'J Jeugdvakantie- week zoekt nog veel leiding... I Bart Klijsen benoemd tot ’Jeugdbegeleider van het Jaar’ Gezellig in eigen dorp... ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 6/7 Van 17.00-19.00 uur... Fiets-Skeelertocht viel in de smaak! AGRO CLEANING Schepens Tweewielers 5 r Moergestel Biest-Houtakker Haghorst Wegens bijzondere inzet voor jeugdige vissertjes... 31+'*' y COMPUTER-TRAININGEN Tel. (013) 5136460 of 06-12394190 Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. Tel. 513 3284 of 06-53354149 J Huidverzorgingsinstiti f Aphrodite PROFIL- Eigen parkeerplaats via Vloeiweg dê fietsspecialist s-Maandags gesloten MO. Bart, samen met zijn vrouw Tamara en hun zoon Luca direct na de huldiging. Redactie 'De Gèsselse' en Burn '76 VISA BOVAE CM? Zéér verrast, maar wel heel blij met de oorkonde. (voorheen Moergestel-Nieuws j ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel Orthopedische schoentechniek iets voor u? ZIE PAGINA 4 3 713 Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en Word, Excel, Access, Exact, Internet Powerpoint, Intro PC, Creatief met Word. E-commerce, op elk niveau! We doen ons uiterste best om iedereen te woord te staan, zowel aan de deur als aan de telefoon, en zowel door de week als in het weekend. Wilt u er echter rekening mee houden dat we ook graag 'n hapje willen eten? DAAROM ZIJN WE 'S AVONDS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR NIET MEER BEREIKBAAR— TOEKENNING De toekenning van de titel vond plaats jl. zater dagmorgen 19 mei in het Proefbedrijf van de OVB in Beesd. De heer Dik Enklaar, bestuurslid van de NWS, overhandindigde hem het bijbe horende certificaat. Dat alles gebeurde tijdens de praktijktrainingsdag van de nu lopende Cur sus Jeugdbegeleiding van OVB en NWS, een cursus die mensen van visverenigingen op leidt tot jeugdinstructeur sportvisserij. TOTAAL VERRAST Bart was compleet verrast met de toeken ning van de titel en dus nergens op voorbe reid. De gasten die voor de overhandiging waren uitgenodigd werden opgevangen en ’verborgen’ gehouden: zijn vrouw Tamara, zijn 716 maand oude zoontje Luca, zijn ou ders en schoonmoeder en John Robben als vertegenwoordiger van 'De Rietvoorn’. Rond de klok van 12.00 uur werden zij het vertrek binnengelaten waar op dat moment Bart aan wezig was bij een nabespreking van de les. Verbouwereerd keek hij in het rond, niet wetende wat er nou eigenlijk ging gebeuren. PIONIER Bart Klijsen is één van de pioniers van het jeugdwerk in de georganiseerde hengelsport. In 1989, nu ruim 10 jaar geleden, kwam Bart in het bestuur van ’De Rietvoorn’. Hij vond dat er te weinig voor de vissende jeugd werd gedaan en bood aan om dat wat beter en gestructureer- Daarmee wordt de basis gelegd voor een ver antwoord omgaan met de natuur en de gevan gen vis. GROTE JEUGDAFDELING De jeugdafdeling van ’De Rietvoorn’ heeft duidelijk geprofiteerd van de inzet van Bart Klijsen en zijn vrouw, en is duidelijk een begrip in Moergestel. Het aantal jeugdleden van de vereniging schommelt jaarlijks tussen de 50 en 75 kinderen (tien jaar geleden waren dat er nog 5...); een groot aantal als dat wordt afgezet tegen de 250 seniorleden die de vereniging op dit moment telt. Binnenkort wordt Bart ook nog door ’zijn’ vereniging op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. ’De Gèsselse’ wil Bart en zijn lieftal lige vrouw Tamara nu alvast van harte felici teren en hen beiden nog veel plezier en ent housiasme toewensen voor de toekomst. Proficiat! UNIEK: BART EN TAMARA SAMEN De liefde voor het vissen kreeg Bart van zijn oom Harry, van wie hij ook zijn eerste hengel kreeg. Dat dit zou leiden tot een complete jeugdopleiding in zijn vereniging is, voor wie Bart kent, niet zo verwonderlijk. Hij begon in 1989 stapje voor stapje om de kinderen uit Moergestel het plezier van het vissen bij te brengen. Twee jaar later wist hij zijn toenma lige vriendin, Tamara van Batenburg, inmiddels zijn echtgenote, ook te strikken voor dat jeugd werk. Bart wilde echter meer en hij besloot om in 1991 zijn kennis te gaan verdiepen door het volgen van de Cursus Jeugdbegeleiding, die hij - ook niet verwonderlijk - met lof afsloot. Dit zou hem nog beter in staat stellen de kinderen te begeleiden. Sinds die tijd werken Bart en Tamara samen. Een samenwerking die uniek is in de sportvisserij. MEER DAN PLAATSELIJK Bart Klijsen zet zich niet alleen in voor de jeugd van Moergestel. NWS en OVB doen elk jaar een beroep op hem en zijn vrouw om op de landelijke examendagen van de eerder genoemde Cursus Jeugdbegeleiding te assis teren. Zij doen dat met veel plezier en met een bijzonder grote inzet en vormen als zodanig een belangrijk verlengstuk van de cursuslei ding. Dit feit en het werk in Moergestel en directe omgeving maakten Bart de ideale kandidaat voor de titel. NWS en OVB denken dat de titel Jeugdbege leider van het Jaar in goede handen is bij Bart Klijsen. Hij is een uitstekende ambassadeur voor de hengelsport. Hij leert de kinderen niet alleen de fijne kneepjes van het sportvissen, maar hij probeert ook zijn liefde voor de na tuur op de kinderen over te brengen. Zijn warme persoonlijkheid, die duidelijk uitstraalt op de kinderen, maakt dat wat hij vertelt en onderwijst veel impact heeft. Menig jeugdig sportvissertje in Moergestel heeft aan de cur sus behalve het leren vissen ook een stuk liefde overgehouden voor alles wat groeit en bloeit. WOENSDAG 23 MEI 2001 266 JAARGANG - Nr- 1146 Uitgave en redactie: Buro 76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.ni j ws Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl De eerste Fiets-Skeelertocht Moergestel was een groot succes. Onder een prach tige blauwe hemel vertrokken er maar liefst 150 fietsers en bijna 50 skeelers. Alle deelnemers waren vol lof over de mooie gevarieerde routes. Bij de pauzeplaats werd gewoontegetrouw een gratis kopje koffie, thee of fris met iets lekkers aangeboden. We bedan ken namens de deelnemers ook onze sponsors van de zeer gewaardeerde koffie en versnape ring; Partyboerderij ’t Draaiboompje, Bakkerij Kouwenberg, Groente- en Fruitspeciaalzaak B&E, en Super de Boer. Daarnaast een woord van dank voor de financiële bijdrage van Rabobank Moergestel, Bakkerij van Hulten en Frank Vogels. Verder bedanken we Copy Cat Copyservice, Slijterij in den Korenmaaier, van Dijk kramen, Heesters reclame en H. Kerkhof schilderwerken. Zonder de bijdrage van al deze bedrijven is de Fiets- Skeelertocht niet mogelijk. We hopen dan ook volgend jaar weer een beroep op hun te mogen doen. Mede door het muzikale onthaal, verzorgd door Dirk Kemps en Joris Brakenie, bij het clubge bouw van ROEF! een zeer geslaagd evenement. De Moergestelse Fiets- Skeelertocht georgan iseerd door ROEF! afdeling handbal zal dan ook zeker niet ontbreken op de evenementen kalen der van volgend jaar. U doet dan toch ook (weer) mee? en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. der op te zetten. Een echte jeugdviscursus was het resultaat. De Moergestelse visclub liep daarmee landelijk gezien voorop, want van de ruim 900 hengelsportverenigingen die bij de NWS zijn aangesloten, waren er toen slechts enkele die daadwerkelijk iets aan jeugdwerk deden. Dat het werk waarmee Bart toen begon belangrijk is, mag blijken uit het gegeven dat op dit moment bij 400 visverenigingen struc tureel iets wordt gedaan aan jeugdopleidingen. Afgelopen zaterdag werd een totaal verraste Bart Klijsen (Rootven 21) uitgeroepen tot Jeugdbegeleider van het Jaar. Hij krijgt deze eretitel wegens zijn bijzondere inzet en enthousiasme bij het opleiden van kinderen tot sportvissers met liefde voor de natuur. De titel wordt jaarlijks toegekend door de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NWS) en de Organisatie ter Verbetering van de Bin nenvisserij. Bart Klijsen is bestuurslid van Hengelsportvereniging ’De Rietvoorn’. Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Altijd leuke aanbiedingen .r; Kerkstraat 21, Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier!

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1