Het was stil op straat Frans en Jo van Esch 50 jaar getrouwd! Kapsalon Barbers AGRO CLEANING I Schepens Tweewielers WOENSDAG 4 APRIL 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1139 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst Huidverzorgingsinstituut Goud op ’t Vunderke. Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b. v. Tel. 513 3284 of 06-53354149 SCHOONHEIDSSALON A NAGELSTUDIO Frans van Esch Vrije tijd Feest Jo Boogaers Kennismaking en huwelijk Weer terug naar oude stek ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK PROFIL- Eigen parkeerplaats via Vloei weg ML' s ÈUH de esselse M.O. VISA 1 Openingstijden: Rootven 35, Moergestel, TeL: (013) 513 22 21 Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen Moergestel-Nieuws Het ’grote nieuws dat vrijdagavond te horen en te zien was op de Nederlandse tele visie legde ook het dagelijkse leven in Moergestel ’n tijdje stil, zo leek het wel. Tusset zes en zeven uur was er opvallend weinig verkeer en waren er weinig mensen op straat Het was ook niet niks, want mocht Maxima in korte tijd Nederland veroverd hebber dan hoort Moergestel daar ook bij volgens de geluiden die we daarover opvingen... Suzanne Vorstenbosch Oisterwijkseweg 62 5066 XE Moergestel Telefoon (013) 513 0400 Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Frans werd geboren in Hilvarenbeek (Bloemen- straat) op 24 december 1928. Hij was de tweede in het gezin Van Esch en had het gezelschap van 3 broers en 3 zussen. Zijn vader en moeder zul len velen van ons ook nog wel kennen: Giel (ofwel Marinus) en Jet(je) van Esch. In 1930 kwam het gezin naar Moergestel. Dat had alles te maken met het werk dat vader deed. Hij was leerlooier van beroep en werd later schoen maker. In eerste instantie gingen ze wonen aan de Oisterwijkseweg (waar nu het kantoor staat van de Gebr. Janssen). In 1939 verhuisden ze naar de ’Bokkenhoek’, naast de bakkerij van Piet Kastelijns. Frans ging in Moergestel naar de bewaar school. In die tijd waren de kleuters nog ver plicht om 's-middags 'n uurtje te slapen. In de Bosstraat aan de St. Jozefschool doorliep hij het lager onderwijs. Op 13-jarige leeftijd moest Frans (zoals de meesten in die tijd) aan het werk. De werkplek was niet zo moeilijk: naast de deur was immers schoenfabriek Van Gils gevestigd. Voor fl. 2,50 per week kon hij aan de slag. Lang is hij er niet gebleven. Het praten onder het werk leverde hem nog wel eens een boete op, en als hij dan eens van de fl. 2,50 die hij verdieride 50 cent boete moest betalen, was de maat vol. Hij ver laat het schoenfabriek om te gaan werken bij de Gebr. (Rini en Kees, ofwel Max) de Laat. di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u jl I iuiu vui lui yii lyon ion n Aphrodite I p Si in het huis aan het Pater Helmerplein werden op ’n gegeven moment te veel, vandaar het besluit om te verhuizen. Muziek is altijd van grote betekenis geweest in de levenswandel van Frans. Hij heeft als accor deonist jarenlang muziek gemaakt met o.a. Gust van Haaren. Zo had Gust op bovenvermeld Fancy-Fair ’The Fair Boys’, zoals de naam van het orkest luidde, ’verhuurd’. ’Ja’zei Frans, ’vur niks... want het was vur un goej doel!’ Nou, Frans heeft daar geen spijt van kunnen hebben, want uiteindelijk heeft hij precies daar zijn vrouw leren kennen. Veel muziek heeft hij gemaakt, en ook nu nog, want bijna dagelijks is Frans te vinden achter de toetsen van zijn keyboard en het lief st speelt hij tango’s. Die muziekstijl heeft trouwens altijd zijn speciale voorkeur gehad. Samen met zijn vrouw heeft hij die ook waarschijnlijk vaak gedanst. Vandaag de dag brengen ze de dagen gezellig samen door. Natuurlijk doet Jo nog dagelijks het huishouden en zorgt voor het schoonhouden van hun huisje. Samen trekken ze er vaak op uit om gezellig boodschappen te doen of een dagje naar de stad gezellig winkelen. Puzzelen en wandelen, en voor Jo breien, behoren ook nog tot hun vrijwel dagelijkse vrijetijdsbeste dingen. En dan zijn er de wekelijkse bezoekjes aan de kinderen en ook de gastvrije ontvangst thuis van mensen die op bezoek willen komen. Ongetwijfeld zal het op dinsdag 17 april een fijn feest gaan worden. Samen met hun 3 kinderen en 5 kleinkinderen, en natuurlijk familie en vrienden, zal het een gezellige boel worden in ’t Draaiboompje. Ze kijken er, zo hebben we in het begin al gezegd, met veel plezier naar uit. Alles is geregeld en men is er klaar voor. Om 11.00 uur wordt die dag begonnen met een H. Mis en de receptie vindt plaats van 18.00-19.30 uur. Frans en Jo, het zij jullie van harte gegund om er een prachtige feestdag van te maken! ’De Gèsselse’ wil jullie dan ook alvast van harte feliciteren en samen met jullie familie nog vele fijne jaren toewensen! Daar leerde hij vrachtwagen rijden en hij kreeg een salaris om U tegen te zeggen: fl. 15,- per week plus nog eens fl. 2,50 fooi! Door omstandigheden hield hij dat maar een jaar vol. Toen ging hij naar schoenfabriek Van Bommel dat gevestigd was aan de Kerkstraat. Hij maakte er ook de brand mee die de fabriek grotendeels in de as legde. Over het sociale omgaan met het personeel steekt Frans uitvoe rig de loftrompet. Het veelvuldig ziek-zijn van zijn vrouw, inmiddels waren er ook kinderen, maakten het nog wel eens noodzakelijk om vrije dagen op te nemen. Frans heeft dat vrij wel nooit één cent gekost, en toen hij dan ook nog eens het geluk had om te worden uitgeloot voor een reis naar Lourdes kreeg hij daarvoor betaald verlof en ook nog eens fl. 100,- zakgeld om iets extra’s te kunnen doen. Tot aan zijn VUT-leeftijd is Frans de firma Van Bommel trouw gebleven: ruim 46 jaar lang. Jo zag als dochter van Geertje en Cor Boogaers het levenslicht op 11 maart 1932 aan de Oir- schotseweg (woningbouw, zoals dat genoemd wordt). Ook zij was de tweede in het gezin. Jo had twee zussen en drie broers. Vader was schoenmaker bij Van Gils aan de Schoolstraat. In 1934 verhuist het gezin Boogaers naar Root ven 32. Ook Jo bezocht de bewaarschool bij Zuster Fidelia en zuster Alexina. Na de meis jesschool aan de Kloosterlaan moest zij ook gaan werken. Ze kwam op 13-jarige leeftijd terecht bij (hoe kan het anders) schoenfabriek Van Gils. Ook zij ging daar weg vanwege de boetes die men er kreeg als men soms wat teveel kletste en verhuisde ze naar Van Bommel. Die link is natuurlijk makkelijk gelegd nu: allebei werkten ze bij Van Bommel en dat is ook juist de plek waar ze elkaar wel aardig gingen vinden. De ’liefdesvlam’ wakkerde definitief op tijdens een Fancy-Fair aan de Bosstraat. Sindsdien zijn ze niet meer van eikaars zijde geweken. Over dat fancy-fair valt trouwens nog wel iets leuks te vertellen, maar daarover straks meer. Op 17 april 1951 trouwen Jo en Frans in kerk van Moergestel. Pastoor Van den Boogaard zegende het huwelijk in. Feest werd er gevierd bij Jo thuis. Dat ging zo in die tijd. Het kers verse bruidspaar nam daar trouwens ook zijn intrek, in afwachting van eigen woonruimte. Die kregen ze in 1954. Ze betrokken een wo ning aan de Kerkpad. In het jaar 1957 vonden er in Moergestel enkele merkwaardige branden plaats, waaronder ook het huis van Frans en Jo. Velen zullen zich het ongetwijfeld nog herinneren. Achtereenvolgens vielen de huizen van van Dijck aan de Vinken- berg, de familie Frommé aan het Rootven, de huizen op D’n Bult aan het Rootven en de fami lie Hendriks aan de Oisterwijkseweg ten prooi aan de vlammen. De families van Esch en Spa ninks (Kees) waren de laatste in dit tragische rijtje... Frans en Jo namen zodoende noodgedwongen weer hun intrek in de ouderlijke woning aan het Rootven. In 1958 gaan ze in hun nieuwe huis aan het Pater Helmerplein wonen. In 1990 tenslotte verhuizen ze naar hun huidige woon adres: ’t Vunderke 24. Dat laatste werd trouwens bespoedigd door het lot van het leven. Frans en Jo zijn namelijk pijn, ziekte en verdriet bepaald niet bespaard gebleven. Met de gezondheid van Jo en de kinderen ging het niet altijd opti maal en het lot eiste helemaal z’n tol toen de enige zoon van het gouden paar, Gerard, in 1989 dodelijk verongelukte. De herinneringen Allebei kijken ze vol verwachting uit naar dinsdag 17 april: Frans en Jo van Esch- Boogaers. Die dag is het op de kop af 50 jaar geleden namelijk dat ze elkaar in Moergestel het ’ja-woord’ hebben gegeven. Met plezier stellen we het gouden paar aan u voor en werden daarvoor gastvrij ontvangen in hun knusse woning aan ’t Vunderke 24... Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel a.s. Zondag 8 april: TORENFEEST met allerlei activiteiten... (zie pag. 3) Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Altijd leuke aanbiedingen v- Kerkstraat 21, Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! OE fietsspéciaust ’s-Maandags gesloten ■v .1 l ft

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1