1 1 fil Ml -ZAAK A en O markt M. Denissen HEROPENEN Rinus en Corrie Denissen I Er was eens Het Reuseldal De bejaardenreis Brandweer houdt open dag Mededeling "De Rietvoorn" Brandweer- nieuws 4^ Sukses voor politiehonden vereniging 'De Veiligheid" I 1 Vs T 7^5^ H I st w te Het bestuur. s. op kwaliteit op vers I’ Op donderdag 14 juni zullen wij onze geheel gerenoveerde en uitgebreide Wij zouden het erg op prijs stellen als U tijdens het open huis op woensdag 13 juni van 20.00tot 22.00 uur onze gast zoudt willen zijn. n e In het kader van het 25-jarig bestaan van de Regionale Brandweer "Midden- Brabant" zal ook de brandweer van Moergestel een Open Dag houden op zaterdag 9 juni a.s. Het materiaal van de brandweer is dan te bezichtigen in de brandweerkazerne aan de Kloosterlaan. De kazerne is geopend van 10.00 tot 12.00 uur. WOENSDAG 6 JUN11979 4e jaargang - nr. 94. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Is I- e Wegens renovatie zijn wij gesloten op maandag 11 juni, dinsdag 12 juni en woensdag 13 juni. aan de Kerkstraat 2 te Moergestel al •n Is :e it a- n e n e it n e ir e e n I, s n op de prijs garantie ft te Heren Sportvissers, denkt u eraan dat op 9 juni a.s. het traditionele jaarlijkse Koningvissen wordt gehouden. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw lidmaatschapsboekje. Wilt u tijdig aanwezig zijn in ons clublokaal. Indien mogelijke 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd. Volkstuindersvereniging "Moergestel" houdt op zondag 10 juni een Open Dag van 10.00 uur s' morgens tot 17.00 uur 's avonds voor alle mensen van Moer gestel en omstreken. De volkstuinen zijn gelegen aan de Bosstraat tegenover de Basisschool "Boszicht". Tot ziens. Graag willen we door middel van bijgaande foto beide heren van harte gelukwensen met het door hen be haalde sukses. a.s. Donderdag neemt dhr. G. v.d. Loo afscheid als onder-commandant van onze Moergestelse brandweer. In het volgende nummer van "Moergestel- nieuws" hopen we hierop terug te komen. Met ingang van 1 juli a.s. is tot zijn opvolger benoemd dhr. Noud Fonken, Pastoor Janssenstraat 8. Tot onder-brandmeester is benoemd dhr. Wim de Kruyf, Pr. Beatrixstraat 25. moergestel ni6 naar een der onderstaande adrgssen begeven, waar één autobus gereed zal staan om u naar het vertrekpunt (St. Jansplein) te brengen: 1e autobus: 9.00 u. J. Verhoeven, Oirschotseweg 44, 9.10 u. A. Rijnen, 't Draaiboompje, 9.15 u, 't Stokske, 9.25 u. St. Jansplein, (klaar voor vertrek). 2e autobus: 9.00 u. H. Wolfs, Heuvelstraat 16, 9.10 u. Adr. v.d. Bosch, Broekzijde, 9.15 u. P. Ketelaars, Vinkenberg, 9.25 u. St. Jansplein, (klaar voor vertrek). Om plm. 9.00 staan overige autobussen op het het St. Jansplein ook gereed. Het comité stelt het echter wel op prijs dat u, indien woonachtig bent binnen de kom der gemeente, zoveel mogelijk naar het St. Jansplein komt. De bij drage voor deze bejaardenreis zal vóór vertrek, door de comitéleden in de autobus worden geïnd. Vergeet vooral niet de bovengenoemde vertrektijden II Geef u tijdig op voor de reis, er zijn maar 140 plaatsen.... Indien u nog iets niet precies duidelijk is, informeer gerust en stel u in ver binding met A.a. Wouterse, Pr. Bea trixstraat 2, tel. 04243-1596. Wij hopen u op woensdag 13 juni a.s. te mogen begroeten, en ons in te zetten u een overgetelijke dag te kunnen aan bieden. hond" te behalen was is voor onze dorpsgenoten Jan van Kerkoerle en Harrie Beerens bijzonder suksesvol verlopen. Allebei behaalden ze met hun honden het certificaat "Politiehond" met lof. Er was een een klein meisje dat een sprookjesboek had gekregen. Een heel mooi boek met allerlei spannende ver halen en een heleboel mooie plaatjes er bij. Op een dag stapten de letters zo maar uit het boek en meteen waren ook al de mooie plaatjes verdwenen. Ze waren ook zo stijf geworden van altijd maar in dezelfde houding te staan. Ze wilden ook wel eens dansen net zoals ze het kleine meisje zo dikwijls hadden zien doen. De lettertjes en de plaatjes uit het boek willen ons iets vertellen. We hoeven nu meer te lezen, nee, ze laten het ons zien en wijzen ons de weg naarhet sprookjesbos. Zaterdag 9 juni om 19.30 uur in de "Kunstkring", Stationstraat 3 Oister- wijk. Balletuitvoering leerlingen Streek- muziekschool: WIJ LEZEN EEN SPROOKJESBOEK choreografie: Marie-Louise Ijsenbrant. Muzikale leiding: schoolorkest o.l.v. Louis Dispa. De certificaat-keuring in Heeswijk- Dinther, waarbij het certificaat "Politie- De bejaarden uit onze gemeente gaan op woensdag 13 juni 1979 weer hun jaarlijks uitstapje maken. ALLE bejaar den boven de <55 jaar kunnen met dit uitstapje mee, ook diegenen waarvan één der echtgenoten nog geen 65 jaar zijn. Deze reis wordt georganiseerd door het Overkoepelend Orgaan alge mene belangen Moergestel. De reis gaat dit jaar naar "Bobbejaanland", België. Dit recreatiepark ligt bij de gemeente Lichtaart (Kasterlee) onge veer 6 km. van Herentals in de Belgische Kempen. Wij willen u zo graag een specificatie geven van de on kosten van deze reis per persoon o.a. busf 10,-; 2 con. f 4,-; entree f 10,-; diner f 16,50; totaal f 40,50 persoon. Uw bijdrage aan deze reis is f 32,50 per persoon. Het overige bedrag wordt aangevuld door het Overkoepelend orgaan algemene belangen. De vorige vermelding van een "gecombineerde reis Bejaardenbond - Overkoepelend orgaan" berust zuiver op een misver stand. Leden van de Bejaardenbond krijgen f 5,- per lid, uit hun verenigingskas terug betaald. Na de vakantie medio augustus 1979, organiseert de Bejaardenbond zelf ook nog iets. We vertrekken op woensdagmorgen om 9.30 uur precies, vanaf het St. Jansplein. Diegenen welke burtejf>44 kom der gemeente wonen, kunnen-zien j .‘Sé

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1