fliMl LITI E P ’Zoekertjes’ van fl. 5,- naar fl. 6,- I Driekoningen zingen ruim fl. 3.000,- bijeen voor Theo Eerste Communie Kapsalon Aksent ZATERDAG 10 FEBRUARI SAUWELAVOND E.J. van Delft HUISARTS Aphrodite Zo is er maar één! E.H.B.O.-aanvragen: Verenigingen opgelet! H.S.V. De Rietvoorn AGRO CLEANING Noteer alvast: in 'Den Boogaard' Afwezig wegens nascholing van dinsdag 16 t/m vrijdag 19 januari De eerste 25 Valentijnwensen gratis!!! Schepens Tweewielers Prima resultaat ondanks minder deelnemers s 3 Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel Surf eens naar de harmonie op internet: http://eniact.nl/juliana Woensdag 14 februari (op de dag dat 'Moergestel-Nieuws' verschijnt) is het Valentijnsdag: een dag om vriend of vriendin te verrassen met...? Hoe doen we dat? Zoals u in de laatste ’Moergestel- Nieuws’ van 2000 o.a. heeft kunnen lezen ontkomen we niet aan een prijsverhoging van onze adverten ties. Alles is gelegen in het feit dat de papierprijzen gigantisch zijn gestegen. Ook met de Zoekertjes’ ontkomen we niet aan deze prijsverhoging. Deze verhoging zal m.i.v. 1 februari plaatsvinden en kosten vanaf die datum fl. 6,-. ’Zoekertjes’* die op factuur moeten kosten vanaf die datum fl. 8,50. Voor brieven onder nummer geldt een toeslag van fl. 3,-. Deze prijs is geldig voor ’Zoekertjes’ met een ’normale’ lengte (120 karakters, incl. de spatie achter elke letter en/of leesteken) en tegen contante betaling. Boven dit aantal tekens kost een ’Zoekertje’ fl. 8,50. HOE INLEVEREN? ’Zoekertjes’ worden alleen geplaatst indien de afzender bekend is. Stop de tekst, samen met fl. 6,- in een envelop en doe dit in de bus van ons redactie-adres: Oisterwijkseweg 43. PR FIL- t Huidverzorgingsinstituut Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. Tel. 513 3284 of 06-53354149 Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Praktijk Terwindt/Blessing Oirschotseweg 2 Tel. 513 1204 Laat tijdig uw medicijnen aanvullen! -4 VISA Openingstijden: Rootven 35, Moergestel, Tel: (013) 513 22 21 BDVAC C~€ Met ingang van 1 januari 2001 is het aanvra gen van E.H.B.O. hulp om te posten bij evene menten gewijzigd. Voorheen moesten de aan vragen voor hulp geschieden bij Jan Rijnen. Deze heeft te kennen gegeven met deze activi teiten te willen stoppen. Deze taak wordt overgenomen door Jan Zoon- tjens, Vooskerbos 34, 5066 EK Moergestel. Gaarne de aanvragen 1 maand van te voren schriftelijk indienen op bovenstaand adres. Wij willen langs deze weg Jan Rijnen enorm bedanken voor zijn inzet om de aanvragen te verwerken en de posten op een perfecte manier in te zetten. Jan Rijnen bedankt E.H.B.O. vereniging St. Christoffel WOENSDAG 10 JANUARI 2001 - 25e Jaargang - Nr. 1127 Wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd in Moergestel, Biest-Houtakker en Haghorst Uitgave/redactie: Buro 76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268; Fax (013) 513 2871, E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; advertenties tot en met zondagavond J Op de foto hiernaast een Driekoningengroep met in hun midden de jongste (in elk geval de kleinste) ’Driekoning’die we zaterdag in ’Den Boogaard zagen. De uitslag en nog meer foto’s vindt u op pagina 7 van deze krant. Zet uw Valentijnwens (aan vriend, vriendin, man, vrouw, moeder, vader of 'aan zomaar iemand' op papier en stuur die PER POST aan ons op. De 25 eerste wensen die op die manier bij ons binnenkomen worden gratis geplaatst! Ons adres: 'Moergestel-Nieuws' Oisterwijkseweg 43 5066 XC Moergestel Behoort u niet tot de gelukkigen dan kan uw wens opgenomen worden tegen betaling van fl. 15,-* (max. 20 woorden). 'Moergestel-Nieuws' wil daarvoor de mogelijkheid bieden in de uitgave van woensdag 14 februari! Op de vrijdagen 12 en 19 januari is er voor leden de mogelijkheid om vergunningen voor 2001 op te halen bij café De Klaore van 18.00 tot 21.00 uur. ‘Vermeld in elk geval uw naam en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Dan kunnen wij, indien u niet tot de 'gelukkigen' behoort, contact met u opnemen of wij uw wens wel of niet moeten plaatsen. Inzenden kan al vanaf nu. Vemeld wel op de envelop 'Valentijn'. Voor 'Zoekertjes' geldt de vaste regel dat ze NIET worden geplaatst indien: - er geen afzender bekend is; - er niet voldoende betaald is. De redactie is nimmer verantwoording schuldig over het wel of niet plaatsen van een 'Zoekertje' om wat voor reden dan ook. NIEUWJAARSRECEPTIE Op zondag 14 januari is er gelegenheid om alle aanwezige kpj leden nieuwjaar te wensen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. D’n Tob is geopend vanaf 13.30 uur. 75-JARIG JUBILEUM KPJ Moergestel bestaat 75 jaar, dit wordt groots gevierd op 26-27-28 januari 2001. Hier is het programma voor het weekend: Vrijdag 26 jan uari: een optreden van “Milk Inc”. Zaterdag 27 januari: “Hollandse avond” met optredens van bekende Nederlanders. De kaartverkoop is be gonnen op de volgende voorverkoopadressen: Boerenbond Moergestel, Slagerij Ketelaars en Café ’t Draaiboompje. Zondag 28 januari: Als afsluiting van dit weekend een spetterend optre den van ’Peter Smulders”. Ondanks een duidelijk minder aantal deelne mers was de Werkgroep MOV toch tevreden over de opbrengst die de Driekoningen afgelopen zaterdag bij elkaar haalden voor het goede doel. Een bedrag van fl. 3.141,65 kan de Werkgroep deze week overmaken naar Theo Raaijmakers in Bolivia. DE FIETSSPECIALIST INBRAAK SPORTKANTINE Zaterdag 6 januari werd een inbraak ontdekt in de sportkantine aan het Stokeind. Twee ramen bleken vernield te zijn terwijl een sleu- telkastje opengebroken werd. De daders gingen aan de haal met frisdrank en bier. VANDALEN Nabij het Stationsplein in Oisterwijk werden zaterdagavond drie minderjare jongens, twee uit Moergestel en één uit Oisterwijk, door de poli tie aangehouden. Zij werden ervan verdacht stenen en een fles op het spoorrail gelegd te hebben waardoor er gevaar ontstond voor passerende treinen. Een machinist was over zogenaamde ballaststenen en een fles gereden. De jongens werden door de politie gehoord en daarna thuis afgeleverd. CONTROLE SCHOOLGAANDE JEUGD In het kader van toezicht op de jeugd in het ver keer werd, in navolging van een soortgelijke controle daags tevoren in Hilvarenbeek, op dinsdagmorgen 9 januari de schoolgaande jeugd van en naar Oisterwijk gecontroleerd op het gebruik van de fietsverlichting. Er werden bij deze controle 38 fietsers en 1 bromfietser bekeurd voor het niet voeren van de verplichte verlichting. 23 Automobilisten werden gelijktijdig bekeurd omdat ze geen autogordel droegen. Een brom fietser werd bekeurd omdat hij geen helm droeg. De controles houden aan! di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u p. uuiuïviLuiyiiiyjiüüiiu dl ni—im Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 IUI. UIO-3IO 1*+/*+ o •dj n Ij Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.) b i Omdat 'Moergestel-Nieuws' dit jaar het 25-jarig bestaan viert geven we de eerste 25 Valentijnwensen gratis weg! De afgelopen week hebben alle kinderen van groep 4 een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Eerste Communie. Dit jaar vieren we dit feest binnen de parochie op Hemelvaarts dag 24 mei en zondag 27 mei. Ouders die deze brief niet ontvangen hebben kunnen contact opnemen met Marlies van Rijzingen, tel: 5131895. Hopelijk tot ziens op de ouderavond, dinsdag 20 februari a.s. 20.30 uur, in het parochiecentrum aan het St. Jansplein 9. en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21, Oisterwijk. Tel. 5217326 E-mail: Prof leschepenshetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg ’s-Maandags gesloten Waarneming:

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1