W. Dominicus 12 !4 jaar voorzitter Theo Op 't Hoog: 'Oppersauwelaar'! I jfriiii mm VAN HARTE WELKOM! 1 Hl „>1 I* ■Si OP 10 FEBRUARI IS ER TER GELEGENHEID VAN DIT JUBILEUM EEN RECEPTIE IN DE KANTINE VAN S.V. AUDACIA, MOLENSTRAAT 4, MOERGESTEL, VAN 16.00 TOT 18.00 UUR. WIJ HETEN ALLE LEDEN, EX-LEDEN, VRIENDEN EN KENNISSEN S.V. AUDACIA - MOERGESTEL WOENSDAG 31 JAN. 1979 - NR. 76. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. ■’1 mnerafistpl 11 Het mag als 'n grote verdienste van carnavalsvereniging "De Pierewaaiers" worden beschouwd dat het eindelijk gelukt is om in Moergestel 'n sauweT avond van de grond te krijgen. En wat voor een! De 6 kandidaten brachten 'n aaneen schakeling van satirische streken en de bomvolle zaal barstte regelmatig zowat uit z'n voegen van het vele lachen en handgeklap. De jury, bestaande uit Louis v.d. Meydenberg, Ton v.d. Wouw en Harrie van Boxtel, heeft het dan ook bepaald niet gemakkelijk gehad om de juiste winnaar te kiezen, in puntentotaal vertelde men, heeft het inderdaad wei nig uit gemaakt. Het is tenslotte, na rijp beraad weliswaar, Theo op 't Hoog geweest die met zijn kreatie: Dorus van Toone als winnaar uit de bus kwam, en hij mocht voor de 1e keer de wisseT beker mee naar huis nemen. De vierde kandidaat was Gé Simons als "Gijs v.d. Meyden", de broer van Henk. Hij verontschuldigde zich dat hij nog steeds geen Gésels sprak al was hij al 15 jaar Moergestelnaar, "maar ja", vertel de hij: "Prins Bernhard is al 40 jaar hier en die heeft ook nog moeite met het Nederlands." Hier gaf hij ook 'n voor beeld van, wat voor uw redakteur moeilijk onder woorden is te brengen, laat staan schrijven. Hij ging in op 'n rare situatie over "Den Boogaard", waar ze het entreegeld hebben afgeschaft, en de kerk. "Om daar binnen te komen moet je 1 van je netto-inkomen afgeven, en ben je een maal binnen, dan komt men nog eens met de schaal rond." Hij zal liever 'n gecombineerd abonne ment voor deze 2 en kwam men dan met de schaal, kun je de giro-betaal- kaart omhoog steken, als teken dat je al hebt betaald. ken en 'n schitterende hoed, terwijl ook de rest er vrouwelijk uitzag. Theo op 't Hoog was in z'n kreatie als "Dorus van Toone" de derde man die de ton inging. "De billentikker, het witte boordje en het witte strikje heb ik gehuurd," zei Theo, "en om 'n beetje uit de onkosten te komen zal ik 'n eerste prijs moeten halen," vertelde hij de jury. "Dan nog zal er gepraat moeten wor den, of ik kom nooit meer terug." 'n Gewaagd begin, dat wel, maar wat hi j daarna met 'n stalen gezichtsuitdruk king de zaal inslingerde, deed de mensen breken van het lachen. Vooral de jarretels, opgehouden met centen en knopen, z'n verhaal over "De Vereni ging" en het feest van de kindsheid (het vroegere karnaval, noemde hij 't) lokte veel bijval en applaus uit en het werd meteen duidelijk dat hij met deze "echte sauwel" hoge ogen zou gooien. In volgorde van optreden willen we elke deelnemer toch even de revue laten passeren en proberen iets te vertellen van hetgeen zij ons zaterdagavond ver telden. Misschien kunt u dan ook iets van de sfeer proeven zoals die aanwezig was tijdens de sauwelavond in de zaal van Hans de Brouwer. De spits werd afgebeten door "Klaoske 'dn Droamer" oftewel Jof Denissen, compleet met slaapmuts en kaars kwam hij op. Hij beleefde 'n droom als micro foon, Fontje Micro, en ervoer als zodanig hoe het is om mensen van diverse gezindten voor je "kop" te krijgen. De pastoor pakte hem altijd zo zacht vast als werd hij omvat door 'n deken. En natuurlijk kwamen ook de diverse politieke coryfeeën aan de micro. De volgende deelnemer was "juffrouw Leentje van de Boszicht", in de ton gezet door Peter Wouters. Zij verklaarde eerst haar zware stem. Ze had 'n gat in haar hoed en 'n gat in haar panty. Deze hadden de hele week tegenover elkaar open gestaan, van daar. Ook zij begaf zich deels op het politieke vlak en zei dat ze iedereen in de klas heeft gehad. Toontje noemde zij de eerste Christen Democraat in Moerges tel: "Wie de schoen past, moet 'm duur betalen." 'n Mooie kreatie, hoge hak- G. de Kort als "Jan van Miete van Gésel" kwam als vijfde. Hij had het over z'n vrouw Miet: "Ze mauwt wel 's, maar in de grond is 't 'n goei meens." Hij kreeg het over compagnonschap. "Alle zaken waar ze met z'n tweeën zijn gaan het best, kijk maar: V en D, A en O, Beekman en Beekman en van Delft en van Delft. Hij was ook eens terechtgekomen in 'n sexboetiek wat natuurlijk ook de nodige verwikkelingen met zich meebracht. "Louis v.d. Meydenberg heeft alleen Agfa- en Kodak-films", zei hij, "maar daar hadden ze ook nog Porno-films." Hekkesluiter was Jacques Stroucken als ,,'t Ouw Criesje van de Gruun- tehal". Hij had tijdens de oorlog in Duitsland gewerkt en ontdekte daar 'n gouden handel in zuurkool, 't zoge naamde Sauwelkraut. "Klanten genoeg hier," vertelde hij, "o.a. de pastorie, maar daar hebben ze het liefst Hart Sauwelkraut mit Capu- ciners. En niet te vergeten het gemeen tehuis, ook 'n goeie klant." Daar was hem 't nieuwe meubilair opgevallen, allemaal stalen meubels, want "het hout ging werken," had de burgemeester hem verteld. Ook was er 'n duidelijk verschil tussen 'n Sauwelavond en 'n gemeenteraads vergadering. "In 't ene geval praten ze IN 'n ton, en in 't andere geval OVER 'n ton." Ook wist hij hoe het kwam dat de wegen hier de afgelopen weken zo goed zuiver werden gehouden. "Jos van Nistelrooy had al het zout wat hij uit de vleeswaren haalde, gratis ter be schikking gesteld." Na deze 6 kandidaten was het dus aan de jury om uit te maken wie de eerste Moergestelse oppersauwelaar moest worden, welke titel zoals gezegd werd opgeëist werd door Theo Op 't Hoog. Graag onze felicitaties aan hem maar ook aan de andere kandidaten, want zij hebben het toch maar aangedurfd. We twijfelen er niet aan of Moergestel krijgt volgend jaar 'n vervolg op deze buitengewone fijne 'Sauwel-première'. -

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1