uan Communicant! OM MOEDER TE VERWENNEN.* V AvangJ 1 VOGELS Zondag 13 mei Moederdag WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG Aphrodite NU 2 flacons P. Terwindt P. Blessing-van Luijt HUISARTSEN I BRILLEN LENZEN Minister Pronk niet geliefd in Moergestel l.v.m. nascholing gesloten van dinsdag 15 t/m vrijdag 18 mei E. VAN DELFT Oisterwijkseweg 67, Moergestel Telefoon 513 1424 Van 17.00-19.00 uur... AGRO CLEANING ST°^IERij. - - f qoo ril SUPERIOR SHOES 1) Dommel Schepens Tweewielers WOENSDAG 9 MEI 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1144 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst SINCE 1734 Zie pagina 7 per stuk _29^5" a+-> De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen Blij met uitbreiding De Lind 35a - Oisterwijk 013 - 528 4899 COMPUTER-TRAININGEN t- Kennismaking Het sloeg vorige week woensdag in als een bom. ’Van Bommel lijft Avang in’. Avang kampte met opvolgingsproblemen en zocht eigenlijk al langer naar een geschikte overnamekandidaat. Wie kon dat beter zijn dan de eeuwige conculega Van Bommel? Moeilijk besluit Merken blijven bestaan Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. Tel. 513 3284 of 06-53354149 I Huidverzorgingsinstituut [H Onze beroemde Parfums Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Altijd leuke aanbiedingen PROFIL? Eigen parkeerplaats via Vloeiweg de fïêtsspeciaüst s-Maandags gesloten de esselse 1! ■W' Redactie 'De Gèsselse’ en Buro '76 Hb 1 snu V7S4 RUUD 15. PAN IS Frans van Bommel is dan ook zeer gelukkig met deze uitbreiding en de 38 vakmensen van Avang zijn dan ook van harte welkom aan de Oister- wijkse weg. Avang zal met zijn ontwerp-, ver koop-, marketing- en productieafdelingen 100% zelfstandig blijven werken en zeker ook prof iteren van de know-how van Van Bommel zodat men een nog stevigere marktpositie kan creëren. De overname past dan ook uitstekend binnen het huidige Van Bommel-beleid. De ’Leermees- voorheen 'Moergestel-Nieuws ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel ZATERDAG 12 MEI: Presentatie programma Stichting Wielerronde Moergestel Word, Excel, Access, Exact, Internet Powerpoint, Intro PC. Creatief met Word, E-commerce, op elk niveau! Tel. (013) 5136460 of 06-12394190 Waarneming: Laat op tijd uw medicijnen aanvullen! We doen ons uiterste best om iedereen te woord te staan, zowel aan de deur als aan de telefoon, en zowel door de week als in het weekend. Wilt u er echter rekening mee houden dat we ook graag 'n hapje willen eten? DAAROM ZIJN WE 'S AVONDS TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR NIET MEER BEREIKBAAR.. familie Van Gils voor hun jarenlange trouwe dienst en drukte respect en waardering uit voor hun inzet en deskundigheid. Hij wenste hen een goede toekomst in de Van Bommel-stal toe en kon dit zeggen omdat afgesproken was dat de arbeidsovereenkomsten onverkort van kracht blijven. De naam Avang blijft ook gehandhaafd en zal mogelijk in de toekomst een nog betere klank krijgen. Maar het was geenszins een gemakkelijk besluit zeker omdat er aan een ja renlange Van Gils-cultuur toch een einde komt. Zowel Frans van Bommel als Ad van Gils heb ben veel vertrouwen in de gesloten deal. De twee hebben elkaar inderdaad na een aan tal maanden van intensief onderhandelen ge vonden mede omdat de directies al jaren een goed contact hadden. De rivaliteit zoals laatst nog gekenschetst werd is er al lang niet meer en men ging met elkaar op voet van gelijkheid om met een zekere mate van gezonde concur rentie. Op directie-niveau werkte men ook nauw samen in diverse branche-organisaties en in onder andere de Stichting Kwaliteits- reparatie Nederlands Schoenfabrikaat (SKNS). In deze stichting werken al een driehonderd gecertificeerde schoenherstellers samen en repareren Avang, Van Bommel en Van Lier met originele onderdelen van de desbetref fende merken. Directeur Frans Van Bommel is hiervan tegenwoordig de voorzitter. ters van Moergestel’ opereren voortaan vanaf de lokatie Oisterwijkseweg. Aan opleiding van medewerkers zal ook zoals altijd veel aandacht worden besteed. Dat is ook broodnodig want kwaliteit staat al jaren voorop en continuïteit is ook een vereiste. Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl Het personeel zal in groepjes op excursie gaan bij Van Bommel om alvast wat van de voor hen nieuwe sfeer te proeven. Afgelopen week is er ook al een personeelsdelegatie van Van Bommel onder leiding van Frans van Bommel in de Schoolstraat op bezoek geweest met als doel de overgang zo glad mogelijk te laten verlopen en om vragen van het personeel te beantwoorden. Men verwacht geen problemen ondanks het feit dat de fabrieksraad van Avang en de onder nemingsraad van Van Bommel hun fiat aan de overneming nog moeten geven. Aan een dynastie schoenmakers komt een einde maar de vertrouwde naam zal nog jaren lang bestaan. Ad van Gils, als woordvoerder van de directie en voorzitter van de aandeelhoudersvergader ing, is erg opgelucht dat nu alles nagenoeg in kannen en kruiken is. Het heeft hem zwaar op de maag gelegen om deze beslissing te moeten nemen maar de reactie van de personeelsleden was overwegend positief en men zag weinig problemen in de overname. Dinsdag 1 mei jl. maakte hij aan het voltallige personeel bekend dat de overname op komst was. Hij bedankte alle medewerkers namens de directie en de Ant. van Gils Schoenfabrieken Moergestel sinds 1860 Wat positionering van de twee merken betreft zal er steeds een duidelijk verschil blijven bestaan zeker wat prijsstelling betreft. Beide merken zullen ieder, zoals voorheen, blijven streven naar een optimale prijs-/kwaliteitsver- houding in hun marktsegment. Samen hebben zij een omzet van f50.000.000,= 23.000.000,=) en men hoopt dit in de toe komst verder uit te breiden. Ook uitbreiding van de export krijgt de nodige aandacht. De beroemde Avang Mocassin en Good Year-schoe- nen passen goed in de collectie van de onderne ming. Mogelijk zal er ook een uitbreiding van het fabriekscomplex nodig zijn. Dit zal gevon den moeten worden in een bouwlaag op het bestaande bedrijfspand. Erg gunstig zeker nu bekend is geworden dat Sonman II voorlopig niet doorgaat terwijl Avang hier toch al een optie op had. Het enige verschil zal zijn dat geen Van Gils de leiding van Avang zal gaan voeren want de huidige directieleden Jan en Toon van Gils gaan niet mee over. Er komt een interim manager die de integratie van de beide ’schoen- makersculturen’ zal gaan begeleiden totdat dit voltooid is en Frans Van Bommel denkt dat dit voor het einde van dit jaar gerealiseerd zal zijn. Rootven 10, MOERGESTEL Tel. 513 18 89, Fax 513 21 06 h 0 7U Schoolstraat en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 J 1 4 1 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z. Rootven 66 Moergestel Tel. (013) 513 14 35 Kerkstraat 21. Oisterwijk. Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier!

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1