mAamoof al iHuCracSlBr me i 1 13 Toneel Cafetaria Mertens gezellig vernieuwd rokken. GEMEENTE MOERGESTEL cadeau!!! Wegens groot sukses ook deze week van 28 juni t.m. 5 juli bij aankoop van een damesrok, een V-hals t-shirt Voor drukwerk BURO 76 Oisterwijkseweg 43 - 5066 XC Moergestel Tel. 04243-2268 Naar India HE RAADHUISSTRAAT 17 - MOERGESTELTEL.04243 1287 I Sa Familia v. Haaren INFORMATIEAVONDEN Kijkje in de gezellige "eethoek" Moergestel, juni 1979 Rootven 22 Het eerste jaargetijde van onze beminde zoon, broer, zwager en oom, Jos v. Haaren, zal gehouden worden op zondag 1 juli a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk H. Johannes Ont hoofding te Moergestel. Burgemeester en wethouders van Moergestel nodigen U hierbij uit tot het bijwonen van een informatieavond, welke zal worden gegeven in het kader van het ontwerp-bestemmingsplan Oistelvoirt. Dit ontwerp-bestemmingsplan ligt, zoals U wellicht bekend, vanaf 22 juni 1979 ter inzage ter gemeentesekretarie, afdeling Algemene Zaken. De informatieavonden zullen gehouden worden op woensdag 4 juli en donderdag 5 juli 1979. Plaats van deze informatieavonden is beide keren de Burgerzaal van het gemeentehuis, gelegen aan de Raadhuisstraat 21 Burgemeester en wethouders van Moergestel, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. De Sekretaris, A.P.A. de Rouw. Diezelfde spelers van toen, voor zover zij beschikbaar waren, hebben thans het stuk weer ingestudeerd en zullen donderdag weer optreden. Dit toneelstuk is 28 jaar geleden opge voerd door de toneelclub van de jonge borenstand uit Moergestel. Alle K.P.J.-leden en aspiranten worden voor deze avond uitgenodigd. Tot dan! WOENSDAG 27 JUN11979 4e jaargang - nr. 97. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro 76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Profiteer van deze bijzondere aanbieding en kom eens kijken naar onze modische kollektie ter waarde van f 13,95 Op 11 juli a.s. vertrekt José Raaymakers naar India om op bezoek te gaan bij broer Theo, de missionaris. Ze heeft hem ge vraagd; wat moet ik meebren gen? Een je raadt het niet; hij schreef; brillen, rozenkransen en medailles... Zij is nu bezig om het gevraagde te verzamelen... Misschien zijn er best mensen, die nog een en ander van het ge vraagde hebben liggen... Wel de familie Raaymakers woont; Schout v.d. Wouwstraat 6. En als José nou de groeten van ons allemaal wil doen en Theo het allerbeste wensen met zijn werk, met zijn kinders, met zijn wat primitieve leven... B.g.v. het 25-jarig jubileum van de heer A. Jonkers als secretaris van de boe renbond wordt op donderdag 28 juni a.s. om 20.00 uur in "Den Boogaard" het toneelstuk "Zand of Klei" opge voerd. Cafetaria Mertens opende na een ver bouwing van maar liefst 7 weken afgelopen donderdag opnieuw zijn deuren. Samen met binnenhuisarchi tect Wim Schijven uit Middelbeers, hebben Henriètte en Piet Mertens de zaken rigoreus aangepakt, en van de vroegere inrichting is totaal niets meer terug te vinden. Het is de tweede verbouwing in 9 jaar en men heeft tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om het vloeroppervlak met maar liefst 20 m2 te vergroten. Het cafetariagedeelte bevindt zich nu bij binnenkomst aan de rechterkant van de zaak; de bar verhuisde naar links achter in de hoek. Men kan er nu ook rustiger eten, want de 30 zitplaatsen zijn zo geplaatst dat men van de in- en uitgaande mensen geen hinder heeft, terwijl alles toch wel overzichtelijk gehouden is. Voor hen die bestellingen komen afhalen zijn er twee zitbanken geplaatst zodat de wachttijd wat veraangenaamd wordt. De open koeling in de friture is ook nieuw, zodat men de voorhanden artikelen ook kan "zien". Het geheel is gezellig ingericht en ook aan het plafond is de nodige aandacht besteed, en dan te weten dat men veel op eigen kracht heeft gedaan met behulp van enkele vrienden. Al met al kan worden gezegd dat cafetaria Mertens er flink op vooruit is gegaan en velen hebbenzich daarvan al overtuigd bij de officiële heropening van afgelopen donderdag. 'n Hele verbetering dus en uit dat oogpunt gezien zullen Henriëtte en Piet er best gélukkig mee zijn en het zal weinig moeite kosten om aan die nieuwe omgeving te wennen. Daarom, onze hartelijke gelukwensen en veel sukses voor de toekomst. M.O.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1