Huub en Riet de Cort 50 jaar getrouwd Over en uit voor Audacia <4 Br i 1 Aphrodite Helaas BRILLEN LENZEN Schepens Tweewielers AGRO CLEANING <1 WOENSDAG 11 APRIL 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1140 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst Goud in de Kloosterlaan. M.O. 3+^ •3 De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen De Lind 35a - Oisterwijk 013 - 528 4899 De kennismaking Leuk verhaal en slim gespeeld van Huub. Op ’de Hondsberghoeve’ had de vader van Riet ’n aantal biggen gekocht. Huub zou die op een dag FANAVOND SAVANNAH’ Om allerlei telefoontjes te voorkomen: we hebben deze week helaas wat teksten e.d. moeten laten liggen. U kunt ervan opaan dat we alles zoveel mogelijk plaat sen, maar soms kan het voorkomen dat we gedwongen zijn wat teksten door te schuiven. Graag uw begrip daarvoor! PROFIL^ Huub de Cort De gouden bruidegom ziet het levenslicht op 19 januari 1925 in Oisterwijk. Op ’de Rosephoe- ve’ komt hij ter wereld als zoon in een gezin met 7 kinderen: 4 meisjes en 3 jongens. Vader de Cort was werkzaam bij de Heidemaatschappij en had zodoende de beschikking over een van de beide arbeiderswoningen waaruit ’de Rosep- hoeve’ bestond. Opvallend zijn de verhuizin gen die het gezin De Cort meemaakte, omdat vader begon ’te boeren’. Zo kwamen ze terecht op ’de Marcanhoef’ aan de Oirschotsedijk (nu ’de Boskant’), in Udenhout, aan de Bosscheweg en Baerdijk. Van deze adressen is eerstgenoemde bij Huub het best bijgebleven. Van daaruit ging Andere wereld Het feit dat we wat langer stilstaan nu bij de gou den bruidegom heeft o.a. ook te maken met zijn diensttijd. Als dienstplichtig militair ging hij in 1946 in dienst naar Oirschot. Amper vier maanden later zat hij in Indië... Huub ont schrijft de periode die hij daar heeft doorge bracht, als ’moeilijk’. Het verblijf van drie jaar Riet Vugts Riet is een geboren en getogen ’Gèsselse’. Op 14 januari 1924 komt zij ter wereld op de Til- burgseweg (hoek Krijtenbogtstraat) in een gezin met vijf kinderen: 1 jongen en 4 meisjes. Vader Vugts was werkzaam bij de Trappisten waar hij de bierwagen nog heeft gereden. Riet doorloopt de scholen in Moergestel tot dat ze 12 jaar was. Dan gaat ze werken, en de datum weet ze nog precies: 22 november, Ceaciliadag. Ze weet dat zo nauwkeurig omdat ze zich nog precies herinnert dat het kerkkoor die dag feest had. Uiteraard moest ook Riet voor de kost gaan werken en ze deed dat bij Sjaan Smolders aan het Rootven: het tegenwoordige café De Brou wer. Sjaan Smolders was namelijk de moeder van Hans de Brouwer. 15 Jaar zou ze daar blij ven, tot aan haar huwelijk, en zelfs nadat ze ge trouwd was sprong ze nog wel eens mee in. Riet heeft er altijd met veel plezier gewerkt en het klikte tussen beide partijen. Het contact met Hans de Brouwer is er dan ook naar. Nog steeds wordt ze door hem ’ons Riet’ genoemd. Over haar verdiensten: ’n Tientje in de week en op zondag unne guide zakgeld en unne réép choco lade, al werd dat laatste regelmatig vergeten, zegt ze erbij. Vroeg ze er dan niet om? ’Nee, zó straant waren we vruuger nie’. Huub ook naar school nabij de watertoren in Oisterwijk: ’n uur lopen op klompen die vader bij aanschaf al had voorzien van ijzeren banden. Dit vanwege de deugnieterij en het gooien met de klompen wat ook Huub niet vreemd bleek. ’Zat kattekwaod ütgehaold’ zegt ie, niet zonder enig plezier... Dat naar school gaan deed men trouwens met ’n hele groep. Twee verzamelpunten waren er waarvan ’De Blauwe Kei’ er een was. Zo groeide de groep naarmate men verder liep tot 15 a 20 kinderen. De terugtocht werd op dezelfde manier aanvaard, zij het dat men ’s-winters, als het vroeger donker werd, ’n half uur eerder uit school mocht vertrekken. Na de lagere school moest ook Huub natuurlijk gaan werken. De ’Hondsberghoeve’ was zijn eerste adres. Hier werd hij als boerenhulp aange nomen: kost en inwoning gratis; ’n hij ver diende fl. 15,- per maand en op zondag kreeg hij 50 cent traktement. Kapotte kleding zoals sokken e.d. moesten echter in het weekend mee naar huis en moesten door moeder hersteld worden. ’Dè wier d’r bijbeschaaien’... Huub was 18 jaar toen hij er door ome Giel werd weggehaald om mee te gaan werken op de leer looierij in Oisterwijk. Die beslissing was snel genomen. Zijn salaris ging er ft. 30,- per week bedragen. Eén ding vond Huub wel erg: ’Die klok die binnen hing... ze wou niet vooruit’. Hij voelde, gewend aan het buitenwerk op de boer derij, er zich opgesloten. Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Terug naar vijfde klasse Audacia - Rhode0 - 8 Ups en downs horen bij de sport. In 1998 kam pioen en gepromoveerd en in 2001 gedegra deerd. Mocht er halverwege nog enig optimis me hebben bestaan, de laatste weken werd het vooraf gevreesde onheil onafwendbaar. In tegen stelling tot Audacia gingen mede degradatie kandidaten punten pakken met als toppunt de onthutsende nederlaag tegen de naaste con current Rhode uit Sint Oedenrode, zodat ook de theoretische strohalm niet meer aan de orde is. Weer door personeelsgebrek en het belang van de wedstrijd moest wel voor een offensieve opstelling worden gekozen. Ditmaal nam trai ner Pavel Koutcherov de positie in van laatste man, maar de tijd is te kort geweest om een goed ingespeelde achterhoede te krijgen. Volkomen onervaren vleugelverdedigers konden geen uitvoering geven aan het wapen van de buiten- spelval. Al in de derde minuut liep dit mis en toen dat in de eenendertigste minuut nog eens gebeurde was het hek van de dam en de weer weg gaan brengen waarvoor hij bij ’de Koren maaier’ een vervoersbewijs moest halen. Met de biggen aangekomen bij de familie Vugts stond hij oog in oog met Riet. Weg waren de gedach ten aan de biggen en het slimme idee om het vervoerbewijs ’vergeten’ af te geven was snel ge boren... Zo kon hij diezelfde avond nog een keer terug... Het vervolg laat zich raden. We hebben het dan over 1943. De liefde tussen de twee was sterk. Zó sterk zelfs dat de hele periode van drie jaar dat Huub in Indië verbleef door beiden om de dag een brief werd geschreven. Vooral Riet vindt het jammer dat ze die hele correspondentie niet meer heeft. Na een verkeringstijd van acht jaar geven ze elkaar op 19 april 1951 het ja-woord in de paro chiekerk van Moergestel. Pastoor van den Boo gaard zegende hun huwelijk in. Ze gaan bij ’n zus van Riet inwonen: Rootven 59 (familie Krijnen). ’n Jaar zouden ze er blijven om dan hun nieuwe huis te betrekken dat ze zelf aan de Kloosterlaan gebouwd hebben. Het eerste kind was er ondertussen al en er zouden er nog vier volgen: 2 jongens en.3 meisjes. Nu, in 2001, wonen ze nog steeds op hetzelfde adres. Vrije tijd Beiden genieten ze nu volop van de vrije tijd die ze hebben. Samen voor het huishouden zorgen en boodschappen doen. Zoveel mogelijk genieten van dingen die ze graag doen. Voor Riet betekent dat kruiswoordpuzzels oplossen en Huub is een fanatiek tuinder. Hij voorziet de kinderen en zijn kameraden van de Vereniging van Oud Indië Gangers veelvuldig van zelfge kweekte groenten. Samen ’n kaartje leggen met de familie of bekenden en Huub trekt nog wekelijks z’n baantjes in het zwembad is regel matig te vinden op de jeu de boulesbaan. Bij goed weer mag hij graag een hengeltje uit gooien en Riet gaat dan voor de gezelligheid mee. Ze schenkt de koffie in, schilt ’n appeltje en houdt de dobber mee in de gaten als Huub z’n ogen eens dichtvallen... in de binnenlanden had hem hard gemaakt. De manier van daar te leven, vele politionele acties en de dood van vele vrienden hebben daar ongetwijfeld toe bijgedragen. In maart 1950 kwam hij terug naar Moergestel om naderhand nog drie maal op herhaling te gaan. Totaal 4!6 jaar heeft Huub 'het vaderland gediend’ en wat bracht dat op?Deze hele periode zijn er geen pensioenzegels geplakt, dus over die jaren wordt hem geen pensioen uitbetaald. Wie heeft het over ’verhoudingen die scheef liggen’...? Sterker nog: bij het inlev eren van zijn spullen, na de laatste herhaling, was hij één sok verloren. Hij heeft daarvoor als boete twee paar nieuwe moeten betalen! Nog een periode van bijna twee jaar keert hij terug naar de leerlooierij om in 1953 in dienst te gaan bij Van Gils Schoenfabrieken in Moer gestel. Hier blijft Huub tot hij in 1987 in de VUT kan. Ondertussen is hij samen met zijn vrouw nog teruggeweest naar Indië voor een vakantie. In 1978 ondernemen ze die reis die Huub speciaal heel veel goed heeft gedaan. Feest Donderdag 19 april vieren ze hun gouden feest. Samen met hun kinderen, kleinkinderen en natuurlijk hun familie en vrienden. Om 13.30 uur is er een H. Mis in onze parochiekerk en van 18.00 tot 19.30 uur vindt de receptie plaats op het feestadres Tapperij-Brasserij ’De Schouw’. Huub en Riet: van harte proficiat namens ’De Gèsselse’ en we hopen dat jullie nog vele jaren gezond mogen blijven om te kunnen genieten van jullie kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden! Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b. v. en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Tel. 513 3284 of 06-53354149 J Huidverzorgingsinstituut stand van Audacia gebroken. Jan van Beers extra gedupeerd Voor de assistent-scheidsrechter (grensrechter) van Audacia, Jan van Beers moet de teleur stelling extra in herinnering blijven. Zoals u weet is Jan ook een fervent en befaamd lange afstandsloper en halverwege de eerste helft scheurde hij een hamstringspier, waarmee hij weken, zo niet maanden zoet is. En hij had zich zo verheugd op de marathon van Rotter dam. Sterkte Jan!!! Verder Audacia-nieuws op pagina 8. We zijn te gast bij Huub en Riet de Cort aan de Kloosterlaan 57. ’We mogen niks weten’, zeggen Huub en Riet gelijktijdig als we opmerken dat de dag van het grote feest, donderdag 19 april, snel nadert. De nieuwsgierigheid klinkt ’n beetje door in deze opmerking. Zoon Bart is er ook bij en lacht. ’Als jullie alvast beginnen met het verhaal’, zegt hij, 'zal ik de koffie inschenken’... Dat kan enkel maar onze goedkeuring wegdragen. •- A 54 a 'C"’ ft 1 VZS4 RUUD PAN IS Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen 'Moergestel-Nieuws ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel a.s. Zaterdag 16 april in 'Den Boogaard’: mi DE FIETSSPECIALIST Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21. Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg 's-Maandags gesloten Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 ^Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.Hj

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1