i s ll B Eerste nieuwe asfalt cityring SCHERP ZIEN? I oco Gratis Cl l i qrote kerstshow O c SP: 'Vuurwerk wordt steeds gevaarlijker' Kunstijsbaan o in centrum Oisterwijk I brengt de regio Tn beweging Nieuwjaarswensen van uw bezorger IE y □7.6 FM FC Twente Willem II i MAAK KANS OP' 29MOJOH 1 SF Kerstboom! tij aanvraag van een offerte \/edder l 8{ I opheffings uitverkoop Cosmetische chirurgie y-g ’tELFJE 111 IaJIV sloggi-aktie REISBOEKWINKEL I <D jA De Tilburgse Keerier JAARGANG 49 NR. 2577 5 PLAGE 110.000 DONDERDAG 7 DECEMBER 2006 Regels Vorige week donderdagochtend werd het eerste nieuwe asfalt voor de cityring gelegd FOTO: GEMEENTE TILBURG wonir Universiteitskoor Getneentenieuws geeft kerstconcert Aldert van der Burg FOTO: PETER LIGTENBERG Kerststal 90 Meeüs is onderdeel van AEGON I I Onze beste wensen voor a P^TSbur^eKoerier 3 i I BDDEN-BRABANT BIJNEN JE OGEN LASEREN - - - MAAT 36 t/m 52 'IEVERDER IN DEZE KRAf Strafzaak ww.decibel.nl Nieuwe CK methode: WEG MET DE LEESBRIL! ‘ww.willem-ii.nl - c weer op Heuvel RADIO DECIBEL Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. HART VAN BRABANT CURSUSSEN KERSTCONCERTEN CULTUUR/AMUSEMENT.. FLUKS, KINDERPAGINA... GEMEENTENIEUWS SENIORENWIJZER GEESTELIJK LEVEN WILLEM II UITAGENDA FILMS SPORT 11 12, 13 EN 14 15 17 18 23 23 27 telefoon 013 539 37 50 www.berglandkliniek.nl ECHTSCHEIDINGS SPREEKUUR T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl 3 Zaterdag 9 december a.s. signeert Rob van Trier van 12.00 tot 15.00 uur zijn nieuwste boek "Een gedeeld schildershart" bij (glantoon de jong bv Nieuwlandstraat 21 Tilburg www.vedder.nl 013-544 67 77 Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg Winkelcentrum Westermarkt 2 speciaalzaken 3 0 Lasik Centrum echtÏcheidingsadvocaten Van Rooij Pijnacker ADVOCATEN idt gevormd uvvuing, Tilburg, Ringbaan Oost 98, tel. 013 - 583 98 99 v a.s. ZONDAG OPEN V bij aankoop van een keuken De verkoop van vuurwerk via inter net neemt een nieuwe vlucht en wordt daardoor moeilijker te con troleren. Dat is de verwachting van de SP. Het centrum van Oisterwijk is van 8 december tot en met 7 januari veranderd in een winter landschap. LEES MEER OP PAGINA 18 Zondag t jaar I niet la g (013) 549 06 Kijk op of bel Op zaterdagavond 16 december geeft Universiteitskoor Contrast een kerst concert in de Maranathakerk te Til burg. Het concert zal om 20.00 begin nen en kaarten (5 euro) zijn te reserve ren via info@komuitdiebadkamer.nl of telefonisch via 06-41317292. veel middenstanders de investeringen "in extra veiligheidsmaatregelen niet meer konden opbrengen. De fractie wil weten hoes jaar nog men dat I moeten extra drukte bij die dat met Het Europees Park “e week in io december 1430 uur schop. Tegelijkertijd wordt er dan gewerkt aan het stuk tussen het bussta tion en het NS station aan de noord kant van de Spoorlaan. Tijdens de werkzaamheden blijft de Spoorlaan Ook in Tilburg zal dit jaar gevaarlijker vuurwerk worden afgestoken, denken de socialisten. Daarnaast is Europa v~ plan de Nederlandse veiligheidsregel voor vuurwerk af te zwakkenDe SP wil van burgemeester en wethouders weten hoe zij met deze ontwikkelingen g Donderdag? december extra koopavond tot 20:00 Zondag 10december geopend van 10:00 tot 17:00 <^55^7 Tuincentrum Tilburg Zuid Z^^J^^Stappegoorweg 229 5022 DE Tilburg 013-5356991 wwwtulncentrumtllburgzuid nl (dkny ikks; -50%) (t/m mt 68: -50%) (jeans: -50%) (extra ingekocht Vm maat 176) (nieuwe collectie geen korting) Hoefstraat 179 Tilburg zoekt een goed hypotheek advies? voor het verkeer open. tember van dit jaar gestart en duren tot De cityring wordt gevormd door de 2012. Naar verwachting zijn na de herin- Spoorlaan, Heuvelring, Paleisring, richting van de Paleisring in 2008 de Schouwbuigring en Noordhoekring. De grootste problemen rondom het winkel- werkzaamheden aan de ring zijn in sep- gebied opgelost. Kunststof kozijnen, deuren en hefschuifpuien Volgende week... Huisnummer® Na eerst alle zoete grote en kleine kinderen verwend te hebben is Sinterklaas weer terug naar Spanje. Veel tijd om hierbij stil te staan is er niet. Stad en land raken steeds meer in de ban van Kerstmis. Afgelopen woensdag is bijvoorbeeld een begin gemaakt met het bouwen van de tra ditionele kerststal op de Heuvel. Het is een hele toer om de indrukwekkende beeldengroep ongeschonden in de stal te krijgen. De grote engel bijvoorbeeld kan alleen met vereende krach ten op de juiste plek geplaatst worden. Verzekeringen, I HYPOTHEKEN, l lAKELAARDIJ O.G. BEZOEK ONZE INFOAVOND Maandag 11 december. Aanvang 20.00 uur. Philharmonic, Oude Goirleseweg 167, Tilburg. Bel: 0411 65 69 66 of meld je aan op: www.lasikcentrum.nl o.a. ooglidcorrectie vanaf 850,= Wij hebben iedere donderdag een gratis inloopspreekuur van 18.30 tot 19.30 uur Wilhelminapark 121 5041 EH Tilburg Tel: 013-5433162 www.vrp-advocaten.nl omgaan. Dat bij verkoop van vuurwë'fk via internet niet altijd de veiligheidsregels in acht worden genomen, is voor de SP duidelijk. De gemeente heeft geen mogelijkheden dat aan banden te leg gen. Maar ze zou zich wel moeten bezinnen op de risico's die dat met ast is Europa van zich meebrengt, stelt de SP-fractie. Ze veiligheidsregels heeft hierover schriftelijke vragen aan heidsregels het college gesteld. Europa te harmc Vorig jaar nam het aantal vuurwerk- land, met relati verkooppunten in Tilburg af doordat Baby- Jeugdmode mt 50 t/m 176 3 HALEN.. 11 BETALEN!' Wethouder Moorman op fiets naar spreekuur Loven-Besterdfl Goedkope deeltaxi naar dorpen is groot succes Bonbons voor goed parkeren pag. 12, 13 en 14 Tussen het busstation en de Lange- straat, aan de overkant van het station, zijn alle lagen asfalt, met uitzondering van de toplaag, gelegd voor de rijba nen. Over ongeveer twee weken wordt het deel tussen de Langestraat en de Willem II-straAt geasfalteerd. Een geluidsarme, dunne toplaag komt er J Pas eind voorjaar op, wanneer alle mWRWasfalt er al ligt. De kwaliteit van deze toplaag is volgens de gemeente name lijk het beste als deze bij warm weer, in één laag (dus zonder lassen) wordt Vrijdag kwamen ook de onderlagen van de nieuwe fietspaden erin. De bekende rode toplaag voor fietspaden komt in‘een later stadium, maar misschien wel voorde jaarwisseling. Ook dit is afhankelijk van het weer. s® Deze eerste fase van de werkzaamhe- t den tussen september en eind decem- H ber is volgens de gemeente zeer voor- H spoedig verlopen. Het weer was goed en de samenwerking tussen de ver- schillende partijen zou prima zijn geweest. H De volgende fase in het werk aan de H Spoorlaan start in januari volgend jaar. Dan gaat het zuidelijke deel tussen de I Willem II-straat en de Heuvel op de Het jaar 2006 is bijna voorbij. We kijken hoopvol vooruit naar een nieuw jaar en brengen binnenkort allemaal onze kerst- en nieuwjaarswensen over aan familie, vrienden en bekenden. Veel bezorgers van De Tilburgse Koerier willen onze lezers weer per soonlijk een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen en zullen daarbij het inmiddels vertrouwde eindejaars kalender- wenskaartje overhandigen. We willen onze lezers erop wijzen dat onze bezorgers de instructie krijgen om hun beste wensen over te brengen aan onze trouwe lezers in week 50 en 51Let wel op! De ervaring heeft geleerd dat er helaas ook mensen langs de deur gaan die hélemaal geen bezorger van De Tilburgse Koerier zijn. Vraag bij twijfel aan de goede bedoelingen van de persoon in kwestie naar een legitimatiebewijs met originele routelijst van De Til burgse Koerier ook mensen lar an De Tilburgs Joelingen van OPRUIMING Op het grasveld voor de kiosk op de Lind wordt een kunstijsbaan geplaatst van zo'n 600 vierkante meter. Daaromheen worden sfeervolle ruimten en een gezel lig winterterras geplaatst om de bezoekers te kunnen ontvangen en te voorzien voor een drankje en een hapje. In deze periode houdt Exclusief in Brabant ter gele genheid van haar 2-jarig bestaan op vrijdag 22 december het evenement A winter fairy tale. In de sfeervolle ambiance krijgen de mensen een winters sprookje te zien. De openingsshow wordt verzorgd door Jimmy's Mode uit Tilburg. De ijsbaan wordt voor een avond omgetoverd tot één grote catwalk. Daarnaast zorgt de voealgroep The Unforgettables voor muziek. I HOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN In dichte mist, omringd door grote stoomwolken, is vorige week don derdagochtend het eerste nieuwe asfalt voor de cityring gelegd. Het is sinterklaasavond als ik in de Reeshof aanbel bij een gezin dat een moeilijke periode doormaakt. Dankzij de SP ben ik deze mensen op het spoor gekomen. Ik wilde wel eens het verhaal horen van iemand die thuis een wietplantage heeft gehad en vervolgens zijn huurhuis werd uitgezet. Dit naar aanleiding van een discussie in de gemeenteraad over het wietbeleid van burgemeester Ruud Vreeman, priminelen hard aanpakken, daar ben ik altijd wel voor. Maar soms liggen de zaken wat genuanceer der en zo’n verhaal zal ik van avond te horen krijgen, zo is mij beloofd. De vrouw met wie ik heb afge sproken, vertelt haar schrijnende verhaal. Ze blijft rustig, hoewel ze zich ernstig benadeeld voelt door wider meer het harde wietbeleid van deze gemeente. Elders in deze uitgave kunt u daar meer over lezen. Met haar gezin zwierf ze van de ene crisisopvang naar de andere. Dat ze hoogzwanger was, interesseerde de woningbouwver eniging geen donder. Regels zijn regels, de geest van Rita Verdonk slaat ook in Tilburg genadeloos toe. Dankzij mensen als pater Poels hebben de vrouw, en haar gezin na een hoop ellende weer een vaste woning. Maar ze zijn er nog lang niet. Want het gezin is niet alleen het huis uitgezet, maar moet ook förse boetes betalen. Dit kwam Sinterklaas daar dus niet langs. Na mijn gesprek met de vrouw is mijn mening niet veranderd. Tuur- lijk, mensen die willens en wetens thuis aan een wietplantage begin nen, mag je gerust straffen. Geef te boetes, geef ze taakstraffen, gooi ze desnoods in de cel. Maar iemand z’n huis afnemen gaat toch wel heel erg ver. Er zijn mensen die ergere dingen uithalen, en lekker kunnen blijven atten. •vatanders de investeringen heidsvoorschriften. ''De gemeente veiligheidsmaatregelen niet krijgt de gevolgen daarvan^el op z'n Jen opbrengen. De fractie wil bordje"verwacht SP-fractievoorzitter eveel verkooppunten er dit Johan van den Hout. "Ik vraag het col- overblijven en welke proble- lege dan ook om er bij de regering ste- t eventueel kan geven door vig op aan te dringen in Brussel met die winkels. akkoord te gaan met deze belachelijke opees Parlement stemde vorige liberaliseringDe enige die daar iets bij met een voorstel om de veilig- te winnen heeft, is de vuurwerkin- rond vuurwerk in heel dustrie. Opnieuw gaat hier de markt armoniseren. Voor Neder- vóór de veiligheid, en ook hier krijgt land, met relatief strenge regels, bete- uiteindelijk de gemeente te maken met kent dat een afzwakking van de veilig- de gevolgen." uitvaartonderneming Tilburg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1