u e B Huizen Rosmolen gesloopt tegen zin college ’Jongeren opsluiten ■Bl ■s IJ i I II rr 13 Cl I 8 i/i rr IS 5: CONFLICT? 3- Wi!’ II ff "brengt ^de regio in beweging f iiiiüiiï Aarts serveert koffie en cake aan treinreizigers De Financiële Counter Jantje Gevers gaat Tilburg veroveren in 'Nostalgie in Tivoli' AZ E Wintertijd Wuilak" Travel Care Windak I j ’fïsF55 3 sa O? Jft) ia J 1® 3 ïïsïW! rrv 38 C-Klasses uit voorraad De Iburgse Koerier JAARGANG 49 NR. 2571 110.000 OPLAGE VERSCHIJNT IN DONDERDAG 26 OKTOBER 2006 Urilift (013) 549 06 90 Meeüs is onderdeel van AEGON HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - PENSIOENEN Gemeentenieuws Wethouder Els Aarts schonk afgelopen dinsdag koffie voor treinreizigers bij station Tilburg-We st FOTO; PETER I Van Rooij Pijnacker Aldert van der Burg komt LEES MEER OP PAGINA ,6 |Q mrt Lees verder op pagina 3 BIJNEN lof Idat DeTitwrgselteerier MAAT 36 t/m 52 'Tn-tri SENIORENWIJZER PAGINA 15 T.: 0497-388062 windak.nl Muziekzaak [veld iT-naerdag 26 oktober 20.00 uur ADVOCAAT EN MEDIATOR www.ebroedersadvocaat.nl vwiv.ivillem-ii.nl ‘n f 25- Gratis inloopspreekuur iedere donderdag van 18.30 tot 19.30 uur 15 16 advies, vaccinatie en begeleiding Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. WILLEM II. FLUKS, KINDERPAGINA Advocatenkantoor mrEveline Broeders T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl <1 ciaal veilig station, v KOM KENNISMAKEN MET ONZE VERRASSENDE NAJAARSCOLLECTIES Dakkapellen CDA-wethouder Els Aarts (Verke tevreden over het resultaat. "De Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg Huur a. uiium, ma. zouden 1 van af wi CURSUSSEN SPORT CULTUUR AMUSEMENT UITAGENDA FILMS RONDOM HART VAN BRABANT GEMEENTENIEUWS GEESTELIJK LEVEN SENIORENWIJZER In uw werksituatie! emeester arg en Tiwos quête waarin I LIGTENBERG de van de nac1, zondag uur fietsen rgeten, veleens nen te directeur Wonen Bret prijs-kwalitc woningen in niet goed Het colleg tien jaar tt ^Je krijgt de kranten^bij je thuis, je werkt alleen op Bel of mail voor meer info! Winke^gxa»nrmarkt VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN, S (013) 58 11 066 Ringbaan Oost 102, 5013 CD Tilburg Tegen de wens van bur ningen v is de uit voor bet Rosm medic stijds huis! :n 41 ties Voor Informatie: bel Huib Kornet Ringbaan Oost 116b; 013-5770666 5013 CD Tilburg - Vestigingen door heel Nederland jeugdreclassering brengt ura,™ een advies uit. Uiteindelijk komt een jongere in Crossroads terecht na een uitspraak van de kinderrechter of op Tiwos is voor de derde keer op rij hoofdsponsor van de Tilburgse Revue. De negende revue heet 'Nostalgie in Tivoli' en Jantje Gevers gaat daarin veel betekenen voor Tilburg. «ie, onder- hoofdspon- ledrijfsle- de plan- Onafhankelijk advies, maandlast die bij u past, meer dan 35 geldverstrekkers, en wij betalen een gedeelte van uw afsluitprovisie terug te wiyctM. Komend weekend is het weer zover. Het einde van de zomer- lijd dient zich aan. Een voorbo de van de naderende winter. In .acht van zaterdag 28 op lag 29 oktober om 03.00 wordt de klok een uur terug gezet. Niet verg anders kunt u zondag we voor verrassingen komt staan. ut .oi> burgemeester en wethouders in worden 237 huurwo- van Wonen Breburg en Tiwos in de wijk Rosmolen gesloopt. Dat litslag van een enquête waarin bewoners konden aangeven of ze ehoud of voor sloop van hun woning zijn. Q) 3 K ■fu fl) n Verder is er een nieuwe fietsroute aangelegd vanaf het Kwekerijpad langs het spoor naar de rotonde op het kruispunt Wandelboslaan Postelse Hoeflaan. Ook de fietskluizen en f. beugels zijn vervangen en verplaatst. --- --keer Vervoer) is s nieuwe stations- Al 35 jaar! piano mnd Sb 013 5321107 ?3 Treinreizigers werden afgelopen dinsdagochtend getrakteerd op een kop koffie met c~‘ wethouder Els Aarts en regiodirecteur NS Commercie Eric Steenbakkers. Daarmee oper symbolisch het nieuwe parkeerterrein en de omgeving van station Tilburg-West. Hans Lodewijks is de ontwerper van het beeld van de negende Tilburgse Revue. ademt een sociale cohesie waar ook Tiwos zich graag sterk voor maakt. Het is dan ook haast vanzelfsprekend naast dat ze kozen voor sloop. "Nor maal gesproken zijn bewoners Tend en tegen verandering." nu anders ligt, verklaarde r Johan Dunnewijk van ‘eburg uit het feit dat de iteitverhouding van de 'j Rosmolen tegenwoordig d meer is. ege wenste de woningen nog te behouden, de woningcor- Nieuwe serie uitzendingen tv-programma gemeente Weer reconstructie deel Oude Warande Controle verlichting van scholieren pag. 10 en II Hij komt, hij komt... De enige echte NicolaasAÉr^K Puzzel A.s. donderdag 2 november in De Tilburgse Koeriei®^-3^ Meer dan 85 procent van de bewo- gen de komende tien jaar nog behou- ners deed mee aan de meningspei- den. ling, waardoor de uitkomst bindend Een onafhankelijk onderzoeksbureau v„„ »iu ca heeft de enquête eerder deze maand uitgevoerd. Tijdens een persconferen- FOTO: PETER LIGTENBERG twaalf Na de toespraken voerden jongeren het theaterstuk 'Daggoedays' op. zoekt een hypotheek advies? telefoon 013 539 36 00 IIww.berglandkliniek.nl Ws de inruildagen ontvangt u bij aankoop van een nieuwe LCD- TV voor uw oude TV (die vaak jeheel geen waarde meer heeft) [naar liefst 3 euro per kilo. Een oude teeldbuis TV weegt al snel 25 tot M kilo dus haal uw weegschaal voor de dag want uw voordeel kan “[dig oplopen. Wij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking van “w oude TV. Per ingeruilde kilo TV doneren wij 1 euro aan het WNF. dok dat is goed voor het milieu! Jeaktie loopt t/m 31 oktober as. Vraag naar de voorwaarden in dewinkel FOTO de heuvel Heuvel 27 Tilburg centrum www.fotodeheuvel.nl deden ook de eigenaren van koopwo ningen mee. De 237 woningen worden waar schijnlijk in 2011 gesloopt; eerst zijn de Pietersbuurt en de Bisschoppen- buurt aan de beurt. Bewoners van n osmolen kunnen vanaf ongeveer dio 2009 verhuizen met een ver skostenvergoeding. De corpora- zeggen hen te ondersteunen bij ners deed mee aan de menings ling, waardoor de uitkomst binc is. Van alle deelnemers is 53 procent voor sloop, 46 procent wil de wonin- De afgelopen maanden is het parkeerterrein van station Tilburg-West op de schop gegaan. Het werd volledig vernieuwd en het naastliggende veld werd erbij getrokken. Het parkeerterrein heeft nu 244 plaatsen, bijna een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie. Het fietspad is ver plaatst voor de uitbreiding van het parkeerterrein. Wilhelminapark 121 5041 EH Tilburg Tel: 013-5433162 www.vrp-advocaten.nl (X) Mercedes-Benz e* Nu kopen, morgen rijden! ruttchen.nl subsidie van de provincie Noord-Brabant. De gemeente heeft de fietskluizen en -beugels betaald. Ze zijn overigens eigendom van NS. De overige kosten worden betaald door de gemeente en NS Commercie. Ongeveer 8 procent van de treinreizigers met de auto naar het station. NS wil de tevreden heid van klanten over de parkeervoorzieningen -rr wil ook nieuwe reizigers aantrek- ■m. uv uiLuieiding van het aantal parkeerplaatsen moet zorgen voor vermindering van de parkeero verlast rond de stations. aanwijzing van de gezinsvoogd. Voor Backx vormt Crossroads het alternatief voor de kampen waarin criminele jongeren volgens sommige •king politici zouden moeten worden opge- v’ordt sloten. "Opsluiten in een hok is niet voldoende. Deze jongeren hebben meer nodig en dat is helemaal geen softe benadering." eke Mulock 1 isterie van t project, zich dez poraties wilden tot sloop overgaan. Ook over de enquête bestond verschil van mening: de gemeente is enthousi ast over dit instrument, maar Tiwos en Wonen Breburg zouden hier in de toekomst het liefst van af willen zien. Ook vorig najaar werd onder de bewoners van Rosmolen onderzoek gedaan naar hun wensen: destijds huiskostenvergoeding. De cor™^ stemde 45 procent voor sloop en 41 ties zeggen hen te ondersteune procent tegen. Aan dat onderzoek het vinden van een andere woning. Crossroads is afgelopen maand officieel gestart. Hierin werk onderwijs, justitie en jeugdhu verlening samen om ontspoor jongeren weer uitzicht op een ti komst te bieden. Het gaat hier om jongeren tussen de 12 en jaar die met justitie in aanraki zijn geweest. Een categorie die Tilburg nog niet kon worden geh pen, zoals INdA-wethouder Hu Backx (Onderwijs) het maand uitdrukte. cake door omgeving voldoet nu aan de parkeerbehoefte van •penden ze het toenemend aantal treinreizigers en is beter bereikbaar en veiliger voor het verkeer. Door het verplaatsen van de fietskluizen wordt het station splein overzichtelijker en daardoor sociaal veiliger. Een inrichting die recht doet aan het station, waar dagelijks duizenden mensen gebruik van maken." in en Bij de herinrichting van het parkeerterrein en fiets- omgeving werkten NS Commercie en de verhogen maar gemeente Tilburg samen. De kosten voor deze ken. De uitbreid werkzaamheden bedragen in totaal een miljoen euro. De nieuwe fietsroute werd aangelegd met ken te zetten." Ook gaat hij in op dé continuïteit. "Het is fantastisch als sponsors zich met je verbonden voelen i en als ze meerdere keren achtereen een evenement zoals de Tilburgse Revuq steunen. Het geeft een zekere mate van rust, een sfeer waarin optimaal kan worden gewerkt." Beiden zien de wisselwerking van de sponsoring. Suurmeijer noemt de Tilburgse Revue een evenement dat past bij Tiwos en dat Tiwos zich thans voor de derde haar huurders en Verhoeven geeft aan maal als hoofdsponsor aan de Til- dat onder andere die huurders veel burgse Revue verbindt." mensen zijn die enorm zullen genieten Herman Verhoeven, voorzitter van de van de negende Tilburgse Revue. "Het Stichting Tilburgse Revue, onder- wordt wederom productie waarin de streept het belang van de hoofdspon- Tilburger zich herkent." sor. "Zonder steun van het bedr ven is zo'n productie niet op tie benadrukten PvdA-wethouder Jan Hamming en de directeuren van o Wonen Breburg en Tiwos dat dit pro- behoudend en tegen ces'netjes'is verlopen. "Er is absoluut Dat dit nu anders li niet gestuurd op uitslag", zei Ham ming. Ook de klankbordgroep, waar in de bewoners zijn vertegenwoor digd, zegt 'niks negatiefs' te hebben gehoord. Hamming noemde het 'uniek' dat huurders beslissen over de toekomst van hun woning en daar- Tïwos draagt de Tilburgse Revue warm hart toe. De Tilburgse woon- stichting heeft zich wederom officieel verbonden aan het theaterspektakel. Het is de derde opeenvolgende keer dat Tiwos zich als hoofdsponsor ver bindt aan de Tilburgse Revue. Rob Suurmeijer, directeur Tiwos, kent inmiddels de impact van de pro ductie: "De Tilburgse Revue geeft tel kens weer een herkenbaar beeld van de geschiedenis van Tilburg, een soort van Tilburgse canon waarin Tiwos zich duidelijk herkent. Ensce nering van het 'gewone' leven op straat, in de buurt, steeds met haar eigen markante 'vips'. En dat alles Poirtersstraat 4 - 4a. 5025 TA Tilburg 013 - 468 05 40 etiennegrosveld@gmail.com www.grosveld.nl Het is een beetje merkwaardig dat je een café op - pakweg - de Korte Heuvel verlaat en vervolgens al meteen om de hoek merkt dat je moet toiletteren. Zo erg dat je dat dan maar op straat doet, terwijl je twee minuten geleden in de kroeg nog naar de wc kon. Maar goed, feit is dat dit vaak voorkomt. De gemeente wijst er terecht op dat wildplassen een probleem is. Het is een smerige gewoonte die de aan- trekkelijkheid van de binnenstad doet afhemen. Bovendien worden agenten die voor dit vergrijp een bekeuring moeten uitdelen, gecon fronteerd met een hoop agressie. Met alle ellendige gevolgen van dien. Daarom staat er nu tijdens stapavonden op de Heuvelring een urilift: een urinoir dat kan verdwij nen in de grond, waarna alleen een putdeksel te zien is. Met de komst van dit fenomeen wordt iets aan dit probleem gedaan, maar tegelijker tijd zet Tilburg hiermee een stap terug in de tijd: er is namelijk alleen aan mannen met hoge nood gedacht. Vrouwen mogen het weer uitzoeken. 'Heb je ooit een vrouw zien wildplassen? Of iemand erover horen klagen?', zo luidde de reactie van een woordvoerder van de gemeente op deze kritiek. Dat is natuurlijk een kulargument. Vrou- 8 wen plassen inderdaad de stad niet drier, maar dat wil niet zeggen dat j ik gemeente geen rekening met I tal hoeft te houden. En dat was l uitniet zo moeilijk geweest, want 4 1 epte website van Urilift BV is niet latei de urilift, maar ook de uri- /gróiic te vinden. Dit is een openba- Iit toiletlift waar zowel mannen als (vrouwen hun blaas kunnen legen. Waarom heeft de gemeente niet één of meer van deze, overigens zeer hygiënische, toiletliften aange- schaft? Terecht constateert het bedrijf dat vrouwen niet minder behoefte hebben aan zo'n voorzie ning. Maar dan moeten die dat natuurlijk wel laten weten. Mis schien moeten alle vrouwelijke stappers daarom het komende weekeinde in de binnenstad van Tilburg massaal wildplassen, het liefst in de omgeving van het gemeentehuis. Dan zullen we wel eens zien hoe snel er een urigienic in de binnenstad van Tilburg staat. TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. B E R K E L - E N S C H O TOISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN omgeving Groenewoud Je bent 14 jaar of ouder en wilt extra geld op zak? Meld je aanjtalsgbEzorgEr! Wie bij Crossroads terechtkor doorloopt van maandag tot en n zaterdag een verplicht programr Hierin volgt de deelnemer een opl ding en wordt hij begeleid naar e vervolgopleiding of een baan. Ven volgen de jongeren een program) waarin zij werken aan hun vaard heden die te maken hebben n wonen, werken, vrijetijdsbestediii sociale contacten en de omgang m hun ouders. Tijdens dit zes tot tw___ maanden durende traject ziet Cros sroads erop toe dat de jongere op het rechte pad blijft, terwijl de ouders ondersteuning bij de opvoeding van hun kind krijgen. Welke jongeren in aanmerking komen voor Crossroads, woiui bepaald door het Veiligheidshuis Til burg (een samenwerkingsverband van instellingen op het gebied van softe l justitie, zorg en hulpverlening1). De Dineke Mulock Houwer van het Jeugdreclassering brengt hierover Ministerie van Justitie was vol over het project. "Het is heel goéd Tilburg zich deze problematiek aan trekt. Drillen of opsluiten is voor nie mand goed, maar te veel tolerantie ook niet. Jarenlang heerste het idee dat straffen en helpen eikaars tegengestel de zijn en niet samengaan. Nu zien we in dat straffen alleen maar effectief is als er iets tegenover staat." Crossroads is een proefproject waarin tot 2008 plek is voor zestien jongeren De eerste twee zijn begin deze maand gestart met hun traject. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Tilburg, de provincie, het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. uitvaartonderneming Tilburg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1