K.V.O.-bal Gehuwdenbal Disco 4 L I I i WiHemien Dirkx Cees Op 't Hoog Dr. Th. v. Delft Oirschotseweg 15, Moergestel is van 1 t/m 18 februari G. Antonis AFWEZIG! Zaterdag 27 januari in "Den Boogaard" Zondag 28 januari in "Den Boogaard" Vrijdag 26 januari in "Den Boogaard" Par o chiea vond m.m.v. The Party Stars m.m.v. Cyriel v/d Berghe Première KPJ-nieuws Stadsprins: Prins Jan Bloemsierkunst Cees Op't Hoog is in verband hiermee op dinsdag 30 januari de gehele dag gesloten. Woensdag 31 januari zijn wij vanaf 10.00 uur weer geopend. Receptie van 18.30 tot 20.00 uur in zaal de Brouwer, Rootven 11, Moergestel. Toekomstig adres: Pastoor v.d. Boogaardstraat31, Moergestel, Tel. 1370 WOENSDAG 24 JAN. 1979 - NR. 75. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. om 11.00 uur in de Stefanuskerk te Lage Mierde. Op dinsdag 30 januari wordt het kerkelijk huwelijk gesloten tussen en SPAART U sigarenbandjes Gratis af te halen bij Oirschotseweg 41, Moergestel De praktijk wordt waargenomen door Dr. E. v. Delft, Oisterwijkseweg 67, Moergestel Telefoon 04243-1424 zijn, hebben ook niet het eecwige leven en wat dan? Wachten wij rustig af en zien we wel? Laten we het over aan de kleine groep mensen die zich nu al daadwerkelijk inzet voor onze kerkgemeenschap? Of zijn wij bereid zelf ook iets te doen? Het minste is wel: belangstelling tonen, zelf meeden ken, ideeën geven. Een goede gelegenheid hiervoor is a.s. donderdag. Maar kom dan ook. Blijf niet passief. De toekomst van onze parochie is er te belangrijk voor. Zaterdag 27 januari a.s. zal voor het eerst in Moergestel een Sauwelavond plaats vinden. Een zestal durvers gaan uitvech ten, figuurlijk, wie voor de titel van Opper- sauwelaar in aanmerking komt. Reeds weken hebben zij gewerkt aan hun crea ties. Hoe zij ten tonele verschijnen. Slechts geruchten zijn tot ons door ge drongen! Volgens die onofficiële bericht geving kunnen we waarschijnlijk rekenen op 'n Cristje de gruunteboer, Juffrouw Leentje van de Lagere School, de broer van Henk van der Meyden en Den Dro mer. Wat het allemaal inhoudt? We weten het niet!!! Wilt U verzekerd zijn van een plaatsje, er zijn er slechts 200, dan adviseren wij U deze z.s.m. af te halen bij een van de vol gende voorverkoop-adressen: G. Simons, Bosstraat 14a, Th. Op 't Hoog, Regen- beemdeke 15, G. de Kort, Ruymheuvel 7, J. Stroucken, Voorbrugstraat 3, J. Denis sen, Burg. Maeyerstraat 9 of bij Café- Rest. "De Brouwer". De toegangsprijs bedraagt f5, De sauwelaars zullen om 20.30 uur aan vangen en wij hopen dan ook dat U allen stipt op tijd aanwezig bent. Tijdens het sauwelen, tot ongeveer 23.30 uur, is Café-Restaurant "De Brouwer" al leen toegankelijk voor diegenen, die in het bezit zijn van een geldig plaatsbewijs. Na afloop zal er nog een gezellig bal plaatsvinden. Tot zaterdag 27 januari om 20.30 uur in Café-Restaurant "De Brouwer". A.s. donderdag 25 januari wordt de laatste van de drie parochieavonden ge houden. Aanvang om acht uur in Den Boogaard. Aan de hand van een diaserie en nadere uitleg door de pastoor willen we eens met elkaar bekijken hoe het er in onze parochie voorstaat en wat er in de toekomst moet gaan gebeuren, want iets zal er toch moeten gebeuren. De priesters, die er nog Op vrijdag 26 januari gaan we werken met gips. Deze avond wordt gehouden in het zaaltje van de Boerenbond en begint om half negen. Met gips kun je erg veel doen, padden gedacht dit jaar gipsafdrukken van je eigen gezicht te gaan maken. Wanneer je je gezicht bedekt met gips (nadat je het gezicht met zalf hebt ingesmeerd), krijg je een afdruk van je gezicht in het gips. Vul je daarna die afdruk weer op met gips, dan krijg je een kopie van je eigen gezicht. We zullen eerst een demonstratie geven en daarna kun je zelf aan de slag. Doe je liever iets anders, dan kun je bijv, afdrukken van voeten en handen in gips maken. Zorg dat je tijdig aanwezig bent en breng zo mogelijk zelf een stuk laken of oude handdoek mee. Van 7 tot half 9 gaan we deel 4, de de monstratie, oefenen in de bovenzaal van de Boerenbond. Zorg dat je tijdig aanwe zig bent. Nu karnaval steeds dichterbij komt is het ook de hoogste tijd om te beginnen met het bouwen van de wagen. Daarom is op dinsdagavond 30 januari een bijeenkomst belegd in de bovenzaal van de Boeren bond voor de leden van de raad van elf en alle geïnteresseerden die mee willen wer ken aan het bouwen van een karnavals- wagen. Denk thuis alvast na over een idee voor de wagen en een plaats waar die ge bouwd kan worden. Aanvang 20.00 uur. Op vrijdagavond 2 februari draaien we weer een film. Ditmaal een film van Louis de Funes. Volgende week hoor je hier meer over. IhUw|18SI6I we Over glimmende, gladde wegen, voetje voor voetje, kwamen de karnavalartiesten hun veren bedekt met ijzel, bij clubhuis Hans de Brouwer, binnengedruppeld. Stadsprins, Prins Jan I, stond enigszins bezorgd, te wachten tot iedereen aanwe zig was. Voor hem telden de minuten af, z'n kroon zou vallen. Onder de dramatische muziek van de Hof kapel werd door de prinsen van Dorstvle- gels, Durdraaiers en Moezelnippers, Prins Jan ontdaan van al z'n waardigheden. De club van ex-prinsen stond grijnzend te wachten op hun nieuw lid. Daarna verplaatste het circus zich naar Den Boogaard. Jammer dat, behalve CV Trapaf uit Oisterwijk, de overige buiten- dorpse verenigingen, vanwege de be kende spiegel niet aanwezig konden zijn bij de bekendmaking van de nieuwe Stadsprins van Moergestel. Elf over half 11 was 't zover, sirenes loei den door Residentie Den Boogaard, de menigte drong op naar 't podium, de stem van de speaker sloeg soms dubbel. De prinsencommissie, vertegenwoordigers van de 4 Moergestelse karnavalsvereni- gingen, zouden met de toverstok de ma gische doos openen. Tot vier maal toe bleek de toverspreuk geen effekt te heb ben, dansmarietjes i.p.v. 'n prins werden tevoorschijn getoverd. De magische woorden van burgemeester ter Veer hadden sukses. De toverdoos klapte open en daar stond in de spot-lights de prins. Prins Jan den Urste, voor de tweede maal Stadsprins van Moergestel (Jan van Nooy) en Prins van de Piere waaiers. Na de speeches en felicitaties ging 't feest nog lang door tot diep in de ijzige nacht. I i

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1