0) Vlag in toren herstel van mooie traditie 25 Jaar uitbaters van ’t Stokske Kapsalon Barbers Aphrodite 3 70 Schoolstraat 5 jX MOERGESTEL Aphrodite 1 4'0! P. Terwindt P. Blessing-van Lui jt HUISARTSEN De praktijk is gesloten van maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei Jan en Hannelies Timmermans Schepens Tweewielers AGRO CLEANING WOENSDAG 18 APRIL 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1141 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Zaterdag 21 april in 'Den Boogaard’: MOERPOPFESTIVAL 2001 Computer-trainingen Tel. (013) 5136460 of 06-12394190 E. VAN DELFT Koninginnedag Moergestel PROFIL? SCHOONHEIDSSALON NAGELSTUDIO Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Altijd leuke aanbiedingen Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b. v. Tel. 513 3284 of 06-53354149 Tel. 013-513 1474 J 3 Huidverzorgingsinstituut V ol de esselse Hb 1 BIVU VISA Openingstijden: Rootven 35, Moergestel, TeL: (013) 513 22 21 (voorheen 'Moergestel-Nieuws Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel Word. Excel, Access. Exact. Internet Powerpoint, Intro PC, Creatief met Word, E-commerce. op elk niveau! Waarneming: Oisterwijkseweg 67, Moergestel Telefoon 513 1424 Laat op tijd uw medicijnen aanvullen! Op Koninginnedag steekt er voor het eerst sinds jaren op deze nationale feestdag weer een vlag uit de toren van Moergestel. Het initiatief tot het herstel van deze mooie traditie is genomen door de twee ’torenwerkers’ Kees Schoenmakers en Ad (Adr. Zn) Wolfs. DE FIETSSPECIALIST Op 15 april 1976 nam Jan Timmermans ’t Stokske over van Ome Jan de Kort en Tante Miet de Kort-van Rijzingen. Van beroep was Jan kraanmachinist en dat is hij volgens zijn zeggen nog steeds. Alleen werkt hij nu met een andere ’kraan’. Het was de eigenlijk de bedoeling om dit maar voor een beperkt aantal jaren te doen want dat had hij Hannelies, zijn van afkomst Oisterwijkse vrouw, voorge spiegeld voordat zij er in toestemde de uitspanning te gaan runnen. Nou dat is dan vijfentwintig jaren geworden en als het aan hen ligt worden er ook nog wel enkele jaren aangeknoopt. Suzanne Vorstenbosch Oisterwijkseweg 62 5066 XE Moergestel Telefoon (013) 513 0400 Kerkstraat 21, Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg ’s-Maandags gesloten en als men er ooit wandelt loopt men de kans dat de plooien uit de broek gereden worden. Waar de naam ’t Stokske vandaan komt heeft deze kastelein lang bezig gehouden. Hij heeft geprobeerd er met de toenmalige streekarchi varis achter te komen. Een lezing is dat rond 1900 deze boerderij annex kroeg door Baron de Balbian Verster ’zijn stekske’ genoemd werd en dat de naam later tot ’t Stokske is ver basterd. Anecdotes hebben zij in deze kwart eeuw ge noeg. Vroeger hebben zij met buurman en goede vriend Joop Deelman wat afgelachen als hij een borreltje kwam halen. Ook een klant die als ’mijnheer’ aangesproken wilde worden kreeg te horen dat dat daar de bedoeling niet was en dat iedereen gelijk was of minstens gelijk behan deld werd. Op onze vraag of men nog een foto uit de begin tijd had kwam het verhaal dat het met de ope ning gemaakte fotoboek eens aan iemand was uitgeleend om het rustig eens door te kijken. Deze persoon vergat het echter terug te bren gen. Men is daar niet boos over maar zou het erg fijn vinden als dit nog eens boven water zou komen want er staan nogal wat herinneringen op die foto’s. Misschien is het een cadeau-tip voor de ’lener’ die er niets mee kan doen en wij vermoeden dat de familie Timmermans er heel erg blij mee. Op naar de volgende vijfentwintig jaren zou een goede wens kunnen zijn maar dan zijn bei den veel te oud voor dit zware vak. Maar een aantal jaren hopen wij hen nog wel mee te maken. 41 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.)|IÏ en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.) g Schoenmakers en Wolfs zijn nauw betrokken geweest bij de restauratie van de toren van Moergestel. Als lid van het parochiebestuur heeft Schoenmakers de restauratie begeleid. Wolfs is als heemkundige tijdens de restauratie steeds nauwer bij het wel en wee van de toren betrokken geraakt. Op zondag 8 april waren beiden betrokken bij het ter gelegenheid van het voltooien van de restauratie gehouden Torenfeest. Omdat dit als een feest werd gezien, is door hen de vlag uitgestoken. Op dit initiatief is vanuit de Moergestelse gemeenschap zeer positief ge reageerd. Voor menigeen herleefde oude tij den. Gewezen werd op het feit dat vroeger op Koninginnedag altijd de nationale driekleur klanten en komen uit Moergestel maar voor een 60% is het een ontspanning om zaterdag of zondag een terrasje te ’pikken’ of er met de kinderen de speeltuin te bezoeken. Deze speel tuin bestaat al vanaf 1950 en is in de loop van de tijd ook zodanig aangepast, goedgekeurd en voldoet aan de strenge normen. Er gebeurt zelden iets en de kinderen kunnen er veilig vertoeven. Zaterdagen zondag zijn dan ook de drukste dagen. Ook veel passerende fietsers kiezen ’t Stokske als vaste aanleg. Vroeger was het parkeer terrein dikwijls te klein maar nu wordt er duidelijk meer gewandeld en gefietst. Er hangt zelfs een plaat dat fietsen niet op het terras mogen. Dat kan ook niet maar velen storen zich er niet aan en dan moet er vrien delijk iets van gezegd worden. Jan en Hannelies zijn gastheer/gastvrouw voor twee biljartclubs, de Hondenclub, het Gilde Sint Sebastiaan en Barbara, voetbalclub ’t Stok ske, de vogelvereniging Moergestel, de Hand- boogclub, buurtvereniging ’t Stokske en Schaatsclub De Vennen. Zoals zij zelf zeggen komt er alleen maar goed publiek en hebben zij fijne klanten en dat maakt het werk zo leuk. Dat willen zij dan ook op woensdag 25 april a.s. gaan vieren. Een grote tent komt op het parkeerterrein te staan en daar kunnen vrienden en genodigden dit feest mee vieren... De sluiting van de van Tienhovenlaan heeft hen indertijd veel omzet gekost en daar heeft Jan samen met de buurtbewoners ook flink tegen geageerd. Vooral in het voor- en najaar kost het hedentendage nog steeds omzet want Ois terwijkse klanten moeten bijna drie keer zo ver rijden dan wanneer men vroeger gebruik kon maken van deze weg. Nu mogen er alleen vergunninghouders gebruik van maken en uit gifte hiervan wordt ook steeds minder. Controle is er nauwelijks omdat dat geen prioriteit heeft uit de toren stak. Wanneer daarmee is opge houden is niet bekend. Het moet al tientallen jaren geleden zijn. Een interessant historisch feit is, dat toen de toren door de gemeente Moergestel aan het parochiebestuur is verkocht (1949), in de koopakte werd opgenomen dat de gemeente op bijzondere dagen de vlag in de toren uit mocht steken. Het vlagvertoon tijdens het Torenfeest was nog heel provisorisch. De mast van 4,3 meter lengte was gemaakt van een mast van een surfplank! Niet dat iemand daar iets van kon zien, want de mast was keurig met witte tape gefatsoe neerd. Inmiddels is een degelijke bevestiging voor de mast gemaakt. De vlag en de wimpel die op Koninginnedag boven uit de toren zullen steken, zijn geschonken door de Boerenbond Moergestel. i V 3 Overigens hebben zij in de loop van de tijd nogal wat veranderingen laten uitvoeren en we kunnen zeggen dat het er alleen maar beter en gezelliger op is geworden. Zij hebben er naar het laat aanzien nog steeds veel plezier in en wat let hen dan. Jan is de enige ’zwaar besnorde' kastelein in Moergestel en dat is dan ook zijn handels merk en zijn vrouw heeft daar vrede mee. Volgens Hannelies moet je dit vak wel leren anders hou je het niet zo lang vol. Of moet je er minstens aanleg voor hebben en kun je dat dan verder perfectioneren? Aangenaam met mensen omgaan is zeker een vereiste en dat hebben beiden wel in de vingers. Eigenlijk is ’t Stokske een dagcafé met maar een paar evenementen die wat langer duren. Dins dag hebben zij altijd een rustdag en dat moet wel want de boog kan niet altijd gespannen blijven. Zo een 40% van de klanten zijn vaste Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u V .0*0 0 1

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1