HEROPENING Piet en Henriette Mertens I F.C. De Schouw sleept voer de eerste keer de titel binnen! DONDERDAG 21 JUNI van onze geheel vernieuwde cafetaria- annex bar. A en O werd Attent Ballet in de Kunstkring öe heep a. jonkeps Landelijke Rijvereniging F.E.V.I.O.R. Bedrijfszomeravondkompetitie ten einde hieRBij heBBen wij het qenoeqen u meöe te öelen óat op zijn 25-japiq öienstjuBileum qaat viecen. öinsöaq 26 juni 1979 onze secpetapis-zaakvoeRöeR namens het Bestuup van öe R.k. BoepenBonö, moeRqesteL qeleqenheiö tot felicitatie wopöt qeBoöen van 15.30 uur tot 17.00 uur in öe zaal van „öen Booqaapö”, st. jansplein 5, moecqestel. |sss "TV; K Oisterwijkseweg 9 - Moergestel - Telefoon 04243-1784 Nog steeds warm aanbevolen vooral uw snacks! Wij zouden het erg op prijs stellen als U die avond vanaf 20.30 uur 'n glaasje met ons zou willen drinken. Het geheel werd uitgebreid met maar liefst 45 m2, zodat het totale oppervlak van de zaak nu 225 m2 bedraagt. Zondag 10 juni waren we te gast in Tilburg om op het kringconcours te strijden om de hoogste eer. Onze vere niging kwam werkelijk goed uit de bus in de afdelingsdressuur. Achttal zwaar 3e, terwijl de twee lichte achttallen een 4e en 6e plaats wisten te WOENSDAG 20 JUN11979 4e jaargang - nr. 96. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. behalen. Ook in de ind. dressuur werden vele winspunten behaald: Toos van de Ven - Peet 4e; Leny Vermeer - Ilse 4e; Jan van Elderen - Patrie 4e; Tjakko van de Meerendonk - Olanda 2e; Ine Appeldoorn - Patricia 3e; Cees van Haaren - Nanette 1e; Jan Rombouts - Rudi 4e; Annie op 't Hoog - Pouline 1e. delijk aan het spel zien. De Fc 't Stokske ging daarentegen, hoewel ze met 1-0 achterkwamen, steeds furieuzer voet ballen. Het was hun veel scorende middenvoor die D.M.G. binnen 15 minuten oprolde. Finale voor de Rabo wisselbeker: Est. de La Cantina - Fc de Schouw A.s. zondag 24 juni gaan we weer met z'n allen naar Prinsenbeek. Doe je best en goede resultaten zullen niet uitblij ven! De belangstelling voor de uitvoeringen was heel erg groot. De Kunstkring met een capaciteit van ongeveer driehon derd zitplaatsen kon op deze avonden lang niet aan alle belangstellenden een zitplaatsje verschaffen. Velen moesten met een staanplaats genoegen nemen. Op 2 en 9 juni zijn in de kunstkring te Oisterwijk de jaarlijkse balletuitvoerin gen van de streekmuziekschool gehou den. Fc de Schouw en Estudiantes hebben er een sportieve finale van gemaakt. Beide elftallen kregen weinig doelrijpe kansen en zo bleef het 0-0. In de 1e helft van de verlenging scoorde Fc de Schouw het winnende doelpunt met een afstandsschot en veroverde voor de eerste keer de wisselbeker. De sportiviteitsbeker werd door de heren scheidsrechters toegewezen aan 't Trefcentrum. De uitslag van de loterij: een trainingspak no. 2906 Een leren bal no. 3770 Een sporttas no. 5326 Een paar trimschoenen no. 5625 Een trainingspak no. 2903 Een leren bal no. 4426 Een paar trimschoenen no. 4245 Na drie dagen gesloten te zijn geweest, hield Rinus Denissen afgelopen woens dagavond "open huis". De voormalige A en O winkel was in drie dagen tijd omgetoverd tot een ruime supermarkt waarbij alles was gedaan om het de klanten zo goed mogelijk naar de zin te maken. Nieuw zijn de afdelingen Brood van de Warme Bakker en Buitenlandse Kaas vers van de mat. 'n Belangrijke uit breiding ondergingen de afdelingen Vleeswaren (214 m. breed) en Groente en fruit (7m.|. De hele winkel is nu veel ruimer opgezet, ruime wandelgangen en 'n overzichtelijker opstelling van de vele artikelen. Maar heel erg was dit niet want wat men te zien kreeg was een boeiend kijk en luisterspel. Achtereenvolgens hup pelden kabouters, elfjes, schildpadden, heksen en zelfs "levende" bomen het toneel over, waarbij het enthousiasme en plezier van de gezichtjes van de danseressen was af te lezen. De dansen werden muzikaal begeleid door het schoolorkest van de streekmuziek school dat op deze avonden voor het eerst optrad, en zo een bijzonder ge slaagd debuut maakte. Het succes van deze uitvoeringen is te danken aan de inzet van alle betrokkenen, maar niet in de laatste plaats aan de dirigent van het orkest Louis Dispa, en de ballet-docen- te Marie-Louise Ijsenbrant. Bijna driehonderd leerlingen werkten mee aan dit spektakel waarbij gedanst werd op het thema: "Wij lezen een sprookjesboek". mnerapstpl* nieuws Van het "Open Huis" maakten velen dankbaar gebruik om eens een kijkje te komen nemen en konden zich zodoen de overtuigen van de vele belangrijke verbeteringen. Tenslotte zij nog vermeld dat de naam A en 0 werd omgedoopt in Attent. Rinus en Corrie Denissen zijn er aardig mee in hun sas en we wensen hen graag alle sukses toe voor de toekomst. (N.B. Wegens technische problemen moeten we de foto van het interieur plaatsen in ons volgend nummer). Na de resultaten in de twee poules ontstonden er de volgende wedstrijden: 9e plaats Fc De Heivelden Voor de 7e en 8e plaats: 't Trefcentrum - Fc de Brouwer 3-1. Gezien 't verloop van deze wedstrijd is de uitslag volkomen juist, 't Trefcen trum nam vrij snel een voorsprong van 2-0 en miste en passant ook nog een penalty. Fc De Brouwer bleef door vechten een scoorde 2-1 met een mooie kopbal, 't Trefcentrum besliste daarna de wedstrijd met een juweel van een doelpunt, een lob over de keeper en won dus met 3-1 Voor de 5e en 6e plaats: Fam. van Beers - Fc De Vurhaai 0-8 De Fc de Vurhaai dat nogal onfortuinlijk is geweest in deze competitie, speelde alsof het nog kampioen kon worden. De fam. van Beers ging compleet ten onder en moest toezien hoe de Vurhaai een monsterzege behaalde. Voor de 3e en 4e plaats: Fc 't Stokske - D.M.G. 3-1 D.M.G. kon het kampioenschap niet behalen en dit kon men dan ook dui-

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1