VAN AMAZONEPAD TOT VENUSSTRAAT /J 13 Hr* i\ on- I! Vêronique Nas In Tilburg zijn daarom ook uit Top Naeff was van 1914 tot 1930 als toneel- recensente verbonden aan De Groene Amster dammer en van 1937 tot 1940 redaktrice van Elseviers Geïllustreerd Maandblad. Op 72- jarige leeftijd, twee jaar voor haar dood, verscheen haar autobiografie 'Zo was het ongeveer' Op weg naar de Reeshof via de Baden Powell- laanpasseer je aan je linkerhand de schrij- versbuurt in het Wandelbos. Vijftien schrij vers hebben hun naam geschonken aart evenzo veel straten, wegen, lanen, hoven en dreven en een park. Eén van de vier vrouwelijke au teurs, die waardig werden bevonden haar naam te geven aan een der Wandelbosse dreven is Top Naeff. of de weg naar het geluk'over een vrouw die zelfstandig wenst te blijven, baarde nog al wat opzien, maar werd desondanks of mis schien wel daarom grif verkocht. 'Voor de poort'verscheen al in 1912 en beleefde dit jaar als Salamander de tiende druk (ƒ13,75) Deze roman handelt over een onbeantwoorde liefde in Couperiaanse stijl. Johan van der Woude schreef in 1948 in het Vrije Volk, ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag: "De wijze waarop deze entourage is beschre ven heeft de betekenis van een historisch documentevenals Eline Verevoor welk meesterwerkje van Louis Couperus de roman van Top Naeff zeker niet onderdoet." De meest gehoorde reaktie op het horen van haar naam is:"Ik dacht dat dat een man was maar nee, Anthonetta werd geboren op 24 maart 1878 te Dordrecht als dochter van o.a. een officier. Het milieu wordt in de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur omschre ven als 'paticisch'. Tegenwoordig zou mis schien een term als 'jetset' gebezigd worden. In 1899 debuteerde zij met het toneelstuk'De Genadeslag', maar bekend werd zij pas met 'Schoolidyllen', een van de eerste meisjes boeken uit de nederlandstalige literatuur. Daarmee ging ze Cissy van Marxveldt met haar 'Joop ter Heul'-serie en 'Een zomerzotheid' voor. In 'Schoolidyllen' geeft Top Naeff ongetwij feld een indruk van haar eigen jonge-meisjes- jaren. Het verhaalt de belevenissen van vijf meiden van vijftien jaar: onverschillige Jet, een wees, die bij haar liefdeloze en sikke neurige oom en tante in huis woont, Jeanne, de nuffige jongste uit een chique dokters gezin, de zusjes Noes en Lien,die dankzij de vindingrijkheid van haar moeder niet al te veel te lijden hebben, financieel, van het statusverlies door het overlijden van haar vader, en Maud, de eigenzinnige, wier gebrek aan ontzag voor autoriteit haar op een schor sing van school komt te staan. Vooral de 'schooljool' staat centraal: het pesten van de zenuwachtige juffrouw Verbeek, het taart jes eten bij 'de Gladde' en 'de Gekroesde' de zussen-eigenaressen van een lunchroom. (Ook Joop ter Heul at eindeloos veel taart jes met haar vriendinnen.) In de laatste drie hoofdstukken krijgt de roman een drama- tiese wending. Jet sterft aan een onduidelij ke ziekte in het bijzijn van de door haar aan beden broer Huug en een stille aanbidder. Na enkele jaren zien de overige vier elkaar weer. Iedereen is keurig terecht gekomen. (Maud getrouwd met Huug, hebben een dochter Jetje) Maar hun vrolijke jeugd is nog niet zo'n 30 van de 1500 straten zo'n 30 afleveringen bestaan. vernoemd naar vrouwenVan Amazonepad tot Venusstraat zal Opdat een ieder vete, wie die vrouwen waren. geheel verdwenen. Nog eenmaal worden er taartjes gegeten bij het vertrouwde adres der de verzuchting"Net als vroeger". Behalve een reeks suksesvolle meisjesboeken, die Top Naeft zelf niet bijster serieus nam, schreef ze toneelstukken, poëzie en verschil lende romans. Het in 1926 verschenen 'Letje,

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Vrouwenkrant Tilburg | 1985 | | pagina 13