Oudejaarsconcert Harmonie en Drumband i I I 1.09 1.49 1.34 1.15 0.98 1.59 1.09 7.98 0.89 SPAR NIEUWS!!! EXTRA VOORDEEL!!! BIJ DE SPAR Fjord pils (kloosterbier) Volle melk Chocoladevla Vanille vla Yoghurt Karnemelk Campina slagroom NIEUW: Spar halfvolle melk Spar chocolademelk Huisvlijt Evenementen kalender MET ÉÉN OOGOPSLAG ZIET U HET OP DAGVERSE MELKPRODUKTEN VAN CAMPINA GRIJP DIT KEIHARDE VOORDEEL ELKE DAG NATUURLIJK AD VAN ROOSMALEN VOOR DE NIET MELKDRINKERS: ONS BEKENDE 24 flessen a 0.3 liter voor dagvers - liter dagvers - liter dagvers - liter dagvers - liter dagvers - liter 7< liter liter liter uk IE ftp? L' J.S. "Echo" WOENSDAG 3 JAN. 1979 - NR. 72. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro 76 - Oisterwijkseweg 43, Moergestel - Tel. 04243-2268. Na het officiële laatste nummer van het repertoire kwam er nog een zeer unieke toegift: de hit "Trojan Horse" van de groep "Luv", dat speciaal voor deze gele genheid was gearrangeerd. Enige leden van de Tilburgse Schotjes zorgden voor de doedelzakpartij. Dit num mer werd door het publiek zo gewaar deerd dat het nog eenmaal herhaald werd. Na het officiële gedeelte werden door voorzitter Lokin twee leden in de bloeme tjes gezet voor hun bijzondere verdien sten: dirigent W. Schreurs en de instruc teur van de drumband Martien Oerle- mans. Na afloop maakten velen nog van de gele genheid gebruik om op de muziek van "The New Formation" de avond uit te dansen. 11 jan.: Avond rondom de kerk 20.00 uur "Den Boogaard". Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. 13 jan.: Bal voor gehuwden 20.00 uur "Den Boogaard". 15 jan.: V.N.K.V. Jaarvergadering 20.00 uur "Den Boogaard". 18 jan.: Avond rondom de kerk 20.00 uur "Den Boogaard". 19 jan.: N.K.V. Jaarvergadering 20.00 uur "Den Boogaard". 20 jan.: Prinsenbal c.v. "De Pierewaaiers" 20.00 uur "Den Boogaard". Dougie Mclean en Alan Roberts 20.00 uur Trefcentrum. 'n Mooi stukje huisvlijt tijdens de slechte dagen voor Kerstmis leverde Eddy Hurk- mans met z'n kinderen Edward en Guus. Hij maakte een huis van karton en werkte het geheel af met allerlei soorten snoep goed. Zoute stengels, hartjes, smarties, drop, het is allemaal duidelijk te zien op de foto. Om al het snoepgoed te bevestigen ge bruikte hij eiwit. Zo ziet U, wat U met een beetje fantasie van snoepgoed zoal kunt maken! over de periode 6-21 januari 1979: T/m9jan.: expositie Moergestels Kreatief in de burgerzaal van het gemeentehuis. Open: op werkdagen van 9.00-17.00 uur, zon- en feestdagen van 12.00-16.00 uur. Zaterdags gesloten. Harmonie en Drumband hebben een zeer suksesvol verenigingsjaar afgesloten met een oudejaarsconcert dat aan ieders ver wachtingen meer dan beantwoordde. Na een woord van welkom en dank voor de steun die de vereniging ook in het voorbije jaar weer mocht genieten, gaf voorzitter Lokin de leiding van de avond over aan de dirigent W. Schreurs. Deze bracht met harmonie en drumband een rijk gevarieerd en niet te lang programma ten gehore. Begonnen werd met uitvoering van de re- pertoire-nummers die de harmonie on langs naar de klasse "uitmuntendheid" deed promoveren. Vooral het stuk "Mozaïek" van W. Lase- roms kwam erg goed over en oogstte veel bijval van het publiek, dat in zeer grote getale naar dit concert was gekomen. Na de koste pauze was het voor mij vooral "Margarete" dat de show stal. Voorzitter Lokin had vooraf begrip gevraagd voor een mogelijk niet geheel perfecte uitvoe ring van dit stuk, daar het de laatste weken aan repetitietijd had ontbroken. Ik vermoed dat voor iedereen deze excu ses overbodig zijn geweest, want wij kon den geen feilen in de uitvoering ontdek ken. 6 jan.: 11.00-16.00 uur: driekoningenzin gen kinderen. 16.30 uur: inleveren kollek- tebussen en zingen in zaal van café-res- taurant Den Brouwer. 19.00-22.00 uur: driekoningenzingen jongerenkoor. Vanaf 16.00 uur inleveren kerstbomen op terrein aan de Bosstraat. 18.30 uur: kerstboom verbranding. Nieuwjaarsbal oud-carnavals prinsen Moergestel om 20.00 uur in "Den Boogaard". 12 jan.: Feestavond zangver. 20.00 uur "Den Boogaard". moeroestsl- IllUvlUvwlvl nieuws F H K

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1