man - vrouw - rol Vrouwentelefoon DE MAN VERSIERT DE VROUW (2) HET FEIT DAT JE VAN EEN MAN TE KOOP: BESCHERMING EN VEI LIGHEID. DIT KOST SLECHTS DE BENIJDENSWAARDIGSTE VROUW IS ZIJ DIE DE MEEST BEGEERDE BEOORDELEN WE VROUWEN IN HET VROUWENKAFEE ANDERS DAN IN SITUATIES WAAR OOK MANNEN AANWEZIG ZIJN (6) Per groepje werden de volgen de verslagen ingeleverd: MAN IN DE WACHT HEEFT WETEN TE SLEPEN (5) GLIMLACHENDE AFHANKELIJKHEID (4) l> Ckstró HOUDT, HOUDT DIT DAN OOK IN DAT JE ZIJN SOKKEN MOET WAS SEN (3) Op 6 april werd er een thema- avond gehouden over Rolpatro nen en taakverdeling. Hiertoe werden zes stellingen gefor muleerd, waarover in subgroep jes gesproken werd. De zes stellingen luidden als volgt DE SEXUELE ROL VAN DE VROUW IS EEN PASSIEVE (1) Een aantal vrouwen die op het JAC werken zijn bezig met het opzetten van een vrouwentele foon. Waarom? Omdat er nog steeds vrouwen rondlopen met problemen, waar ze wel eens over willen pra ten; vrouwen die steun en solidariteit zoeken van ande re vrouwen, of het nu gaat over kinderen, vrouwenwerk loosheid, eenzaamheid of wat dan ook. Iedereen die mee wil helpen andere vróuwen hun luisterend oor te geven kan bellen naar nr. 320339 en vragen naar Marya Visscher. ïe groep, stelling 6: Yiouwenkabaretgroep Deze kabaretgroep bestaat momenteel uit 3 vrouwen. Zij willen graag meer vrou wen in hun groep om te kunnen starten. Inlichtingen bij: Els Theelen, tel.013 - 320283 VERSLAG VAN DE THEMA-AVOND i ycor een QjmT MTfWtrk -r M en ctn

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Vrouwenkrant Tilburg | 1977 | | pagina 9