I OPEN HUIS ZONDAG 2 SEPTEMBER LAATSTE OPROEP!!! SLAGERIJ KETELAARS B.V Zondagscrêche Zeskamp Gezwiene Waai op het St. Jansplein van 10.00 - 17.00 uur. Vrije trimmers Bibliotheek 5 jaar 4 6 4 5 6 1, g e van 19.00 tot 21.00 uur. Het bestuur. Kerkstraat 10 - Moergestel - Telefoon 1262 VLOOIENMARKT Prijs Prijs Graag nodigen wij U uit met ons 'n glaasje te drinken op deze feestelijke heropening. Vanaf woensdag 5 september 8.30 uur staan wij weer graag tot uw beschikking. Na een interne verbouwing van 3 weken gaan dinsdag 4 september de deuren weer open van onze geheel vernieuwde slagerij. Daarom houden wij die dag i- il 1 2 3 5 Het trimmen begint weer op woensdag 29 augustus om half acht bij Café het Stokske. WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1979 4e jaargang - nr. 105 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Groep zeskamp. F1 D2 B3 C4 A5 E6 Zondag 2 september vlooienmarkt t.b.v. onze Harmonie n J- Diegenen, die door omstandigheden verhinderd waren hun spullen klaar te zetten, willen die even kontakt opnemen met G. Antonis, tel. 1383? Dan wordt ook U nog van uw "vlooien" verlost. In verband met de zeskamp van "Gezwiene Waai" komen we a.s. zaterdag in deze buurt de spullen ophalen voor de vlooienmarkt van onze Harmonie. In september 1974 ging de bibliotheek van start. We hadden de beschikking over een klaslokaal in een barak, en een boekenbestand van 3500 banden. Al spoedig bleek de ruimte te klein en in 1977 kregen we de hele barak die toen opgeknapt en aangepast werd. Het lezersaantal bedraagt momenteel bijna 1700. Het aantal uitleningen zal dit jaar de 60.000 overschrijden, hetgeen gezien de beperkte bibliotheekvoorziening, buitengewoon hoog genoemd kan worden. Ons boekenbezit bedroeg op 1 jan. '79; 6471 banden en zal op het eind van het jaar 6750 bedragen. Dit aantal zal elk jaar gestadig stijgen. Wilt U eens een kijkje nemen, een naslagwerk inzien of nadere informatie over de bibliotheek inwinnen, dan bent U altijd van hart e welkom. moergesteF nieuws Drie maal per jaar worden 500 boeken geruild bij de Provinciale Bibliotheek Centrale en we proberen steeds de nieuwste exemplaren in ons bezit te krijgen. Hebt U hieromtrent bijzondere wensen, dan kunt U ze bij ons kenbaar maken en wij trachten dan daaraan te voldoen. We hebben dit jaar een groot aantal tijdschriften aangeschaft, die voor U ter inzage liggen en die ook worden uitgeleend. Bovendien zijn we sinds enkele maanden in het bezit van een kopieerapparaat, waarvan iedereen altijd tijdens de uitleenuren gebruik kan maken. (25 ct. per kopie.) Terugziende op de afgelopen 5 jaar is wel gebleken, dat de bibliotheek in Moergestel in een grote behoeft voor ziet en niet meer uit de gemeenschap weg te denken is. Nu we ons eerste lustrum vieren, zouden we U allen daarin graag betrek ken, maar tijd en geld ontbreken ons om veel bijzonders te doen. Wel kunnen we U de eerste week van september BOETEVRIJDOM geven. Speurt U dus uw huis af naar achterge bleven boeken (we missen namelijk nog enkele bijzondere exemplaren) en lever ze snel in, het kost U een week lang niets. Verder krijgt degene die zich in de eerste week van september als lid opgeeft, een gratis abonnement, dat geldig is tot 1 januari 1980. Afgelopen zaterdag augustus, mochten we getuigen zijn van een geweldig geslaagde Zeskamp voor klei ne en grotere kinderen van de buurt vereniging "Gezwiene Waai". Onder goede weersomstandigheden was er in de vroege ochtend al een drukte van belang, en zag men de kleinste der Gzwiene Waaikes bezig met de hun opgedragen spelletjes, onder steund en begeleid door een groot aantal "vrijwillige moeders". Na deze opening van de allerkleinsten begon men aan de mini-zeskamp van de iets grotere jongens, die met een groot enthousiasme het spel der spelen af werkte. Rond het middaguur verzamel de zich op het plein de echte zes kampers, waarvan degenen die daar getuige van geweest zijn, een plezierige middag beleefd hebben. Ook de bekende zeepbank was aanwe zig, en vele toeschouwers hebben letterlijk en figuurlijk krom- gelegen van het lachen. De grootste klap van de Gezwiene Vuurpijl was het groepje da mes uit de buurt die zo maar voor plezier ook het spel meespeelden, zij hebben voor een geweldige lacher gezorgd. Gesteld mag dan ook worden dat het buurtleven in de Gezwiene Waai nog leeft, en het mag dan ook niet achter wege blijven dat het bestuur en het comité van de Zeskamp, en de vele vrijwilligers die zich voor dit evenement hebben ingezet een geweldige pluim verdienen voor deze middag die voor zoveel kinderen een echte plezierige herinnering zal blijven. Hier volgt de uitslag van de deelnemen de groepen; Groep mini zeskamp. E1 A2 C3 B4 D5 F6 1 2 3 Uitslag Damesploeg; 1. Mevr. Cornelissen 2. Mevr. Rozen 3. Mevr. v.Gisbergen 4. Mevr. Mouthaan 5. Mevr. v.d.Heuvel 6. Mevr. Jansen. 7. Mevr. Poppelaars. 8. Mevr. v.Erven. De kindercrèche van zondagochtend is weer geopend. Alle ouders kunnen hun kinderen tot 7 jaar tijdens de mis van half 12 naar de crèche brengen. Er zijn twee meisjes beschikbaar die de kinderen prettig bezighouden. Indien echter de belangstelling voor deze kindercrèche te gering mocht blijken, zijn wij genoodzaakt de chrèche op zondagochtend na 1 december te sluiten. De werkgroep kinderkathechese.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1