I 7 i 1 I I Den Ezel A I a WK z /d meöewepkeps V f van mocpqestel-n i euws wensen u pperrige kepstöaqen en een voopspoeöiq 1980! öe Reöaksie f en I SHBHRI Jodocus. IZ 1 in je Twier tèd vur de wereld; twaar tèd vur God; wè bellofd waar, dè moes mar gebeure; aanders kreeg le nog meej zun profete mot, want die hant al gezeej, lang teveure! Maria, die kloptenum in zunne nek: "Nog efkes, dan kunne we ruste! Wè denkte van mèn? Nege maonde al zèk! En dè ammel vur Kèzer Augustus!” Twier tèd vur den ezel; twaar tèd, méér dan tèd, vur Maria; twaar tèd vur de herders. De koninge ware de ster al kwèt, en ze dochte: hoe moet ut naauw verders? Vur de Wijzen üt ut Oosten Een alle aandere Wijzen En God heej den ezel héél hoog gehad. Zunne Zoon heej er veul op gereje. As ge Hum nie kunt volge, dan ist ok wel zat in den ezel zun voetspoor te treje. Ik geef um wè wèrmte, ik geef um wè rust; ik hem meej Marias gedraoge; zun moeder heej mèn op mun ore gekust; wè kan unnen ezel méér vraoge? Dur zèn dur wel meer die dè deje. En ze leefde nog lang en tevreeje. Koning Edward kwaam aon meej un heel dik boek, meej de Koran kwaam koning Komeni, Koning Dries meej bestek in un zèje doek; Mar den ezel docht: dès mèn idee nie! Den ezel was muug, en ie sjokte mar vort, want wè heej unnen ezel te zegge? Hij kende Sint Jozef van haver toe gort, dus ie wies dèsse ins aon zón legge. Toen ie le gevore, al waart in un stal. Daor zèn dur wel meer in gebore Den ezel sliep vaast, want die slopt overal, ok meej herders en engelekore. i t 3 :h A nt in Wij zullen U graag ook het komende jaar weer op de hoogte houden van de gebeurtenissen en aktiviteiten in onze Moergestelse gemeenschap. In de week van 23 t/m 29 december a.s. zal Moergestel-nieuws niet verschijnen! ir, k. m le te tk er ti ll WQENSDAG 19 DECEMBER 1979 4e jaargang - Nr. 121 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243 2268 Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. in >P al e- je in )e ie JP n. n: »r- er at jn r- 8 n- in 7 T- ie in 3, »g ri- e- in et in ur >1- U ss al pr ij ba iïinRrriRStRl n zl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1