J C u 'g d vJ e e k Vaderdag-Fietsdag J VOGELS ^^Vaka^ti e Frans Tekath houdt het actieve voetbal voor gezien I Aphrodite I ie Kapsalon Barbers In Memoriam S.A. Dirkx J eugdvakantie week zoekt nog altijd leiding Van 17.00-19.00 uur... Schepens Tweewielers i 'A AGRO CLEANING 19e Wandelavond vierdaagse WOENSDAG 30 MEI 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1147 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst Zaterdag 2 juni 17.00 uur afscheidswedstrijd O SCHOONHEIDSSALON <S NAGELSTUDIO O Talentvol Afscheidswedstrijd Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Ben je 15 jaar of ouder I Huidverzorgingsinstituut PROFIL^ Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Rel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. Tel. 513 3284 of 06-53354149 ^Start Wandelavondvierdaagse Moergestel^ de esselse AvdW 1 Ik geef me op voor de jeugdvakantieweek: Naam: Adres: Tel.: Geboortedatum: Leeftijd is dus: BDVAB VISA Redactie 'De Gèsselse' en Buro '76 Openingstijden: Rootven 35, Moergestel, Tel.: (013) 513 22 21 Rootven 66 Moergestel Tel. (013) 513 14 35 Uitgave enredactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen ’Moergestel-Nieuws Ik doe als groepsleiding mee aan: O programma A O programma B O programma C Ik doe mee als spelleiding Ik doe mee als kampbewaking Ik doe mee als algemene hulp Bestuur en Raad van Toezicht Rabobank Moergestel oud-directeur van de Rabobank Moergestel Het is al bijna zover dat de kinderen zich op kunnen geven om mee te doen aan de jeugd vakantieweek. Tussen de 65 en 75% van de Moergestelse kinderen doet elk jaar mee tijdens de laatste week van de zomervakantie (6 tot en met 10 augustus). Natuurlijk hebben we ook ieder jaar een grote groep vrijwilligers nodig als leiding en als hulp, meestal zo’n 100 mensen. Tot nu toe hebben we dit aantal echter nog lang niet bereikt. We doen ons uiterste best om iedereen te woord te staan, zowel aan de deur als aan de telefoon, en zowel door de week als in het weekend. Wilt u er echter rekening mee houden dat we ook graag 'n hapje willen eten? DAAROM ZIJN WE 'S AVONDS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR NIET MEER BEREIKBAAR- In zijn besluit ermee te stoppen klinkt ook wat teleurstelling door over de carrière die anders uitpakte dan aanvankelijk was gehoopt. Was het niet zo dat hij in de jeugd al door (toen nog) hoofdklasser Longa werd aangetrokken en daar een zeer succesvolle A-jeugdperiode door maakte??. De eerste teleurstelling bestond eruit dat hij het in de hoofdmacht van Longa blijk baar niet waar kon maken, want hij bemachtigde geen basisplaats. Die kreeg hij wel bij zijn terug keer naar Audacia. Daar belandde hij in een gen eratie leeftijdgenoten, waarvan Audacia hoopte eens promotie te maken. Voortdurend werd aan de deur van de vierde klasse geklopt en Frans was steeds topscorer van r H „enV.G.Z.)^ Hij verlaat het voetbal niet met stille trom. Er is een afscheidswedstrijd georganiseerd op a.s. zaterdag 2 juni om 17.00 uur. Er wordt dan gestreden tussen het kampioenselftal van 1998 en een selectie van genodigde spelers, oud-col- lega’s en voetbalvrienden. Frans hoopt op een opkomst van trouwe supporters, sponsoren en oud-sponsoren, teneinde deze te kunnen bedan ken voor de toch wel fijne tijd bij de club, die hij altijd een warm hart zal blijven toedragen. Zaterdag 2 juni 17.00 uur op het Audacia-ter- rein aan de Molenstraat. Suzanne Vorstenbosch Oisterwijkseweg 62 5066 XE Moergestel Telefoon (013) 513 0400 Met een leeftijd van 30 jaar, een leef tijd waarop getalenteerde voetballers nog lucratieve contracten kunnen afslui ten, maakt Frans Tekath een einde aan zijn actieve voetballoopbaan. Hij kan de motivatie niet meer opbrengen en kiest bewust voor zijn nog jonge gezin. Door zijn besluit verliest Audacia een markante speler, van wiens diensten nog graag enkele jaren gebruik zou wil len worden gemaakt. Vooral zijn scorend vermogen zal node gemist worden zijn dan voor de 15 km. wandelaars om 17.30 uur, de 10 km. wandelaars om 18.00 uur en de 5 km. wandelaars om 18.30 uur, wij hopen dat dit voor de allerkleinsten niet te laat zal zijn. Door deze ongelijke start hopen wij dat de wan delaars tussen 19.30 en 20.15 uur gezamenlijk in een grote stoet voorafgegaan door Harmonie ’Prinses Juliana’ het St. Jansplein zullen berei ken, Om de sfeer te verhogen heeft het straa torkest d’Ambiance zich bereid getoond, haar muziek voor het publiek en de wandelaars ten gehore te brengen. Op vrijdag 8 juni is er geen mogelijkheid om ’s avonds bloemen op het plein te kopen, wel kan men tot 20.00 uur voor bloemen bij de diverse zaken terecht en op vrijdagmiddag op de wekelijkse markt. De Stichting hoopt dat het weer gezellige wan delingen worden met mooi wandelweer en op vrijdag een gezellige avond op het plein met veel publiek. Voor meer informatie 513 2207 (tussen 18.00 en 21.00 uur). De Stichting Wandelavondvierdaagse Moergestel Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21, Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg ’s-Maandags gesloten en heb je zin om een week lang met een groep je kinderen van de basis-school leuke dingen te doen als bosspelen, kanoën, zeskamp en knutselen, geef je dan op door onderstaand strookje in te leveren bij Kees van de Loo, Oirschotseweg 21 of door met hem te bellen (513 1927) of bel met Geesje van den Boer (505 2345). u 1 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. Dinsdag 22 mei jl. bereikte ons het droe vige bericht van overlijden van de heer Dirkx. In een relatief korte periode, sloopte een niet te stuiten ziekte een tot dan toe binnen en voor de gemeenschap Moerges tel, nog altijd energiek werkzame man. In zijn functie als bankdirecteur en in de nevenfuncties die hij uitoefende, heeft hij veel bijgedragen aan de economische en sociale ontwikkeling van Moergestel. Toon Dirkx, zoals Moergestel hem kende, was jarenlang het gezicht, het 'boegbeeld' van de Boerenleenbank, en na 1972 van de Rabobank Moergestel. In 1964 begon hij zijn loopbaan in Moergestel als de 'kassier’ van de Boerenleenbank, een functie die in een later stadium in 'directeur' veran derde. Terecht, omdat onder zijn leiding de bank een geweldige groei doormaakte. Waar vroeger vooral de boeren met hun coöperaties een beroep deden op de Boe renleenbank, veranderde dit in een razend tempo naar de Rabobank van nu, met een veel bredere en meer eisende klanten doel groep. Van de kassier werd steeds meer gevraagd. De heer Dirkx groeide hier in mee en veranderde van kassier in manager en directeur. Door zijn vastberadenheid en zijn even wichtige optreden is de heer Dirkx van grote betekenis geweest voor zijn omge ving, die nooit vergeefs een beroep op hem deed. Door zijn integere en zakelijke advisering naar individuele klanten toe en in zijn sociale instelling als werkgever is hij van onschatbare waarde geweest voor de Rabo bank Moergestel en haar medewerkers en heeft hij zo de basis gelegd voor de huidi ge bank. De heer Dirkx huldigde in zijn tijd al een principe dat nog altijd geldt: eerst de klant, dan volgt de rest vanzelf. De bank betekende veel voor hem, Toon Dirkx betekende veel voor de bank. Zijn bank, waarvan hij in 1983 afscheid nam. De Rabobank Moergestel is de heer Dirkx veel dank verschuldigd. Het heengaan van Toon Dirkx is een ver lies voor de Moergestelse gemeenschap, met name voor die verenigingen en werk groepen, waarin hij actief was. Zijn vrouw Anneke, zijn kinderen en klein kinderen zullen hem echter het meest gaan missen. Zij waren hem ook het meest dierbaar. Wij wensen met name hen veel kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies. DE FIETSSPÊCIALIST het seizoen. Eindelijk lukte dat in 1998 met een fraai kampioenschap. Maar steeds gloorde nog hoop op voortzetting van de carrière hogerop. Het kwam er niet van ondanks het feit dat hij door de tegenstanders als meest gevreesde Audacia-speler werd beschouwd. Het is jammer dat er op het niveau van Audacia geen video- archief bestaat zoals in het betaalde voetbal, want dan zou een hele reeks “wereldgoals” van Frans kunnen worden getoond. We zullen het moeten doen met de herinneringen in ons hoofd. en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. De 19e wandelavondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 juni 2001. Er zijn weer mooie routes uitgezet van 5-10-15 km., de organisatie heeft er voor ge zorgd dat de routes zo min mogelijk over de doorgaande wegen lopen i.v.m. de veiligheid van de wandelaars. Kinderen onder de 10 jaar mogen niet zonder begeleiding meelopen. De organisatie is in handen van de Stichting Wandelavondvierdaagse Moergestel en staat onder auspiciën van de N.W.B. Men kan voor de wandelingen inschrijven in de periode van 28 mei t/m 1 juni elke dag tussen 18.00 en 21.00 uur (in verband met Pinksteren kan men in het weekend niet inschrijven) het inschrijven kan op de volgende adressen: Krijtestraat 17, Regenbeemdeke 7, De Stappert 49 of De Hoefkens 39. Het inschrijfgeld bedraagt fl 5,- pp, aan de start kan men ook nog inschrijven maar dan is het inschrijfgeld fl. 6,- pp. De Stichting adviseert de wandelaars om niet tot de laatste dag met inschrijven te wachten i.v.m. de lange wacht tijden. Bij de inschrijving ontvangt men een brief waarop enkele belangrijke punten staan aange geven. De start is elke avond tussen 18. 00 en 19. 00 uur vanaf het St.Jansplein, op vrijdag 8 juni zijn de starttijden aangepast omdat de Stichting alle wandelaars ongeveer tegelijkertijd op het St. Jansplein wil laten aankomen, de starttijden ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel DINSDAG 5 JUNI: di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 J

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1