33 ons doel bereikt Roos Römer. ve rsche- V- Echter in vele Daarmee erkent men op gemeente lijk nivo weer de noodzaak om te programmeren op basis van de be hoeftes van de deelneemsters. De ze erkenning hebben wij moeten bevechten. Hierin hadden we ei kaars steun nodig om de strijd met de Gemeente aan te gaan. onze positie als Nederlandse wat Roselyn verteldewas ons se overheersing? Of is de positie in grote lijnen hetzelfde? Lees zelf maar. De Nederlandse Antillen. Voor veel Nederlanders zijn de Nederlandse Antillen en Suriname één pot nat. Maar niet alleen kwa ligging is er grote afstand (tussen Oranjestad (Aruba) en Paramaribo (Suriname) ligt onge veer 1800 km.), ook de kuituur van beide landen verschilt enorm. Op de informatieavonden 1 en 2 februari bleek dat onze inter venties hun doel bereikt hadden. Nu is de eis om vóór 18 februari alleen maar een globaal rijtje van mogelijke thema’s in te die nen, en niet meer op datum. Er is veel onwetendheid, onberr kendheid met de Nederlandse Antil len (een voedingsbodem voor racis me?) Vandaar, eerst wat informa tie De Nederlandse Antillen bestaan uit de bovenwindse eilanden: St. Maarten (Philipsburg), Saba (The Bottom) en St. Eustatius de orde: 2. de positie van thuissituatie), 3. haar In de vrouwenkrant van september 1982 is het eerste artikel nen in de reeks: "het leven van vrouwen in andere landen". Deze keer is Roselyn aan het woord. Zij is een Curagaose haar paspoort staat: nationaliteitNederlandse. Een van de uitingen van de Nede rlandse koloniale overheersing. Wat we wel gemerkt hebben isdat de eisen voor subsidiëring steeds talrijker en ook ingewikkelder worden, waardoor het voor groepen moeilijker is om subsidie te ver krijgen. Daarmee komt gemeente lijke ondersteuning steeds minder ten goede van groepen, die haar het hardst nodig hebben. Je moet het ervoor over hebben om zelf een half burokraatje te worden. Dat maakt je aan de ene kant het werken mogelijk (je krijgt centen) en houd je aan de andere kant er ook van af. En dat laatste be treuren wij In het nu volgende artikel komt het volgende aan 1. in het kort iets over de Nederlandse Antillen de vrouw op de Antillen (werk, onderwijs, kijk op de Nederlandse vrouwenbeweging We hebben daarbij gezocht naar het bijzonderehet afwijkende van vrouw. Dit was niet eenvoudig, veel van niet vreemd. Resultaat van Nederland- van vrouwen, waar ook ter wereld, antilliaanse vrouwen

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Vrouwenkrant Tilburg | 1983 | | pagina 35