M Mevr. v.d. BIGGELAAR DE VRIES CHEMISCH REINIGEN I I I Kerkstraat 4, Moergestel. Mevr, van Velthoven, Korenstraat 12, Moergestel bedankt bij deze al haar cliënten voor het in haar genoten vertrouwen van de afgelopen 25 jaren. Wij hopen U op ons nieuwe adres op dezelfde prettige manier van dienst te kunnen zijn als voorheen. Wegens vertrek uit Moergestel met ingang van 5 november a.s. wordt daarom het filiaal van De Vries Chemisch reinigen verplaatst naar Allerheiligen - Allerzielen Wim Willems Cees Op 't Hoog o Trefcentrum: dank-je-wel! T J.S. PLANTENKWEKERIJ BLOEMSIERKUNST Op zondag 28 oktober staan wij van 10.30 tot 15.00 uur aan 't kerkhof te Moergestel. WOENSDAG 24 OKTOBER 1979 4e Jaargang - nr. 113 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. middag lang bezig te houden. Zelfs de prijzen de prijsjes ontbraken niet. De organisatie was bij het Trefcentrum in uitstekende handen, maar dat zijn we gewend, en we hadden ook niet anders verwacht. Het was een geweldig initia tief dat even geweldig geslaagd is en dat voor veel kinderen en ouders zeker tot de traditie mag gaan behoren! ■nueiUBsiei n Dat is zeker de gedachte van honderden kinderen (en ouders) voor wie de jongelui van het Tref een herfstva- cantieprogramma hebben opgezet dat klonk ais een klol en liep als een fluitje. Het begon dinsdagmiddag met pop penkast voor de kleintjes, die allemaal nog een fluitje mee naar huis kregen om indruk ontkomen dat er veel kinderwa gens ten offer zijn gevallen. Hetgeen voor de toekomst van Moergestel te denken geeft', 's Woensdags was er een middagvullend filmprogramma in den Boogaard. Donderdagmiddag een bonte Breugeliaanse kermis in en rond het Trefcentrum: bloklopen, zaklopen, touwtrekken, ringwerpen, sjoelbakken, kortom alles wat de menselijke geest maar heeft uitgedacht om kinderen een de ouders ook inde feestvreugde te laten delen. Voor de groteren was er een spectaculaire zeepkistenrace met adembenemende valpartijen en botsin gen. De machines die aan de race deelnamen varieerden van uiterst primi tief tot opvallend vernuftig. Maar over het algemeen kon men niet aan de

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1