I r I 11 Hl wl UGQUSr i Rootven 43 Vogelshow S OPENING Zondag a.s. Koffieconcert Harmonie Moergestel J Zaterdag 3 j en zondag 4 november ft 5 Jaar Bejaarden centrum "De Reuselhof" GROTE BIER- EN WIJNFEESTEN in BAR "DE SCHOUW" I WW ft E.H. £3a JAN PESSERS 3 Kg KH VJ 7 Korte pauze. Tot ziens op onze vogelshow. Vogelvereniging "Moergestel". aw'^4^ n k Ook 'szondagsmiddags geopend! Bij deze is eenieder van 20.00 tot 22.00 uur uitgenodigd om met mij dit heuglijke feit te vieren. Het was een feestelijke dag voor de gehele Reuselhof, afgelopen woensdag 24 oktober. De dromerige huisjes aan de waterkant van de Reusel, werden beschenen door de lage gouden stralen van het herfstzonnetje. Het hoofdge- Programma: Harmonie "Prinses Juliana" o.l.v. Dhr. W. Schreurs uitkomend in de afdeling Uitmuntendheid met 48 leden. 1. De mars Drumbo van W. Laseroms 1. s.m. onze drumband. 2. American Folksuite - Harold Waters 3. American Panorama - John Darling 4. Carnaval Ouverture - von Suppe/ Mellema. 5. Italien Festival - Glenn Osser 6. Quick Slow Show (Drumband) 7. Over and Out. mars van Randy Beck i.s.m. onze drumband. Bij deze nodigen wij U van harte uit tot het bijwonen van een koffie-concert, dat onze vereniging organiseert in sa menwerking met Harmonie "wilhelmi- na" uit Den Dungen. Het concert vindt plaats op zondag 4 november a.s. in Den Boogaard en begint om 12.15 uur. WOENSDAG 31 OKTOBER 1979 4e Jaargang - nr. 114 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. een drumband met 16- en een majoret- tenkorps met 14 leden. Programma: 1. Albula mars - Arthur Tschuor 2. The Cavalier - E. Sutton 3. Banda Sucre - G. Orsomando 4. Three Snapshots - Mathieu Max 5. Vastenavondmuziek - H. van Lijn schoten 6. Pavane in Blue - Ted Huggens 7. Apache - Jerry Jordans 8. American Patrol - Meacham/delhaye Wij wensen U veel muzikaal genoegen. ;t e f I. Donderdag 8 november a.s. opent HERBERG DE VEERKES zijn deuren. i» B 4 een heerlijk kopje koffie en een borrel tje, waarna in de middag een feestelijk diner aan de bewoners werd aangebo den. Ik zag overal blijde en glunderende gezichten, en eenieder was getooid met een grote frisse rode anjer in het knoopsgat. Onder het genot van een drankje werd de avond besloten met het optreden van de Heer Henk Oud, die met zijn cabaretje "Uit met oud" de mensen op hun lachspieren werkte. De heer van Leeuwen dankte in zijn klein toespraakje nadrukkelijk de leden van de advies-commissie voor het vele werk dat aan dit feest was voorafgegaan. Heel toepasselijk waren de woorden die de heer Henk Oud op een gegeven moment tot de aanwezigen sprak... als ik al die gezichten hier eens bekijk dan vraag ik mezelf af... ben ik hier wel in een bejaardenhuis? Tot slot wensen wij alle bewoners van Reuselhof van ganser harte toe... blijf fris en jong ook al gingen jullie een avondje UIT MET OUD. De vogel vereniging "Moergestel" or ganiseert voor de 12e maal haar jaarlijk se vogelshow. Het is voor de vogellief hebber elke keer weer een belevenis het zij met voldoening of met teleurstelling. Elke liefhebber zet de in zijn ogen beste vogels in om het fel begeerde Bonds- kruis in de wacht te slepen. Maar het is zoals bij alle wedstrijden dat alleen de beste winnen. Wie de besten zullen zijn zal blijken wanneer de keurmeesters hun werk hebben gedaan. Wat zal er zoal te zien zijn? Ten eerste zijn dat de kleurkanaries en de vorm- en postuurkanaries. Ten twee de de tropische vogels met hun grote variatie aan kleuren evenals de graspar kieten en de grote parkieten. Ook zullen de vogels van Cees v.d. Wouw te zijn, waarmee hij in Hapert op de Int. tentoonstelling het kampioen schap behaalde. De opening zal worden verricht door burgemeester Ter Veer die dan ook de kampioenen bekend zal maken. De show zal gehouden worden in de zaal van café 't Centrum en zal geopend zijn op vrijdag 2 nov. 20.00 uur en zondag 4 Verder op zaterdag 3 nov. van 13.00 uur tot 22.00 uur en zondag 4 nov. van 10.00 uur tot 17.00 uur. Wij als vogelvereniging zouden het zeer op prijs stellen U op onze show te mogen begroeten, zodat wij kunnen terugzien op een geslaagde show ten aanzien van uw belangstelling. Verder willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om al onze adverteerders harte lijk te bedanken voor hun spontane medewerking om dit evenement te doen slagen. Harmonie "Wilhelmina", opgericht in 1918, staat o.l.v. dhr. C. van Alebeek. Zij spelen in de eerste afdeling en hebben eveneens 48 leden. Daarnaast bouw stak boven dit alles uit als een trouwe wachter, met een feestelijk wapperende vlag. De aula was die dag het middelpunt van het eerste lustrum-gebeuren, aan de ingang daarvan pronkte 'n grote rood gekleurde VIJF, omgeven door guirlan des en bloemen. In de vroege morgen werd in de aula van het gebouw een H. Mis gecelebreerd door de Zeereerwaar- de Heer Pastoor v.d.Broek. Daarna werd het een gezellig samenzijn met mnefiiRstpl- ■WW'' 1/7 I ’fl I mi I. I, «KMMMR '1 AxA-

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1