I in ons land! Folkdag grootste openlucht volksmuziekfestival IIIUmijwOlGF I J.M.A. Stieger geen praktijk Vur de tuisblèvers Attentie a.u.b. iS Inwoners van Moergestel in de voorverkoop voor de helft van de prijs TANDARTS van 27 juli tot 12 augustus. Voor spoedgevallen: Tandarts C. v.d. Tas, Kap. Huyberslaan 27, Oisterwijk, Tel. 04242-6655. Tevens is in marktkraampjes een mu ziekinstrumenten- en platenmarkt inge richt, waar o.m. een snaarinstrumen tenbouwer en een doedelzakbouwer uitleg geven over alles omtrent die instrumenten. Ook wordt er voorge daan hoe op een doedelzak gespeeld moet worden. Op de platenmarkt staat een uitgebreide collectie volksmuziek- platen uitgestald. Twee grote tenten dienen niet alleen voor eventuele schuilmogelijkheid maar ook als eet- en drinkgelegenheid. Ook is daar een open podium geplaatst, waar iedereen die wil, muziek kan maken. Een terras ontbreekt natuurlijk ook niet. r WOENSDAG 25 JUL11979 4e jaargang - nr. 101. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243 2268 Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. De groeten van Jodocus 03 c c: <3 o Ik zit hier zo fèn aon de Moezel meej vur me un goej giaas wén. ik Hg aachteruit en ik doezel: wè 1st aon de Moezel toch fèn! Ons vraauw is warempel gaon statte, die ziek vur den aovend nie trug; ut geid kriebelt wir in dur jatte, ok ai groeit ut mèn nie op munne rug. In Gèssel, daor zatt naauw wel stil zén Iedereen zuukt de rust ver van huis. Mar de rust is mar net wortie wil zèn: as gè weggaot, dan komt ie nèt thuis! The Jim McCann band Als belangrijkste primeur geldt het optreden van "The Jim McCann Band" uit Ierland. Jim McCann heeft enkele jaren deel uitgemaakt van The Dubli ners. Begin dit jaar is hij uit die vermaarde groep gestapt. Met twee begeleiders, waarvan een multi-instru- mentalist, komt hij nu voor het eerst als "The Jim McCann Band" naar ons land, na in zijn eigen land al de nodige opzienbarende concerten verzorgd te hebben. Voordat hij intertijd zijn intrede bij The Dubliners deed, gold hij in Ierland als de beste vertolker van het traditionele lied. Zondag 5 augustus staat Moergestel in het teken van de volksmuziek. Dan vindt er vanaf 13.00 uur tot midder nacht voor het derde achtereenvolgen de jaar een internationaal volksmuziek festival plaats onder de naam Folkdag Moergestel. Het geheel speelt zich af op een groot terrein, dat gevormd wordt door het St. Jansplein en de muziek- kiosk en omgeving. Dit festival is uit gegroeid tot het grootste openlucht folkgebeuren in ons land. Er worden 2500 bezoekers verwacht, onder wie ook mensen uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en België. Speciaal voor Moergestelnaren is er een aparte voorverkoop georganiseerd, waarbij de kaartjes f 6,25 kosten. Voor alle anderen kost een toegangskaart f 12,50. De kaarten f 6,25 zijn nog tot en met donderdag 2 augustus te koop op de volgende adressen; Gemeentehuis, afdeling sociale zaken en welzijn: Paul van de Wiel, Postel- straat 16: Jos van Velthoven, School straat 1. Op de Folkdag zelf betalen alle be zoekers, dus ook de Moergestelnaren f 12,50 toegang. De grote voorverkoop verloopt via alle VW-theaterbespreek- bureaus in ons land. De organisatie van de Folkdag is in handen van de Stichting Folkdag Moer gestel. De Stichting beschikt op de Folkdag over bijna zeventig medewer kers. Een groot deel van het St. Jans plein zal zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 augustus niet als parkeer gelegenheid kunnen dienen. De Folkdag is niet alleen een muzikaal hoogstaand gebeuren met vijftien folk groepen, maar tevens een gezellige dag met meer dan alleen maar volksmuziek. Primeurs De overige primeurs zijn; La Mirlitantouille uit Frankrijk, een zes- mansformatie, die Bretonse muziek maakt. The Delaware Water Gap String Band uit de VS. Dit zijn vier zeer begaafde snaarinstrumentbespelers, wiens mu ziek zich beweegt tussen bluegrass en Ierse dansmuziek. The Marsden Ratt lers, die samen met Bob Davenport (uit Engeland) een volksbal begeleiden dat 's avonds tussen elf en twaalf uur rondom de muziekkiosk wordt gehou den. Engelse traditionele dansmuziek spelen zij. De Franse groep L'Echo du Bayou staat borg voor een swingend uurtje cajun- muziek, een muzieksoort die door Fran se emigranten in Canada wordt ge maakt. Uit Schotland komen The Whistle- binkies. Deze groep heeft een afwis selend repertoire waarin harp, doe delzak, gitaar, dwarsfluit en trom een belangrijke rol spelen. Het is nog een van de weinige Schotse groepen die in de oude Gaelic-taal zingt. Kinderprogramma Zo is er voor de kinderen tot en met tien jaar (die onder geleide gratis toegang hebben) een middagprogramma geor ganiseerd met de mime-clown Cor van Geffen en zijn muzikale begeleiders en met het poppentheater "RobHetty". Internationaal getint De Folkdag biedt een bijzonder interna tionaal getint programma. Van de 15 groepen die 5 augustus over 2 podia verdeeld, spelen, zijn er zes die nog nooit eerder in ons land concerteerden. Deze 6 primeurs, waarvan er minstens een als 'n ware topper kan worden aangemerkt, worden in het programma afgewisseld met louter zeer vooraan staande groepen. De Avro-radio was dan ook zeer geïnteresserd in het maken van opnamen die in augustus op elke dinsdagavond te beluisteren zijn via Hilversum I in het programma "Folk-Li ve". Volgende week, woensdag 1 au gustus, za! Moergestel-nieuws niet verschijnen. !n dit nummer vindt U derhalve de doktersdiensten, pastorie- diensten en kerkberichten voor de komende veertien dagen. Tot over 2 weken is onderscheiden met de Prix de Mon treux. De Vlaamse groep De Snaar heeft al in haar 10-jarig bestaan op menig festival succes geoogst met een mengelmoes van humor en knap bewerkte tradi tionele muziek. La Bamboche komt uit de buurt van Lyon. Deze groep combineert tradtio- nele instrumenten zoals accordeon, draailier, viool en dulcimer met de ei gentijdse instrumenten; elektrische bas en gitaar en drums. Battlefield is door Collin Irwin van het toonaangevende Engelse muziekblad Melody Maker betiteld als de opval lendste nieuwe formatie in 1979. The McCalmans is een trio dat in Schotland en Ierland en Engeland hoog aangeslagen wordt. In ons land is de groep nog vrij onbekend. The McCal mans bestaan nu al vijftien jaar. Het geluid van de groep kenmerkt zich voor een belangrijk deel door zeer sterke zang, die menig bierglas op minstens vijftig meter afstand doet springen, een hechte begeleiding en een fikse dosis humor. Deze groep kan zeker be schouwd worden als een van de inter nationaal meest hoog aangeslagen for maties op de Folkdag. Vanaf 23.00 uur tot middernacht wordt het programma besloten met een volks bal rondom de muziekkiosk. Dit is een voor ons land vrij uniek gebeuren. Op traditionele dansmuziek uit Engeland kan iedereen zijn gang gaan. Er worden geen danstechnische hoogstandjes verwacht. Het wordt zeer waarschijnlijk gewoon een gezellige afsluiting, waarbij ieder op zijn eigen manier kan "mee huppelen". De leiding daarbij is in handen van Bob Davenport, een man die zich al bij zonder lang verdienstelijk maakt in de folkmuziek. Hij was ondermeer de eer ste Engelse folkmuzikant die op het Amerikaanse Newport Folkfestival op trad, dat was vijftien jaar geleden. mnempctol. Bekende groepen De bekende groepen op de Folkdag zijn Rum en De Snaar (België), La Bambo che (Frankrijk), Battlefield en The Mc- calmans (Schotland), Gerard van Maas- akkers en Jan Eibers (Nederland), lona en Five Hand Reel (Engeland) en Clan- nad (Ierland). Rum is een van de voornaamste Vlaam se groepen. De groep trad reeds veel op veel festivals op waaronder Cambridge en St. Laurent. Het repertoire bestaat uit traditionele nummers en nieuw ge schreven ballades en dansjes. De vierde lp "Hinkelen", die onlangs verscheen O l

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1