKunst. Het is een extra poging heel het dorp bij het evene ment te betrekken. Er is altijd wel een locatie bij waar iemand zich thuis voelt. Het Muziek WieKent speelt zich af in Den Boogaard, de Rozendries, het Parochiecentrum, de kerk en de toren, Café De Brouwer, de aula van ver zorgingshuis De Reuselhof, Kapel Nieuwen hof, de aula van Huize Stanislaus en openbare basisschool De Bienekebolders. De elfde locatie is het centrum van het dorp want ook daar zijn optredens van onder andere een doedelzakspeler, Muziekgroep ‘Nou dè Wir’ of slagwerkgroep Batucada met leerlingen van de muziekschool. In een aantal gevallen zoekt WieKentKunst de bewoners op. Dat geldt in het bijzonder de ouderen in de Reuselhof. Het speciale pro gramma voor hen ziet er als volgt uit: piano door mevrouw Smits-Knubben, Kinderkoor en harp door Maaike van Sprang, Mirlitonfanfare De Klomp, Trouwliedjes door zanggroep Trouwes Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Altijd leuke aanbiedingen Schepens Tweewielers PROFILE Eigen parkeerplaats via Vloeiweg I Redactie 'De Gèsselse' en Buro '76 1 1 VISA Openingstijden: PAN IS (voorheen 'Moergestel-Nieuws WIEKENTKUNST MOERGESTEL SCHOONHEIDSSALON NAGELSTUDIO ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel Zie onze advertentie op pagina 7 of kijk op www.cso-orthoDetlie.nl Suzanne Vorstenbosch Oisterwijkseweg 62 5066 XE Moergestel Telefoon (013) 513 0400 We doen ons uiterste best om iedereen te woord te staan, zowel aan de deur als aan de telefoon, en zowel door de week als in het weekend. Wilt u er echter rekening mee houden dat we ook graag 'n hapje willen eten? Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u *1 71 Schoolstraat 5 HX MOERGESTEL Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.)|H 41 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.) H Kerkstraat 21, Oisterwijk. Tel. 5217326 - E-mail: Profileschepens@hetnet.nl i Ruim 75 jaar fietsplezier! ’s-Maandags gesloten

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1