Laat de Vlooienmarkt en de Harmonie niet in de steek!! Op de zaterdagen 18 en 25 augustus komen we bij Uü! 11 lUBilltSwUSI i nieuws I t.b.v. onze Moergestelse Harmonie Zoekt U de oude spullen vast bij elkaar, zoals: breekwaar, boeken, meubels, kachels, fietsen, radio's, t.v.'s; kortom we zijn overal blij mee! The South Jazzband L 3 - I de gemeente. in de buitenwijken. Zaterdag 18 augustus komen we vanaf 10.00 uur met onze traktor Zaterdag 25 augustus komen we vanaf 10.00 uur in de kom van 1 Zondag 2 september - Vlooienmarkt WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1979 4e jaargang - nr 103 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. werd hun eerste plaat uitgebracht. Zangeres was niemand minder dan Anneke Grönloh. De succesen bleven zich opstapelen voor de band: er kwamen t.v.-optre dens o.a. blijken door het predikaat "Europees Kompioen" dat zij in 1977 te Praag behaalden. Voor de muzieklief hebber zonder meer een buitenkansje om deze "Tilburgse" jongens, nu reeds bezadigde huisvaders, in ons eigen Moergestel te kunnen horen. A.s. za terdag is het zover: in zaal de Brouwer vindt dan het Barberjes-festival plaats en zal men getuige kunnen zijn van de virtuositeit, de orginaliteit en het impro- visatie-vermogen van het South Jazz band. Voor de amusements-muziek draagt onze eigen Moergestelse New Forma tion zorg en voor de stemmige muziek bij onze barbecue kunnen wij rekenen op de medewerking van Albert Christ. Kortom een avond die U niet missen mag. Tevens vindt de trekking plaats van de Barberjes-loterij. Deze band wer opgericht in 1957 en kent in haar bezetting nog steeds twee leden die het al die 22 jaar hebben vol gehouden. De initiatiefnemer en leider van de band is Henk van Belkom, die reeds op zeer jeugdige leeftijd werd be geesterd door de Jazz-muziek, want zegt hij: muziek is wel de kunstvorm, die het gemakkelijkst toegang heeft tot het menselijk hart. Jazz-muziek is ech ter de muzieksoort welke je de meest muzikale bevrediging geeft, doordat deze muziekje via de improvisatie volop ruimte geeft tot het uitdragen van je gevoelens. Jazz is ook een muzieksoort zonder grenzen, hij spreekt de hele wereld aan. Dit blijkt o.a. uit het optreden van jazz-bands in de Oost- blok-landen, waar door de leiding deze muziek veroordeeld wordt als zijnde decadent en westers.Slechts twee jaar oud, mocht het bandje van Henk van Belkom, al voor de radio optreden. 1962, het eerste lustrum werd gevierd. Bijzonder succesvol was het optreden te Loosdrecht, waar zij winnaars wer den van het Jazz-concours. Tevens mnpmp«Etpl- 3È Aanvang; 20.30 uur Voorverkoop; J. S Maeyerstraat 9, Café "De Brouwer", Rootven 11 Toegang; 5,-- Denissen, Burg. t

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1