lWI? to gulden Beekman en Beekmand Dure optie op dure grond GROTE K-TEL TELEVISIESHOW gepresenteerd door ANTHONY PARKER I SI K Hondurd Kirre Moergestel-nieuws X Kom ook op woensdag 25 juli Dat mag U niet missen.... |f| fl Noudv.d. Wouw ^3 INDUSTRIEWEG - MOERGESTEL Spoedeisende gemeenteraadsvergadering vrijdag 13 juli jl. 1 Woensdag 25 juli van 13.00 tot 17.00 uur V. SS 51 •J." .7 Moergestel, juli 1979 Oisterwijkseweg 30 De enorme belangstelling tijdens mijn ziekte en na de operatie te Londen, heeft mij diep getroffen. Graag wil ik dan ook langs deze weg iedereen bedanken voor de belangstelling, bloemen, fruitmanden en al het goeds dat U mij toewenste. Hondurd kirre! dès al eve, mar tis ok wir nie zo veul; ik hoop de duuzend te beieve ak strak meej mun kiènjong speuü Voorzitter; Loco-burgemeester Smits Afwezig; Burgemeester ter Veer en raadslid de heer Kuypers. Publieke tribune; zeer matig bezet. Wat de raadsleden allemaal besproken hebben, mag Joost weten, maar ze hadden er in elk geval nog anderhalf uur voor nodig. Uit de uiteindelijke stemming over het voorstel bleek in elk geval dat vooral de Sociale Volkspartij nogal wat bedenkingen had. De heer van Stiphout kon niet verhelen dat hij Loco-burgemeester SMITS Voorzitter achter gesloten deuren Hondurd kirre is ut krentje bè mèn in de bus gewèjd. Twaar int urst nog mar un kièntje, mar tis aorig utgedèjd. Dur komt iedere week wè kèke vur dèt wir de deur ut is; ut maag dan wei hii simpel lèke, mar dan heddut HHuk mis! Kzogget nie mir wille misse, vur de schrèf nie, vur de lees; kneem ut meej ak soms gao visse of ak wir nor school toe sjees. WOENSDAG 18 JULI 1979 4e jaargang - nr. 100. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. het een voor de gemeente riskante zaak vond. Uiteindelijk werd het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. J.S. PIET DE ROUW; "Inpakken en wegwezen De enkele trouwe supporters op de publieke tribune bij de spoedeisende extra-raadsvergadering op vrijdag 13 juli zijn er niet veel wijzer van geworden... dan zij voor de vergadering al waren. Ze mochten van de voorzitter, wethouder Smits, nog wel wijsheid voor de raads leden afbidden, maar werden toen buiten de zaal gedirigeerd, daar het beraad over de voorgestelde begrotingswijzigingen achter gesloten deuren zou worden gevoerd. Zelfs in de hal werd hun aanwezigheid niet gedoogd, zodat zij tot nader order elders een heenkomen moesten zoeken. Zozeer was het onderwerp van bespreking een geheim, maar dan wel een publiek geheim. De voorgestelde begrotingswijziging was een extra uitgave van f 25.000,00 waardoor de gemeente een optie-periode van 3 maanden kreeg om aankoop van een boerderij met ruim 30 bunder, toebehorende aan de heer van Riel (niet de ex-wethouderl), te overwegen. Voor de gemeente zou deze grond als ruilobject bij de verwe zenlijking van toekomstige bouwplannen van groot belang kunnen zijn. Bij eventuele aankoop zou het optie-geld op de totale koopsom van 2.500.000 in mindering worden gebracht. moergestel; Jodocus. s .mÉ.-

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1