Pieter Burgers gaat regenboogtrui verdedigen ’De Tweede Jeugd’ speelt revue ’Bloesems’ I i 1 Kapsalon Barbers Plateau zorgt voor veiliger situatie op kruising Heikant - Vossenhoorn - Oirschotseweg Aphrodite a j3a<9 Fraaie successen voor Henk Schepens De eerste 25 Valentijnwensen gratis!!! AGRO CLEANING Schepens Tweewielers 3^9 In ’Den Boogaard’ a.s. weekend... R.C. voor als het écht nodig is... Huidverzorgingsinstituut 3+^ PR FIL- opliep bij de Nederlandse kampioenschappen. U bent van harte welkom om zaterdag te komen kijken. Het parcours vindt u net over de Belgi sche grens (Reusel, Postel, Mol) aan de rechter kant. Graag wenst ’Moergestel-Nieuws’ beide cou reurs van harte succes! Hoe doen we dat? Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel De Tweede Jeugd’ speelt ’Bloesems’. Wilt u lachen? Kom dan ook!!! SCHOONHEIDSSALON NAGELSTUDIO Schoolstraat 5 Verzoek buurtvereniging gehonoreerd Raadsvergadering 18 januari 2001 letsel en een dodelijk ongeval. De raad had er dan ook geen moeite mee het krediet te voteren en hoopte dat de totale inrichting van de 60- km zone gunstig uit de prioriteitenlijst komt. FIETSERS VAN RECHTS Per 1 mei a.s. wordt de voorrangsregel ’fietsers van rechts’ van kracht. De rijksoverheid heeft beloofd een uitgebreide voorlichtingscampagne te zullen voeren. Niettemin zullen er zaken op het bordje van de gemeente komen, zoals bijvoorbeeld de bebording. Zo ook ziet de gemeente zich genoodzaakt om de kruising Groenstraat-Burg. Verwielstraat als rotonde in te richten. Een krediet hiervoor werd door de raad gevoteerd. VOLENDAM, ENSCHEDE, DEN BOSCH In de gebruikelijke ’nieuwjaarsrede’ van de burgemeester was het logisch (en dus volgens hem voor iedereen voorspelbaar) dat stilgestaan werd bij de afschuwelijke rampen in Volendam en Enschede en de rellen in Den Bosch. Het noopt stil te staan en herbezinning over vei ligheidsaspecten binnen de eigen gemeente. AvdW a.s. Zaterdag 27 januari om 13.30 uur valt in het Belgische Mol (juist over de grens) op het recreatiepark ’Het Zilvermeer’ het startschot voor het wereldkampioen schap veldrijden voor veteranen. Aan de start komen daar onze plaatsgenoten Peter Hoffmans en Pieter Burgers. Gezien de vorm waarin beide heren verkeren moet het mogelijk zijn een serieuze gooi te doen naar de wereldtitel in hun discipline. Afgelopen weekend bewezen ze die vorm door resp. ’n tweede en ’n derde plaats bij de veldrit in Eindhoven. Vraag is alleen of Pieter Burgers voldoende hersteld zal zijn van de toch redelijk zware blessure die hij twee weken geleden De Duivenolympiade, die afgelopen weekend gehouden werd in Zuid-Afrika, is voor Henk Schepens suecesvol verlopen. Nederland eindigde in het landenklassement op de vijfde plaats (Duitsland won) en Henk behaalde met zijn duiven in het individuele klassement een 7 e, 9,19e en 20e plaats. Elk landenteam vaardigde tien duiven af naar de tweejaarlijkse Olympiade. De Nederlandse ploeg bestond o.a. uit vier duiven van Henk. Het was de negende keer dat Henk uitkwam op de meest prestigieuze duivenmeeting ter wereld. Over twee jaar hoopt hij er voor de tiende keer bij te zijn. Dat zal dan, zoals hij het zelf zegt, de laatste keer zijn dat hij meedingt naar de prij zen. De spanning wordt hem teveel, geeft hij eerlijk toe... Henk: van harte proficiat! Donderdag 25 januari om 14.00 uur voor de leden van de K.B.O., zaterdag 27 en maandag 29 januari om 20.00 uur allemaal in Den Boogaard. Dat zijn de tijdstippen van de uitvoeringen van onze revue “Bloesems”. Vorige week hebben we wat geheimen prijsgegeven om u enigszins een beeld te geven van wat u te zien zult krijgen. Veel hebben we daar niet aan toe te voegen want anders is de lol eraf. Er moet tenslotte ook nog iets te raden zijn. Komt u dus allemaal kijken. U zult er beslist geen spijt van krijgen. We hebben vaak gerepeteerd, veel gelachen en een heel gezellige tijd gehad. We hopen dan ook dat u met velen naar ons komt kijken want voor een halve zaal spelen is natuurlijk ook niet leuk. Dus.... tot ziens allemaal in Den Boogaard (zie ook pagina 9). Alarmnummer 1 1 2 In alle andere gevallen: 0900 - 8844 Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Tel. 513 3284 of 06-53354149 De Oirschotseweg inrichten als een 60-kilo- meterzone is al een voornemen uit het Ver keerscirculatieplan. Het tijdstip van reali sering is echter nog een onzekere factor. Gedwongen door financiële omstandigheden, maar vooral door beschikbare en in te zetten menskracht, is het college van burgemeester en wethouders gedwongen om prioriteiten te heroverwegen. Dat krijgt op korte termijn haar beslag. Ongeacht de uitkomst daarvan was het college bereid een onderdeel van die inrichting naar voren te halen en daarmee een verzoek van Buurtvereniging H.O.V. (Heikant Óirschotse- weg Vossenhoorn) te honoreren. Zij had name lijk verzocht iets aan de verkeersveiligheid te doen. De oplossing wordt dus nu gezocht in de aanleg van een plateau ter plaatse. De kosten worden geraamd op f. 40.000,- en de raad stelde hiervoor het krediet beschikbaar. Ter illustratie van die onveiligheid waren in het raadsvoorstel enkele cijfers vervat. Op de totale Oirschotseweg hadden er over de periode 1997 tot en met 1999 zeven ongevallen plaats en op slechts één na, was dat steeds op de bewuste kruising. Zes ongevallen dus, waarvan vier met Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Altijd leuke aanbiedingen k O tl - j VISA Openingstijden: Rootven 35, Moergestel, TeL: (013) 513 22 21 DE FÏETSSPECIALIST WOENSDAG 24 JANUARI 2001 - 25e Jaargang - Nr. 1129 Wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd in Moergestel, Biest-Houtakker en Haghorst. Uitgave/redactie: Buro 76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268; Fax (013) 513 2871E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; advertenties tot en met zondagavond J Woensdag 14 februari (op de dag dat 'Moergestel-Nieuws' verschijnt) is het Valentijnsdag: een dag om vriend of vriendin te verrassen met...? Zet uw Valentijnwens (aan vriend, vriendin, man, vrouw, moeder, vader of 'aan zomaar iemand' op papier en stuur die PER POST aan ons op. De 25 eerste wensen die op die manier bij ons binnenkomen worden gratis geplaatst! Ons adres: 'Moergestel-Nieuws' Oisterwijkseweg 43 5066 XC Moergestel Behoort u niet tot de gelukkigen dan kan uw wens opgenomen worden tegen betaling van fl. 15,-* (max. 20 woorden). 'Moergestel-Nieuws' wil daarvoor de mogelijkheid bieden in de uitgave van woensdag 14 februari! MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 t Vermeld in elk geval uw naam en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Dan kunnen wij, indien u niet tot de 'gelukkigen' behoort, contact met u opnemen of wij uw wens wel of niet moeten plaatsen. Inzenden kan al vanaf nu. Vermeld wel op de envelop 'Valentijn'. Suzanne Vorstenbosch Oisterwijkseweg 62 5066 XE Moergestel Telefoon (013) 513 0400 di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u JT Ui lidx/orvnrninricincti+i 11 it I Omdat 'Moergestel-Nieuws' dit jaar het 25-jarig bestaan viert geven we de eerste 25 Valentijnwensen gratis weg! 0 71 Schoolstraat 5 Kerkstraat 21, Oisterwijk, Tel. 5217326 ■tóp E-mail: Profileschepens@helnet.nl Ruim 75 jaar fïetsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg 's-Maandags gesloten

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1