f 6500,- J Bouw- en Houtbond N.K.V. WINKELAKTIE - MOERGESTEL SINT STROOIT MET PRIJZEN"... BIJ ELKE ƒ5,- EEN NIEUWE ZEGEL! De aktie wordt gehouden van Sint strooit met prijzen maandag 12 november tot en met 5 december a.s. onder 't motto: HOOFDPRIJS: EEN WAARDEBON VAN 500,- Harmonie handhaaft haar niveau! Rikconcours op de Reuselhof Gilde St. Joris Moergestel S! Totaal aan prijzen a.s. ZATERDAG 10 NOVEMBER VAN 16.00 -17.00 UUR BONNEN INLEVEREN VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN! KLOOSTERLAAN 25 De aktiviteitencommissie. De aangesloten winkeliers der Middenstand Moergestel gaan ter gelegenheid van St. Nicolaas een aantrekkelijke aktie organiseren voor hun klanten. Donderdag 1 november prijsuitreiking zomer competitie 1979 van gilde St. Joris. Wederom werd de wisselbeker van café 't Draaiboompje verwisseld. Hoofdman A. Rijnen kon dit maal de heer Piet Mutsaars uitroepen tot de nieuwe be kerwinnaar en wel met 131 punten. 2e prijs Sjef op 't Hoog 130 punten. 3e prijs Sj. v.Doormaal 118 punten. 4e prijs C. de Laat 118 punten. 5e prijs P. Moorman 116 punten. 6e prijs W. Rijnen 103 punten. 7e prijs G. v.d.Wouw 97 punten. 8e prijs P. Hoeven 83 punten. 9e prijs Th. Witlox 80 punten. 10 e prijs A. Rijnen 56 punten. Hoofdman A. Rijnen dankt alle aanwe zigen en spoort tevens de schutters aan om in 1980 dit mooie resultaat te evennaren of zelfs te verbeteren. KOOPT VOORAL IN MOERGESTEL, EN U WINT EEN SCHAT VAN PRIJZEN!!!!!! VRAAG BIJ DE DEELNEMENDE WINKELIERS OM UW WINKELAKTIE-bonnen Deze zijn kenbaar aan hun raamstroken. WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 4e Jaargang - nr. 115 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. *y* yT-T**--yT’*'’-'- "’tt~“ A.S. donderdag 8 november, groot rikconcours op de Reuselhof, voor alle bejaarden, alleenstaanden en invaliden van Moergestel. Er zijn mooie prijzen te verdienen, met 'n lekker kopje koffie gratis. Aanvang 20.00 uur. Tot ziens op de Reuselhof. Gedurende de aktieperiode ontvangt U bij besteding van elke vijf gulden KONTANT bij de deelnemende winkeliers een zegel. Elke zegel die U ontvangt plakt U op een deelname-formulier. Zodra U tien zegels geplakt hebt is Uw formulier vol en maakt U kans op een van de fraaie prijzen 2e PRIJS EEN WAARDEBON VANƒ500,- 3e PRIJS EEN WAARDEBON VANƒ500,- Verder nog waardebonnen van 300, 250,— enz. enz. DOE VANAF MAANDAG 12 NOVEMBER MEE AAN DEZE SINT NICOLAASAKTIE; "SINT STROOIT MET PRIJZEN" VAN DE MIDDENSTAND afd. WINKELIERS MOERGESTEL, EN U KUNT EEN VAN DE PRIJZEN WINNEN!!!!! ■iiuBi uesiei B nieuws Geachte Gildebroeders, Namens het Gilde St. Joris nodigen wij U uit tot deelname aan een groot wildconcours, te houden op zondag, 11 november a.s. op het terrein '"t Draai boompje". Aanvang der wedstrijden om 12.00 uur. Alle leden van Gilde St. Joris worden a.s. zaterdag om 12.30 uur op het terrein bij 't Draaiboompje verwacht om dit mee op te bouwen. bereiken, die weldadig overkomt. Dat de drumband zich hierbij uitstekend weet aan te passen, bewijst alleen maar, dat de aktiviteiten bij de harmonie bijna proffesioneel worden aangepakt. Een vergelijking was mogelijk door de medewerking van harmonie "Wilhel mina" uit Den Dungen, uitkomend in de eerste afdeling. Zij bracht een melo dieus aantrekkelijk programma met uit stekende solisten. Ook deze harmonie wist de aandacht van het talrijke publiek vast te houden. De klankkleur liet hier en daar echter te wensen over. Albert van der Werf. Dat de dirigent van onze harmonie "Prinses Juliana" dhr. W. Schreurs, zijn taak erg serieus opneemt, heeft men kunnen konstateren op het koffie concert afgelopen zondag in Den Boogaard. Nu de muzikanten uitkomen in de afdeling "Uitmuntendheid" en voorlopig geen hogere aspiraties heb ben, zou de neiging kunnen ontstaan om het even kalmer aan te doen. Hiervan was niets te merken op het koffieconcert. En terecht. Er is niets zo gevaarlijk dan op de lauweren te gaan rusten. Dat deed de harmonie dan ook niet. Zij koos een programma, haar afdeling waardig. Een extra-repetitie werd nodig geacht om dit waar te maken. Ondanks de beperkingen, die zo'n amateurorkest nu eenmaal met zich meebrengt - een ideale bezetting is moeilijk te verkrijgen - weet de dirigent een klankkleur te Deze winkelaktie berust in zijn geheel op een door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg verleende vergunning onder nr. W.K. 18/79 d.d. 30 okt. 1979. De trekking geschiedt door de E.A. Heer Burgemeester van Moer gestel, op zondag 9 december in Den Boogaard. F

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1