Mariakapel 40 jaar 139 Verse sla Snijbonen Komkommer Bloemkool Andijvie Groentehal Crisje Aardappelen Boontjes 8 I Tomaten Export-kwaliteit SI f Kom on*® SI We zijn weer terug van vakantie!!! naar De Stichting Folkdag groenten Daarom deze week verse groenten tegen speciale prijzen..... 1/2 kilo per kilo 5 kilo 2 grote kroppen 1/2 kilo Vers gesneden stoofgroenten, soepgroenten speciaal, rauwkost. Perziken, pruimen, aardbeien, bessen, meloen, ananas, kiwi en mango. Vanaf donderdagmorgen zijn we U weer graag van dienst. Vers gesneden Mooie Extra grote hagelwitte Mooie verse Pr. Irenestraat 11, Moergestel. Tel. 1806. Nieuwe bintjes Mooie verse f] y. 'O Van donderdag t/m zaterdag Harde per kilo 89 79 69 269 89 79 59 bedankt alle mensen en instanties, voor hun bijdrage aan het welslagen van de 3e Internationale Folkdag die afgelopen zondag in Moergestel plaats vond. WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1979 4e jaargang - nr. 102. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. .<■3 houden zijn teruggekeerd. Vandaar ook dat de Vereniging van Oud-lndië-gan- gers een actief aandeel heeft in de vie ring van het 40-jarig bestaan van de ka pel. Het 25-jarig jubileum in 1964 is lui sterrijk gevierd door pastoor H. v.d. Boogaard. De hele maand mei zijn er toen op zondag openluchtmissen ge weest. Menig openluchtlof met preek door rector Heeren werd groots be zocht. Het 40-jarig jubileum gaan wij vieren met een plechtige gezongen a- vondmis in de openlucht bij de kapel. Pastoor-deken H.J. v.d. Broek zal hoofdcelebrant zijn op woensdag 15 augustus 's avonds om 19.30 uur. De Moergestelse gilden zullen, ook van wege de speciale band van de gilden met de stichter van de kapel, de heer Schade, de viering mee op luisteren. Het kerkkoor zingt met de aanwezigen Marialiederen en de vaste gezangen van de VIII Gregoriaanse Mis. Mensen, die de plechtigheid willen bijwonen en meevieren worden verzocht de kapel te naderen vanaf de Waterhoefstraat en daar en in de omgeving van het sport- I I I park te parkeren. De politie zal e.e.a. begeleiden en regelend optreden. De gildes trekken omstreeks 19.00 uur vanaf het St. Jansplein in formatie naar de kapel. Het is de bedoeling, dat het een echte gemeenschapsviering wordt. Vandaar de samenzang, vandaar assis tentie van leken en eventueel meerdere priesters, vandaar dat iedereen verzocht wordt voor de versiering bloemen mee te brengen bij de familie Hoosemans, die de kapel verzorgen. De collecte is voor de bestrijding van de onkosten. Speciale tekstboekjes krijgt men uitge reikt en indien mogelijk wordt er voor klapstoelen gezorgd voor mensen, die moeilijk de hele plechtigheid kunnen blijven staan. Bij onverhoopt slecht weer zal een geluidswagen in Moerges tel aankondigen, dat dan de viering ge houden wordt in de kerk. Maar laat ons hopen op goed weer! Het program van de viering van het 40-jarig bestaan van de kapel aan de Oisterwijkseweg te Moergestel is dus woensdagavond 15 augustus a.s. een plechtige Openlucht mis bij de kapel 's avonds om 19.30 uur. In 1939 werd op initiatief en door de heer Carol Schade de Maria-kapel aan de Oisterwijkseweg gebouwd. Zij werd op 8 december 1939 plechtig ingeze gend door pastoor Jos Janssen. Vanaf de eerste dag tot op dit moment leeft de kapel en bloeit daardoor de Mariadevo- tie. De kapel is toegewijd aan Onze Lie ve Vrouw, Koningin van de Vrede. Vooral tijdens de oorlog en nog meer toen vele Moergestelse jongens in Indië waren, is er veel en vurig gebeden. Het stemt nog altijd tot dankbaarheid, dat alle Moergestelse jongens uit Indië be- nieuws

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1