F Moergestel verrast en enthousiast Verjaardagscadeau voor Theo Aphrodite Zonnebloem Theater Tournee Jeugdvakantieweek zoekt al leiding Schepens Tweewielers AGRO CLEANING Nieuw: Moergestelse Dartcompetitie! WOENSDAG 28 MAART 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1138 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst Naamsverandering ’Moergestel-Nieuws goed ontvangen. Huidverzorgingsinstituut Actie van dit weekblad brengt ft. 2.650,- op... Functie blijft Mail, bel of fax ons... ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK SCHOONHEIDSSALON NAGELSTUDIO PR FIL- Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. 1 Tel. 513 3284 of 06-53354149 Reacties Huidverzorgingsinstiti 4 nrv iei. uid-sia 1474 im de esselse 1 De redactie B (groep 3 -5) Naam: Adres: Telefoon: Leeftijd is dus: Geboortedatum: W.U Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen 'Moergestel-Nieuws De naamsverandering die vorige week werd doorgevoerd, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het weekblad ’Moergestel-Nieuws’ is in Moergestel uitste kend ontvangen. Het was ook een zorgvuldig bewaard gebleven geheim, al was het bij insiders al bijna twee jaar bekend. De redactieleden kregen afgelopen week enkel maar complimenten over de nieuwe naam. Dat stemt diezelfde redactie uiter aard zeer tevreden... Wat betreft de functie van weekblad ’De Gèssel- se’ verandert er uiteraard niets. We hebben door de naamsverandering alleen maar gepro beerd nóg dichter bij onze lezers te komen en ze daardoor nog meer vertrouwd te maken met hun eigen weekblad. Het is immers de spreek buis en het contact van vele verenigingen en instanties met de Moergestelnaar. Daar staan we voor en daar blijven we ook ons best voor doen. We weten namelijk hoe belangrijk ’De Gèsselse’ is als communicatiemiddel voor onze inwoners. En u weet het: hebt u tips? Laat het ons weten. Onze redactie voorziet de lezers graag van nieuwtjes en of anderszins verhaaltjes. Met üw hulp gaan we op haar de volgende mijlpaal! Hebt u wat te melden, mail het ons dan via buro76@wolmail.nl; bel naar 513 2268 of fax naar 513 2871. Wat voor u misschien minder interessant lijkt kan voor ons nou net de reden zijn om de pen ter hand te nemen. Op onze medewerking mag u rekenen... Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel a.s. Zaterdag in 't Draaiboompje: Verkiezing Carnavalsmotto 2001 DE FIETSSPECIALIST Ik doe mee aan de jeugdvakantieweek: als hulp spelleiding als leiding aan programma: A(groep 1-2) C(groep 6-8) Dit was afgelopen week het gevolg van de naamsverandering... Verenigingen die ons wekelijks kopij sturen pasten de adressering op de envelop aan... De afgelopen maanden heeft ’De Gès selse’ (toen nog ’Moergestel-Nieuws’) zich ingezet voor een verjaardagscadeau voor onze missionaris Theo Raaijma- kers. Theo vierde afgelopen donderdag 22 maart zijn 50e verjaardag en we von den dat die vergezeld zou moeten gaan van felicitaties en een cadeau namens onze Moergestelse gemeenschap. CHEQUE De oproepen die daarvoor veelvuldig werden geplaatst hebben hun vruchten wel degelijk afgeworpen. Tijdens een gezellig samenzijn van een deel van de familie Raaijmakers, pas tor Theo Schepens en de Werkgroep M.O.V, jl. donderdag in het Parochiecentrum (compleet met koffie en gebak!) mocht Martien Öerlemans een cheque van fl. 2.650,- overhandigen aan de moeder van Theo. Dat bedrag was het resultaat van een collecte aan de kerkdeur en de stortin gen op het bankrekeningnnummer van de werk groep M.O.V., dat speciaal was opengesteld voor dat doel. LANG ZAL IE LEVEN... In een kort woordje vertelde Martien nog eens dat er op de cheque vermeld stond dat het bedrag door Theo echter alleen mag worden We zijn al weer enige tijd bezig met de voor bereidingen voor de jeugdvakantieweek. Zelf zijn we natuurlijk al weer enthousiast en we hopen dat we ook weer genoeg jongeren warm kunnen maken om deel re nemen als leiding aan de jeugdvakantieweek. Dit jaar wordt die gehouden van 6 tot en met 10 augustus. Wil je graag meedoen als leiding en ben je 15 jaar of ouder, houd dan die week vrij en meld je tele fonisch aan bij Geesje van den Boer 505 2345) of Kees van de Loo (513 1927) of vul onder staand strookje in en doe het in de bus bij Kees van de Loo, Oirschotseweg 21. Heb je al eerder meegedaan als leiding, dan krijg je nog een persoonlijk schrijven. Ook jongens en meisjes van 13 en 14 jaar kunnen zich aanmelden, niet om een groep te leiden, maar als spelleiding hulp. Groetjes, Organisatie Jeugdvakantieweek p Suzanne Vorstenbosch Oisterwijkseweg 62 5066 XE Moergestel Telefoon (013) 513 0400 Altijd leuke aanbiedingen n Kerkstraat 21, Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Prorileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg 's-Maandags gesloten taties in ontvangst nemen. Ofwel een e-mail, ofwel een felicitatiekaart ofwel bloemen druk ten woorden van dank uit en/of een woord van succes aan ’De Gèsselse’. Het gebak heeft ons heerlijk gesmaakt... en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. HARTELIJK DANK Ook namens onszelf: hartelijk dank aan iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan dit prachtige cadeau! Op woensdag 18 april organiseert de Zonne bloem een theatervoorstelling in Den Herd in Bladel. Carry Tefsen en Dick Rienstra verzorgen deze show met als titel “Een lach en een lied.” Zij worden bijgestaan door een aantal veelzij dige muzikanten. Carry Tefsen is met name bekend door haar komische rol van Mien Dobbelsteen in de tele visieserie “Zeg ’ns AAA.” Maar zij speelde ook in een groot aantal musi cals als “Anatevka”, Rooie Sien” en “de Jantjes”. Ook zanger/acteur Dick Rienstra heeft in een aantal bekende televisieseries gespeeld, zoals “Medisch Centrum West” en de “Fabriek”. Tevens speelt en zingt hij in enkele musicals. Deze twee rasartiesten verzorgen een mid- dagvullend programma boordevol nostalgie, humor en muziek. Voor f 20,- hebt u een onvergetelijke middag. We vertrekken om 12.45 uur vanaf de Reuselhof. Voor vervoer wordt gezorgd. U kunt zich tot 1 april aanmelden bij: Joke van Beers, tel.: 513 2368; Mia van de Laak, tel.: 513 3717 of Ria Smits, tel.: 513 2241. Als u om 18.00 uur belt hebt u de meeste kans dat u iemand thuis treft. besteed aan een cadeau voor hemzelf. Het is namelijk bekend dat alle gelden die naar de missie van Theo gestuurd worden, door hem gebruikt worden voor zijn werk. Dat was van dit cadeau echter nou eens nét niet de bedoe ling. De moeder van Theo, in gezelschap van twee dochters, was bijzonder verheugd om het prachtige cadeau voor haar zoon. Direct na overhandiging van de cheque werd voor de jarige, al was hij er zelf niet bij, enthousiast het ’Lang zal ie leven’ door de aanwezigen gezon gen. De jongste zus van Theo dankte namens hem en de hele familie de initiatiefnemers van deze verjaardagsactie en ze sprak nog maar eens de waardering uit voor alle werk dat hier het hele jaar door voor Theo verzet wordt. Zij verraste de aanwezigen met een leuk cadeautje vanuit Bolivia. Later op de avond had de familie nog tele fonisch contact met Bolivia om Theo op de hoogte te brengen van het cadeau. De reactie van Theo vindt u elders in deze krant. Van diverse verenigingen die wekelijks hun berichten gepubliceerd zien maar ook van par ticulieren mocht het zilveren weekblad felici- Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 J 0 LÏÏ 1 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.) h Na de successen van Co Stompé en natuur lijk van Raymond Van Barneveld op de Embassy is de dartsport in Nederland steeds populairder geworden. Het lijkt ons daarom tijd voor een eigen Moergestelse dartcom petitie! De competitie zal van eind april tot begin juli lopen en wordt in een aantal deelnemende Moergestelse cafés gespeeld, leder team moet bestaan uit minimaal vijf personen. Het inschrijfgeld is f 40,- per team. Ben je geïnteresseerd dan kun je een inschrijf formulier ophalen bij de Veerkes. Het inschrijfformulier moet uiterlijk zondag 8 april bij de Veerkes ingeleverd worden in ver band met de korte tijd. Wanneer je nog vragen hebt, kun je altijd even bellen (513 2405) of langskomen. Groetjes van Mare en Patricia

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1