Harmonie musiceert ontspannen Diamanten Bruidspaar! R Kik Bibliotheek C. Hurkmans-van Oers CAFÉ-SPEELTUIN T STOKSKE GESLOTEN!!! A.S. ZATERDAG 19 MEI DE GEHELE DAG Jongerenmis Bejaardenreis 1979 F. Hurkmans is O V-'J I Alb. v.d. Werf Op vrijdag 18 mei a.s. hopen onze ouders en grootouders hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Ter gelegenheid hiervan wordt er in de kerk van St. Jans Onthoofding te Moergestel om 14.00 uur een H. Mis opgedragen. Gelegenheid tot feliciteren in "Den Boogaard" te Moergestel van 18.30 tot 20.00 uur. Moergestel, mei 1979 Kloosterlaan 61 De toestemming is daar inmiddels voor verleend en u kunt de volgende tijd schriften in de bibliotheek aantreffen: IN VERBAND MET EEN DIAMANTEN BRUILOFT IS Maandag en vrijdag van half 4 tot 8 uur Woensdag van half 3 tot half 6 en om 2 uur voorlezen voor de kinderen van 4-8 jaar. WOENSDAG 16 ME11979 4e jaargang - nr. 91. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. A.s. zondag 11.30 uur jongerenmis. Het thema van deze dienst is: Zaaien. We werden geïnspireerd door een paar regels uit het gedicht De Ploeger van Adriaan Roland Holst. Ik zal de halmen niet meer zien Noch binden ooit de volle schoven, maar doe mij in de oogst geloven waarvoor ik dien en In ons vorige verslag van de bibliotheek schreven we, dat we ons zouden abonneren op een aantal tijdschriften. Gegevens omtrent tijdstip van vertrek en waar naar toe, worden nog nader bekend gemaakt. Als u mee wilt gaan kunt u deze dag nu al vrijhouden. Laten we hopen dat het goed weer is, dan kan het een gezellige dag worden. Het Overkoepelend Orgaan Algemene Belangen Moergestel heeft weer plannen gemaakt voor een bejaarden reis. Dit uitstapje wordt georganiseerd voor ALLE bejaarden uit onze gemeente en wordt gehouden op WOENSDAG 13 juni A.S. De Tijd De vogelvrije fietser Vrij Nederland VT-wonen Intussen is er een leestafel bijgekomen, zodat u op uw gemak deze tijdschriften kunt lezen. Oudere exemplaren worden ook uitgeleend. 's Middags om half 3 wordt er een H.Mis opgedragen op het bejaarden centrum "Reuselhof" terwijl daarna het feest wordt voortgezet in Café -Restau rant "t Stokske". De receptie wordt gehouden van 17.00 tot 18.00 uur. Natuurlijk namens Moergestels-nieuws onze hartelijke gelukwensen en we wensen het bruidspaar nog vele gelukkige jaren toe temidden van hun leeftijdgenoten op de Reuselhof. Proficiat! Komende zaterdag, 19 mei, gaan Jan van Esch en Cato van Esch-Wolfs samen met hun *11 kinderen en 46 kleinkinderen de diamanten bruiloft vieren. Jan en cato (beiden 82 jaar) zijn dus 60 jaar getrouwd. Gezien de gezondheid van de twee echtelieden wordt het feest op gepaste wijze gevierd. We hebben inmiddels ook goedkeuring gekregen voor de aanschaf van een copieerapparaat en we hopen dat dit zo spoedig mogelijk geplaatst wordt. We hebben zeer prettige reakties gehad na de uitbreiding van de openingstijden, maar niet iedereen weet, dat we zowel 's maandags als vrijdagsavonds open zijn tot 8 uur. Daarom ten overvloede nog eens de juiste tijd waarop de bibliotheek geopend is: Onze Harmonie Prinses Juliana heeft de laatste jaren een stormachtige ontwik keling doorgemaakt. In een tijdsbestek van vijf jaar is zij driemaal op concours geweest met steeds een promotie en groot succes. De daarmee gepaard gaande spanningen zijn steeds voelbaar geweest. Thans verkeert zij in een wat rustiger vaarwater. Dat was duidelijk te merken op het afgelopen zondag ge geven "Moederdagconsert". Er werd vrijuit en ontspannen muziek gemaakt. Het programma had een feestelijk karakter. Voor iedereen prettig in het gehoor liggende muziek werd onder de bezielende leiding van de dirigent W. Schreurs aan een enthousiast publiek ten gehore gebracht. Vooral in het slotnummer de ouverture "Die Leichte Cavalerie" van Von Suppé kwamen de huidige kwaliteiten van onze harmonie volledig tot hun recht. Het jeugdig elan, gepaard met een groot muzikaal vermogen, geven alle hoop op een nog verder "groeien" van onze harmonie. Het bestuur en de leden verdienen daarbij de steun van heel Moergestel want een thans uit zoveel lagen van de bevolking bestaande vereniging is een visitekaartje voor onze dorpsgemeen schap. Amnesty International Antiek Beroepskeuze Blikopener Consumentengids Èlseviers magazine Handwerken Hart van Brabant Ideaal wonen Het kleine Loo De kleine Meyery Mensen van nu De Modelbouwer Opzij Ouders van nu Reflector Skoop Sportparade ..v.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1