s a u B r CDA bezorgt coalitie crisis I I F Raadsleden verdeeld over wensen van Tilburgers "X I H SP uit zorgen over gebruik vaktaal 3 IQ n fc mi ^brengt de regio in beweging L- 1 1D7.6 FM o Ook lijsttrekker op Besterdmarkt c fill 3 Tuinmeubelen Feyenoord Windak c o 3 3 o. 'Vrijheid, grondrechten en veiligheid' S’ Willem II O 8“ Cosmetische chirurgie ,is Garden Life Style E n 1 DeTilburgse Keener JAARGANG 49 NR. 2573 5 EN 9 10, 11 EN 12 FILMS CURSUSSEN 12 SENIORENWIJZER. 17 GEESTELIJK LEVEN.. WILLEM IL. .20 SPORT.. .21 OPLAGE 1 1 0.000 VERSCHIJNT IN DONDERDAG 9 NOVEMBER 2006 Quo vadis? SP, LST, VVD en TSP lopen boos weg hun hen Tilbi termo Joost Möller FOTO: GEMEENTE TILBURG Vreeman: “Pluriformiteit is juist de kracht van de stad” A Ider t van der Burg Cemeentenieuws (013) 549 06 90 Meeus is onderdeel van AEGON IMIDDEN-BRABANT voor, 'taal- 1 Vree st taal- www.kurco.be FOTO: PETER LIGTENBERG ver- 3 Mooi Thema Bevrijdingsfestival 2007: klein Kj (joed...| BIJNEN Stijlvolle verzorging van uitvaarten. 1 SENIORENWIJZER PAGINA 17 www.decibel.nl <mi te ueic^ÏM. ^WMillem-ii.nl 0497-388062 windak.nl iRADIO 'DECIBEL Pianoconcert Nobuko Takahashi Sinterklaasfeest voor arme kinderen Centrum Buitenlandse Vrouwen 25 jaar Gratis inloopspreekuur iedere donderdag van 18.30 tot 19.30 uur Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. FLUKS, KINDERPAGINA CULTUUR/AMUSEMENT. GEMEENTENIEUWS1 UITAGENDA RONDOft HART VAN BRABANT Kurkvloeren - kurkwanden Laminaatvloeren - houtenvloeren LEES MEER OP PAGINA 20 VAN ROOIJ PIJNACKER ADVOCATEN VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN, MAKELAARDIJ O.G. st met over- T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl Dakkapellen - telefoon 013 539 37 50 www.berglandkliniek.nl rgade- vorden Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg 10 V) fl) 3 waarin termer compete"* Tot Slot ULVUU man de toezeg gebruik Een 44- KURCO 't. NMURAL FLOORING een den een vers." deze niet vei Marjo 1 weten d hoogdrempelige baseerde ze op ee museum De F^.. haar zJ “t de h nog over- er werd 1 om het herstel de wijze Wat van dage mene beschouwing teraad. Met WD vlogen haren. Zondag 12 november 12.30 uur en van .c moties, doeltref- Volgende week... Huisnummer 0 Niet alleen PvdA-voorman Wouter P bezoek aan Tilburg in de aanloop naar dagochtend onder de nodige media Wilhelminapark 121 5041 EH Tilburg Tel: 013-5433162 www.vrp-advocaten.nl CDA er ESpver Als u kiest voor Kurco, kiest u voor: 'de grootste toonzaal 'de meest uitgebreide collectie 'de beste service •eigen plaatsingsdienst •de vriendelijkste bediening (Exiuim I J w rsi^chts 1^1 l18gra^lB •2,5 inch LCD-schenn •Beeldstabilisator 349' •Incl. Lithium accuset Supei prijs: 249r' COMBI FOTO COMBI FOTO DE HEUVEL TUERLINCS Heuvel 27 Heuvelstraat 106 Tilburg-centrum j Tilburg-centrum 013-5800975 I 013-5421905 zoekt een hypotheek advies? Nieuwe zorgwet Wmo gaat in op 1 januari Deeltaxi gratis voor gehandicapte SSplusser Afval in wijk Oerle slecht m.io,n, ..12 QjJp stad Concertzaal ook Daar wordt kamermuziek leine, specifieke groep lief- sspeeld. Pluriformiteit is cht van de stad." Möller vol dat de Tilbur- r met basalere dingen veiligheid) bezig zijn als hoogdrempelige Accepteer nu eens dat ze zich tb cr Casio Z70 geen hoogdrempelige*kunst in de willen, dan is de Concertzaal overbodig. D; voor een kleit hebbers gesr juist de krach' Toch hield N, gers meer (wonen, werken, dan met zaken kunst. "Ac Geopend di-vrij 9.00 -18.00 uur Zaterdag van 9.00 -17.00 uur Of buiten openingsuren op afspraak LIVING OUTSIDE Veldhovenring 71-73, Tilburg www.gardenlifestyle.nl Taskforce, zijn slechts enkele Engelstalige ter men die de politiek in Tilburg gebruikt. De SP is het gebruik hier van zat en pleitte afgelopen dinsdag in de gemeenteraad in een motie voor een vertaling van dit soort woorden in het Nederlands. Ook dienden de socialisten een motie in waarin zij opriepen minder vakjar gon te gebruiken. t wil 'de Tilburger'? Dit was één i de vragen die afgelopen maan- centraal stonden tijdens de alge- houwingen in de gemeen- ?t name GroenLinks en de en elkaar op dit punt in de o.a. ooglidcorrectie vanaf 850,= Er zijn in Tilburg kinderen die de pech hebben dat hun ouders arm zijn. Voor deze 'pechkinderen' -zo'n zestig in de leeftijd van 0 tot IO jaar- wil de Stich ting Broodnodig van 'pater' Gerrit Poels een Sinterklaasfeestje organise ren. Hebt u voor hen misschien wat speelgoed of snoep? Of wilt u mis schien een financiële bijdrage leveren? Deze financiële bijdrage kunt u storten op rekeningnummer 982389213 van de Stichting Broodnodig onder melding van 'Sint Nicolaasactie'. Speelgoed e.d. kunt u inleveren bij G. Poels, Dessinateurplein 30 in Tilburg (tel. 013-5427198). De kinderen zullen u dankbaar zijn. Het Centrum Buitenlandse Vrou wen Tilburg viert dit jaar haar 25- jarig bestaan. Duizenden vrouwen en meisjes uit onder andere Afgha nistan, Bosnië, Irak, Marokko, Somalië, Suriname en Turkije wer den de afgelopen 25 jaar professio neel ondersteund met scholing, werk en ontmoeting. Intussen richt het Centrum Buitenlandse Vrou wen (CBV) zich ook op de derde generatie vrouwen en wil de orga nisatie haar vijfde lustrum in het teken van deze generatie zetten. Komend weekend wordt uitge breid stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van het CBV. Lees meer over de diverse activiteiten op de achterpagina in deze editie van De Tilburgse Koerier. Urenlang leek de begrotingsbehande ling voorspoedig voor burgemeester en wethouders te verlopen, maar ruim een uur voor het einde van de vergade ring kwam daar abrupt een-einde aan. Coalitiepartij CDA weigerde toen in te stemmen met de verhoging van de par keertarieven, waarna er geen meerder heid bleek te zijn voor dit voorstel van het college. De twee andere coalitie partijen PvdA en GroenLinks, en de oppositiepartijen D66 en Algemeen Belang stemden voor het voorstel, maar deze vier fracties hebben zestien zetels geen meerderheid in de de raad, die 39 leden telt. de l Het CDA verdedigde zijn stemgedrag het met de opmerking dat het altijd conse quent tegen verhoging van de parkeer tarieven heeft gestemd. De christen democraten rekenden erop dat deze toch door zou gaan, omdat ze ver wachtten dat de SP zou instemmen met de verhoging. In dat geval was een meerderheid van 21 stemmen c~‘ staan. De socialisten stemden eet tegen het plan van het college. Doordat het voorstel over de p tarieven vervolgens niet werd nomen, ontstond er een gat in de begroting van een half miljoen. In een crisissfeer zochten de fracties naarstig naar een oplossing. Burgemeester Ruud Vreeman en de fractievoorzitters kwamen na overleg met twee moge lijke oplossingen: een nieuwe vergade ring uitschrijven of een amendement enen waarin het ster CDA zou worde silig voelen." Fractievoorzitter Frenk van GroenLinks liet dat Tilburgers wel degelijk om irempelige kunst geven. Dat >p een recent bezoek aan Pont, waar het volgens haar zeer druk was. Voor Möller was dit aanleiding om tegen Frenk te zeg gen dat ze 'buiten de maatschappij staaf. Frenk: "Dat weiger ik me te laten zeggen." Fractievoorzitter Marcel Deger Algemeen Belang was tegen de rr "Deze gaan voorbij aan de fendheid van vaktaal." Maarten van den Tillaart (CDA) zei sympathie voor de boodschap te voelen. "Maar de jeugd is wel gewend aan Engels." "We zitten hier voor alle burgers", wierp Nell Schoenmakers van de Tilburgse Senioren Partij daartegenin. De uitsmijter van het debat was voor PvdA-raadslid Mohamed Azzougarh, die de SP 'niet consequent' noemde. Hij las een motie van deze partij over 1 met aangenomen. Johan van den Hout van in de de SP waarschuwde dat de Provincie begroting niet zou goedkeuren als t amendement zou worden aan vaard, een opmerking waar zijn colle ga Hans Smolders zich bij aansloot. Ook Loes Dielissen liet weten dat de raad 'de formaliteiten in acht moet nemen'. "De gevolgen zijn anders niet te overzien." Toen een meerderheid toch voor het ont- indienen van een amendement stemde, chter verlieten SP, LST, VVD en TSP meteen de vergadering. De TVP stapte niet op. parkeer- Vervolgens stemden de overgebleven d aange- partijen unaniem in met de begroting. M de Wat de parkeertarieven betreft, bete kent dit onder meer een bedrag van 1,80 euro per uur voor de nieuwe par keergarage onder het Pieter Vreede- plein, een verhoging van 020 euro tot 1,60 euro voor de garages Emmapassa- -f-- oge en Koningsplein en een verhoging ring uitschrijven of een amendement van het maximale dagtarief in de gara- indienen waarin het stemgedrag van ges tot 11,50 euro. In de garage op het het CDA zou worden hersteld. Louis Bouwmeesterplein geldt vanaf Daardoor zou de begroting nog in volgend jaar een verlaagd maximaal dezelfde vergadering kunnen worden avondtarief van 4 euro. aangenomen. De oppositiepartijen SP, LST, WD, TVP en TSP wilden een nieuwe vergadering. De meerderheid (de coalitiepartijen, Algemeen Belang en D66) voelde meer voor het indienen van een amendement door PvdA, CDA en GroenLinks. WD-fractievoorzitter Joost Möller zei dat de raad met het aanvaarden van dit amendement de Gemeentewet negeert. Hij kondigde meteen aan met zijn fractie de gemeenteraadsverga ring te verlaten als het zou wor Romantiek, virtuositeit, tempera ment, sprankelend spel en een fraai programma. Pianiste Nobuko Taka hashi doet haar toehoorders verbazen en genieten. Op zondag 12 november J is zij te gast in cultureel centrum De 1 Schalm, Eikenbosch 1 in Berkel- I Enschot. Het concert begint om I 12.30 uur. Volgens fractievoorzitter Joost Möller van de WD is er een groot verschil tussen de wensen van de bevolking en de verlangens van de raad en het colle ge. "Tilburgers zitten niet te wachten op hoogdrempelige kunst, files, extra communicatieambtenaren en bomen planten in Nicaragua. Ze willen wel meer veiligheid en goed onderhouden wegen, straten en stoepen. De staat van het onderhoud is afgedaald tot een schandalig niveau. Verder willen ze schone stad met goed onderhou- speelvoorzieningen, een huis met tuin en aantrekkelijke werkge- Möller vindt dat het college aan zaken te weinig aandacht besteedt in de begroting van 2007. "Tilburgers verdienen een beter beleid", aldus de liberaal. Burgemeester Ruud Vreeman zei in zijn reactie op de betogen van de frac tievoorzitters onder meer dat de bur gers van de stad niet één vorm van cul tuur willen. "De een houdt meer van avant-garde, de ander van massacul tuur. Het is juist de kunst van de poli tiek om al deze belangen met elkaar in overeenstemming te brengen. Als we EN HULTEN Bos, maar ook Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid bracht deze week een ar de parlementsverkiezingen op 22 november. De lijsttrekker van de PW was woens- iabelangstelling campagne aan het voeren op de zwaar bewaakte Besterdse markt. Weteringstraat 21a 2380 Ravels (B) 0032 14 65 02 21 TILBURG, GOIRLE, RIEL, LÓÓN OP ZAND, UDENHOUT B E R K E L - E N S C H O TOISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK Onder het motto van het Nationaal zijn op het beter waarborgen van de vei- Comité 4 en 5 mei,'Vrijheid maak je ligheid van samenleving en burger, met elkaar', zal ook het Tilburg 5 mei Want al is iedereen het er over eens dat Bevrijdingsfestival 2007 in het teken er maatregelen moeten worden geno- staan van het landelijke thema 'vrij- men die bijvoorbeeld (voetbal)vanda- heid, grondrechten en veiligheid'. lisme tegengaan of die bescherming Dat de begrippen vrijheidgrondrechten bieden tegen geweld of aanslagentege- en veiligheid nauw samenhangen, blijkt lijkertijd is men bezorgd dat die maatre- steeds weer tijdens publieke debatten gelen de individuele vrijheid ondermij- over overheidsmaatregelen' die gericht nen en grondrechten inperken. Een geamputeerde Tilburgse gemeenteraad heeft gistermorgen om 3.15 uur de begroting voor 2007 aangenomen. Op dat moment waren de vijftien raadsleden van de SP, Lijst Smolders Tilburg (LST), de WD en de Tilburgse Senioren Par tij (TSP) boos uit de vergadering weggelopen. Terwijl ik dit schrijf, is het woens dagmorgen half zes. Ik heb er inmiddels een slordige twintig uur van intensieve arbeid op zitten, maar ik doe het graag voor u, mijn lezer. En tegelijkertijd voel ik mee met gemeenteraadsleden die na der den uur vergaderen (inclusief schor singen, dat wel) alweer bijna 1 bed uit moeten, omdat het voor I een gewone werkdag is. De afgelopen nacht is er in iets meer dan een uur tijd veel gebeurd in de Tilburgse politiek. De begrotingsbe handeling leek als een nachtkaars uit te gaan, maar door een histori- sche blunder van het CDA kwam daar rond tien over twee in één keer verandering in. Deze coalitiepartij Weigerde in te stemmen met het col- legevoorstel om de parkeertarieven duurder te maken. Uiteraard omdat ze daartegen is, maar ook omdat ze dacht dat die verhoging er zonder laar stemmen toch wel zou komen. De christen-democraten rekenden erop dat de SP wel voor zou stem men, zodat er toch een meerderheid roor het plan zou zijn. SP-fractie- voorzitter Johan van den Hout wist vat er allemaal zou gebeuren en beval zijn fractie om bij de stem ming de armen omlaag te houden. Een meesterzet, want nu had de coa litie een probleem. Er dreigde een jat in de begroting van een half mil ten te ontstaan. Biteindelijk kwam het met begroting door een trucje toch 1 joed. Een stemming gewoon o> foen is niet toegestaan, dus c~ - I amendement ingediend stemgedrag van het CDA te 1 las. Kan het armoediger? De wijze waarop een en ander plaatsvond, verdient dus absoluut geen schoon zo tódsprijs. En dan druk ik het nog zacht uit. Eerlijk gezegd vind ik de bek gang van zaken een schande. Terecht wezen oppositiepartijen erop dat de provincie deze begro- tng wellicht niet goed zal keuren; dp coalitie kan achteraf dus nooit leggen dat ze niet gewaarschuwd is. Dit de SP, Lijst Smolders Tilburg, iWD en de Tilburgse Senioren z lui vervolgens kwaad opstappen, l is meer dan begrijpelijk. Er had I \««o<>n een nieuwe vergadering I iaën worden uitgeschreven. 1/gelijkertijd loopt de coalitie een Mime deuk op. Het vertrouwen ian de partijen in elkaar moet een e knauw hebben gekregen en j vraag is dan ook waar PvdA, CDA en GroenLinks met elkaar op ffitpvenen. Coalitie, quo vadis'' cityring, mismatch. Het Voor- en vroegschoolse educatie ikele Engelstalige ter- waarin termen als 'cognitief en politiek in Tilburg competenties'voorkwamen. t gebruik hier- Tot slot deed burgemeester Ruud1 slopen dinsdag man de toezegging dat hij op het gebruik van politici zal letten. Een dag daarvoor had de SP tijden; algemene beschouwingen een lijst vakjargon aan de burgemeester handigd. een 1 dit uitvaartonderneming Tilburg Wouter Bos spreekt Tilburgers toe

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1