I f 6500,- „De Veerkes”, fraaie herberg. "DE DEUR STOND OPEN F WINKELAKTIE - MOERGESTEL BIJ ELKE ƒ5,- EEN NIEUWE ZEGEL! De aktie wordt gehouden van Sint strooit met prijzen maandag 12 november tot en met 5 december a.s. onder 't motto: HOOFDPRIJS: EEN WAARDEBON VAN f 500,- "SINT STROOIT MET PRIJZEN"... E Totaal aan prijzen "Den Boogaard" te Moergestel K i dUeu. 11 in de regie van H. van Boxtel. Gedurende de aktieperiode ontvangt U bij besteding van elke vijf gulden KONTANT bij de deelnemende winkeliers een zegel. Elke zegel dieU ontvangt plakt U op een deelname-formulier. Zodra U tien zegels geplakt hebt is Uw formulier vol en maakt U kans op een van de fraaie prijzen...... De aangesloten winkeliers der Middenstand Moergestel gaan ter gelegenheid van St. Nicolaas een aantrekkelijke aktie organiseren voor hun klanten. KOOPT VOORAL IN MOERGESTEL, EN U WINT EEN SCHAT VAN PRIJZEN!!!!!! Deze winkelaktie berust in zijn geheel op een door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg verleende vergunning onder nr. W.K. 18/79 d.d. 30 okt. 1979. De trekking geschiedt door de E. A. Heer Burgemeester van Moer gestel, op zondag 9 december in Den Boogaard. Zaterdag 17 nov. 20.30 uur Maandag 19 nov. 19.30 uur U kunt kaarten verkrij gen op de adressen Kruysackerplein 1 en Korenstraat 36 of 's a- vonds aan de zaal. en en or en en VRAAG BIJ DE DEELNEMENDE WINKELIERS OM UW WINKELAKTIE-bonnen Deze zijn kenbaar aan hun raamstroken. WOENSDAG 14 NOVEMBER 1979 4e Jaargang - nr. 116 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Toneelvereniging "DIE NAEMLOOSE SPELERS" in >m ch tal >ds cte ok te- sn is ze Jr, d- le- an ar- Om vijf uur opende Sjaan de Veer, de voordeur, de ingang tot de herberg. Vogelkooitjes, 'n paardehoofdstuk en tal van andere nostalgische voorwerpen scheppen 'n sfeer die uitnodigt tot 't gezellig en rustig ''buurten'' aan de tap. Tesamen met z'n zus, Mies Sars,-Pes- sers, vrienden en buren heeft Jan 't St. Jansplein met 'n sfeervolle dorpsher berg verrijkt. Proficiat. 2e PRIJS EEN WAARDEBON VANƒ500,- 3ePRIJS EEN WAARDEBON VANƒ500,- Verder nog waardebonnen van 300, 250,— enz. enz. DOE VANAF MAANDAG 12 NOVEMBER MEE AAN DEZE SINT NICOLAASAKTIE; "SINT STROOIT MET PRIJZEN" VAN DE MIDDENSTAND afd. WINKELIERS MOERGESTEL, EN U KUNT EEN VAN DE PRIJZEN WINNEN!!!!! Donderdag 8 november was 't zover, van alle binnenmuren bleef slechts 45 centimeter bij 't oude, 'n bierkelder en toiletten au-dessus. "Herberg de Veerkes", 'n nieuwe naam met 'n oude historie. Vijftig jaar lang bewoonde fam. de Veer dit pand. Menigeen zal zich 't kruidenierswinkel- tje met de stopflessen, gevuld met snoep, één brok voor ene cent nog herinneren. moergestel- Anderhalf jaar geleden kocht de heer Jan Pessers dit pand, en medio augus tus begon de fa. Op 't Hoog met de verbouwing onder artistieke leiding van architekt H. v. Ommeren. speelt het kolderstuk: t

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1