S.V. ROEF! Skelterraces en Fancy-fair Een energieke jongeman BOERENBOND nieuwe IIIUUVWw i u I Moederdag A.s. vrijdag 11 mei T STOKSKE" Toneel bejaarden Gevraagd: Kienen Gezwiene Waai Bejaardenbond Moergestel 35.000 Bezoekers voor Jaarmarkt is CAFÉ wegens omstandigheden vanaf 18.30 uur GESLOTEN! C.D.A. bindt de strijd aan tegen PGB HmHBH organiseert op 12 en 13 mei a.s. Jodocus. Sollicitaties schriftelijk te richten aan: Schoolstraat 27a - Moergestel die werkzaam wil zijn in onze bedrijfsgoederenwinkel. Een opleiding in die richting is aan te bevelen. Agger ammaol een hèt zo as ik hè gehad, dan zet ze mar goed in de blomme; dur komt innen tèd, en die komt ok vlug zat, dagger vur nor ut kerkhof moet komme. Ze higget verdiend, maar ge wit hoeget gao: we vènen ut zo vanzelfsprekend, dè saoves ut ete op toffel sta o: dor hi ze toch ok vur getekend! Tis zund dekkut zeg mar ut gao dikkels zo dèk daags van te vurre moet lope om net nog un blumke of aander kedo vur ons kènder dur moeder te kope. a.s. Dinsdag 15 mei bijeenkomst in Den Boogaard. Aanvang 13.30 uur. Be spreking toneelstuk van 't herfstfeest. de Aktiviteiten kommissie. aansluitende bestuursvergadering werd de heer A. van Oirschot, Korenstraat 27 tel. 1987 gekozen als sekretaris, het dagelijks bestuur bestaat thans uit: W. van Dijk, voorzitter, A. van Oirschot, sekretaris en Mevr, de Laat-Jansen, penningmeesteres. WOENSDAG 9 ME11979. 4e jaargang - Nr. 90. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. De zon heeft afgelopen zondag zijn werk meer dan verricht. We hebben ze wel niet geteld, maar geschat wordt dat de 2e Moergestelse Jaarmarkt 'n bezoekers-aantal heeft gehad van plm. 35.000. 'n Aantal waarvan de organi satoren, CV De Dorstvlegels misschien alleen maar van hadden kunnen dromen, 't Was inderdaad een drukte van jewelste, vooral het centrum van het dorp en de in de verre omtrek liggende straten hebben 'n record-aan- tal auto's te verwerken gehad. Op de kruising Raadhuisstraat-Rootven - kerkstraat stond zowaar 'n heuse vrouwelijke politie-agente het verkeer te regelen, iets wat op de markt zelf helaas niet mogelijk was. De organisatoren kunnen terugzien op een geslaagde markt Zandstraat 1 te Moergestel lïloeiyCSier Deze evenementen worden gehouden op de speelplaats van de basisschool Boszicht aan de Bosstraat, die daarvoor tot een heus circuit wordt omgebouwd. Voor de skelterraces hebben zich al een groot aantal ploegen ingeschreven. Van deze coureurs zal de nodige vaardigheid en inzicht gevraagd worden. Individu ele deelnemers kunnen tijdens de voorwedstrijden op zaterdag en zondagmid dag ter plaatse inschrijven, om te strijden voor de prijs van de snelste individuele coureur van Moergestel. De voorwedstrijden vinden plaats: zaterdag van 14.00 uur tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur. Zondag van 14.00 uur tot 18.00 uur. Finales: zondag avond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens de skelterraces, met name zondagmiddag, zullen de heren van Gils (CDA) en Smits (PGB) elkaar in de skelter op een sportieve manier de strijd aan binden om te kijken wie op dit terrein het behendigst manouvreert. Naast deze prominente rit zullen de volgende prominenten tegen elkaar in het strijdperk treden: W. Dominicus (voorzitter Audacia) tegen J. Verweijmeren (voorzitter S.V. Roef!); A. Rijnen (café 't Draaiboompje) tegen J. Timmermans (café 't Stokske). Tijdens de onlangs gehouden jaarver- gaderng van de bejaardenbond werden twee nieuwe bestuursleden gekozen en wel Mevr. Ketelaars, Oirschotscheweg en dhr. A. van Oirschot in de plaatsen van dhr. van Brunschot en dhr. Primus die zich niet meer herkiesbaar stelde. De heer Primus werd gehuldigd met de zilveren speld van de bejaardenbond voor het vele werk wat hij in het verleden heeft verricht, als voorzitter van de bejaardenbond. In de daarop Op vrijdag 11 mei a.s. houden wij onze laatste kienavond van dit seizoen in café-restaurant H. de Brouwer, S.V. Roef! organiseert naast de SKELTERRACES een groots opgezette FAN CY-FAIR, vooral bedoeld voor de jeugd van Moergestel e.o. Op de fancy-fair kan iedereen meedoen aan het "KAMPIOENSCHAP PARAPLUHANGEN" van Moergestel. Hiermee is een prachtige prijs te verdienen. Verder zijn er op de fancy-fair o.a. de volgende attracties: schiettent, grabbel ton, altijd-prijs-schijf, rad van avontuur waar vele prachtige prijzen zijn (ge schonken door onze middenstand). Nog een attractie: verhitte toeschouwers en deelnemers kunnen elkaar met een natte spons bekogelen. Het bestuur van S.V. Roef! hoopt dat zeer vele dorpsgenoten met familie, vrien den en kennissen naar "Boszicht" zullen komen. Niet alleen bezorgen zij zich zelf daarmee enige aangename uurtjes; door hun entreegelden en deelname aan wedstrijden en de fancy-fair, dragen zij ook bij aan de bedoelingen van S.V. Roef! om voor haar meer dan 200 leden verantwoorde ontspanning te brengen door sport en spel onder goede leiding en op verrassend niveau. Speciaal voor deze laatste avond hebben wij ons prijzenpakket aangepast aan de hopelijk komende zomertijd. Er zijn diverse leuke prijzen te winnen, zoals een compleet tuinameublement, kofferset, barbecue enz. De hoofdprijs is het alom bekende SEDA-meubel, 'n TV-kast, met als extra prijs een miniset. Daarnaast hebben we nog vele andere praktische en fantastische prijzen. Wij hopen wederom op een massale opkomst, zeg het uw familieleden, vrienden en kennissen. Wij wensen u veel plezier en succes.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1