2006 i I i i I I li li I I ffll ïp IM i PeJfeyrgMfeerier I w 3 z m ui i S D i i Z hiih I I’ 1 V' tweedeling koud is. Gezinnen waarvan de ouders aan de school vragen of ze de ouderbij drage van twee tientjes in termijnen mogen betalen. Daarnaast groeit het aantal voedselban- ken in Nederland. Natuurlijk, de groei van dit soort initiatieven heeft ook een positieve kant: burgers en bedrijven pakken hun verantwoordelijkheid op als het gaat om omzien naar elkaar. Maar er is ook een negatieve zijde: mensen met een (zeer) krappe beurs krijgen het ken nelijk steeds moeilijker. Inmiddels zijn er meer dan 150 voedselbanken. In korte tijd is het aantal aanvragen bij deze organisaties gestegen van 1.500 naar ongeveer 6.000. En dan hebben we het nog niet over degenen die uit schaamte niet bij een voedselbank in de rij willen staan. "Armoede moet de stad uit!", riepen politieke partijen in Tilburg in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart jongstleden. Het klonk allemaal veelbelovend. Er kwam een Taskforce Armoede, die gesprekken voerde over dit fenomeen met onder anderen armen zelf. Dit leidde uiteindelijk tot een actie programma, waarvan de effecten deze feestdagen nog niet zijn waar te nemen. Hopelijk is dit over een jaar wel het geval. Zodat Kerstmis ook voor de nood lijdenden in onze samenleving een feest van het licht wordt. o Voedsel. Een belangrijk element in deze feestelijke decembermaand. Menig supermarkt rekent met de feestdagen voor de deur weer op een topomzet. Er is genoeg voedsel voor iedereen, maar het is erg ongelijk verdeeld. Daardoor sterven wereldwijd elke dag 25.000 mensen aan de gevolgen van ondervoeding en lijden meer dan 840 miljoen mensen honger. Door de onge lijke verdeling hebben veel mensen in het Westen steeds meer last van wel- vaartsziekten, zoals overgewicht. Hoewel het vermogen van de vijfhon derd rijkste Nederlanders dit jaar met 10 procent is gegroeid, zijn de verschillen in Nederland gelukkig niet zo extreem als in veel andere landen. Minister Zalm van Financiën vindt zelfs dat armoede in Nederland betrekkelijk is en we hier te snel iemand arm noemen. Maar ook hier is sprake van tweedeling. Want waar Zalm niet omheen kan, is dat in Neder land 400.000 mensen in een problemati sche schuldsituatie verkeren. Er is zelfs een basisschool die regelmatig kleding van kinderen wast, omdat hun ouders in geldnood verkeren en dat zelf niet meer doen. Vaak gaat het om gezinnen bij wie het gas en licht zijn afgesloten of bij wie een wasmachine in huis ontbreekt. Gezinnen met kinderen die in de winter thuis om 17.00 uur al onder een deken moeten kruipen, omdat het anders te Q) W -K HD F b a 3 3" O E t* 3

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1