Leven is muziek voor Jacco Nefs LITI E Oranje- comité VOGEL* p roept om hulp! Aphrodite van de Euro ten opzichte van de gulden "Wat is de officiële koers va69.95 0 De Euro komt eraan AGRO CLEANING WOENSDAG 15 AUGUSTUS 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1155 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst 30-Jarige maakt muzikaal carrière klein teder en bemind Klijntje: die moet u zien! M.O. y a+^ Rabobank Moergestel, Raadhuisstraat 9,. tel. (013) 513 63 73 Schooltassen en rugzakken Midden en West Brabant District Tilburg Politieteam Oisterwijk Huidverzorgingsinstituut waar @nders...? Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Tel. 513 3284 of 06-53354149 Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Schepens Tweewielers Vanaf 1 januari 2002 vervangt de Euro de gulden. Voor u het weet betaalt, ontvangt, rekent en werkt u in Euro's, alsof u nooit anders gewend bent geweest. Maar zover is het nog niet. De komst van de Euro roept heel wat praktische vragen op. Rabobank Moergestel helpt u op weg. Een prachtige, exclusieve serie geboortekaartjes werd aan ons toch al ruime assortiment toegevoegd: Op dit moment is Jacco dirigent van het sym- fonie-orkest van de Stedelijke Muziekschool Zoetermeer en het Venloos Symfonie Orkest. TOEKOMST Jacco ziet de toekomst in de muziek vol vertrou wen tegemoet. Tussen alle beslommeringen en werk door (hij speelt immers nog steeds bij de Marinierskapel waarmee hij bijna de gehele wereld afreist) kijkt hij erg uit naar het lus trumconcert in’verband met het 75-jarig bestaan van het Theresialyceum Tilburg op woensdag avond 3 oktober a.s. Op deze avond zal hij in de Tilburgse Concert zaal een gelegenheidsorkest, met leden van het Brabants Orkest, dirigeren. Oud-leerlingen, die inmiddels werkzaam zijn als musici, zal hij als dirigent begeleiden in verschillende soloconcerten. Met plezier zal ’De Gèsselse’ deze sympathieke muzikale duizendpoot van eigen bodem blijven volgen. Het politieteam Oisterwijk-Hilvarenbeek maakt bekend dat zij met ingang van heden tot en met vrijdag 24 augustus, dagelijks, extra aandacht zal besteden aan de start van het nieuwe school jaar. Met name zal gecontroleerd worden op: - De verkeersgedragingen op de aanrijroutes naar de scholen; - Het parkeren nabij scholen op de tijden dat deze aanvangen en eindigen; - De verkeersgedragingen in zijn algemeen heid door de jeugdige weggebruikers. Deze controles zullen in alle kernen van het bewakingsgebied plaatsvinden. Er zal gebruik gemaakt worden van motoren en een rollen- testbank voor de controle van brom- en snor fietsen. Het lijkt voor velen een utopie, al wordt het ook vaak cliché matig gebruikt: van je hobby je beroep maken. Als er iemand is op wie dat zeker wel van toepas sing is, dan is het Jacco Nefs, geboren (1971) en getogen in Moergestel maar sinds enige tijd vanwege zijn muzikale werk woonachtig in Nieuwerkerk aan den IJssel. Een nu al prachtige muzikale carrière in vogelvlucht... ONTDEKT Nadat Jacco zich op zeer jeugdige leef tijd had aangeroeid als lid van onze plaatselijke Harmonie ’Prinses Juliana’ kreeg hij, als zovelen, Klaas Smits als leermeester. Die ontdekte in Jacco al snel een bijzonder muzikaal talent. Als geen ander zag Klaas voor de toen nog ’ruwe diamant’ een ’schitterende’ muzi kale toekomst. In heel korte tijd speelde Jacco zich naar eerste klarinettist van de harmonie, maar dat bleek slechts het begin... CONSERVATORIUM Klaas Smits leidde zijn pupil met zorg op en stimuleerde en begeleidde waar dat nodig was. Na de gebruikelijke schoolperiodes was er voor Jacco dan ook maar één weg: het Brabants Con servatorium in Tilburg. Daar studeerde hij onder leiding van Jan Cober de hoofdvakken Klarinet en Hafa-directie. Nadat deze studies waren afgesloten vervolgde hij zijn opleiding aan het Sweelinck-conserva- torium te Amsterdam. Hier studeerde hij orkest- directie bij Roland Kieft en David Porselijn. In oktober 1994 ging één van Jacco’s grootste wensen in vervulling: een vaste aanstelling als klarinettist bij de Marinierskapel der Konink lijke Marine. Eén van ’s-werelds toporkesten! Afgelopen jaar heeft het Oranjecomité Moergestel een verandering ondergaan. Dat zal, gezien de festiviteiten rond Koninginnedag die allemaal midden in het dorp plaatsvonden, zeker niet aan uw aandacht ontsnapt zijn. Tóch is het Oranjecomité (dat momen teel uit drie personen bestaat) niet hele maal tevreden over de huidige gang van zaken. De reden daarvan is eigenlijk simpel: MEN KOMT GEWOON MAN KRACHT TE KORT! Of anders gezegd: uitbreiding van de groep is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de viering van Koninginnedag de komende jaren ge waarborgd blijft. Op héél korte termijn zijn er enkele per sonen nodig (mannen en/of vrouwen, ook jeugdigen...) die mee willen helpen dit jaarlijkse feest voor Moergestel op poten te zetten. Beschikt u over wat vrije tijd (wat tijd betreft valt het écht mee!) en ziet u de noodzaak van een jaarlijkse Koninginnedagviering in Moergestel in, neem dan eens vrijblijvend contact op met een van de leden van het comité: Peter Trommelen of Frans Nouws of maak telefonisch een afspraak met Annette Donders-Laurenssen, Eysen- brand 20, tel. 513 3361. Genoemde personen zijn graag bereid u nadere informatie te geven over het hoe en wat... PR FIL- September 1996 rondde hij zijn klarinetstudie af bij Sjef Douwes aan het Koninklijk Conserva torium in Den Haag. SYMFONIEORKEST Jacco krijgt echter nooit genoeg van de mu ziek. In Den Haag studeerde hij verder voor dirigent symfonie-orkest en werd daarin bege leid door Ed Spanjaard en Jac van Steen. Op 21 juni jl. rondde hij deze studie succesvol af. Het dirigenten-examen legde hij af (staande voor ’zijn’ Venloos Symfonie Orkest) in het bijzijn van o.a. de persoon die zijn muzikale talent ontdekte: Klaas Smits. DRUK BAASJE In genoemde periodes is Jacco echter op meer fronten werkzaam en bezig met muziek. Zo is hij ’n tijdlang als dirigent werkzaam geweest bij Harmonie-orkest M.V.C. te Udenhout; was hij regelmatig in actie als dirigent van Harmonie ’Prinses Juliana’ en bracht hij in z’n toen al be perkte vrije tijd Bras(s)band ’Clapopp’ de eerste muzikale beginselen bij. In augustus 1998 nam hij deel aan een zgn. Masterclass orkestdirectie bij de befaamde Engelse dirigent George Hurst (Cannford Sum merschool of Music) en in juni 2000 volgde hij een Masterclass bij Roberto Benzi en Jan Stulen, waarbij hij een week lang met het Nederlands Promenade Orkest mocht werken. de esselse VISA Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen 'Moergestel-Nieuws ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthopedie.nl Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21, Oisterwijk. Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fïetsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg 's-Maandags gesloten Rootven 66 Moergestel Tel. (013) 513 14 35 _7 Ui lirlwarrnrriinncinctiti ii it i DE FIETSSPECIALIST (foto: Ben de Hoogen, Tilburg) Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 J

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1